vlajka czvlajka sk

Milé kolegyně, vážení kolegové výživoví poradci,

Nutriční aplikace Planeat v sobě zahrnuje to nejlepší, co bylo kdy v této oblasti vytvořeno a k tomu přidává zcela nový přístup v pojetí personalizovaného výživového poradenství. Planet není klasický licenční program. Planeat je webová aplikace, která slouží lékařům, vědcům, nutričním terapeutem, výživovým poradcům a fitness trenérem jako nástroj pro personalizované sestavení specifické úpravy stravy s ohledem na potřeby klienta / pacienta. Aplikace dokáže ušetřit až 90 % času potřebného pro zhotovení stravovacího plánu oproti konkurenčním řešením a umožňuje využít znalosti renomovaných odborníků, které byly do ní vloženy. Aplikace rovněž umožňuje automatizované generování i velkého počtu částečně personalizovaných nutričních plánů.

Pakliže jsme vzbudili Váš zájem, v dalším textu najdete podrobnější informace o této revoluční novince.

Aplikace byla navržena, vyvinuta a testována na Slovensku za účasti a ve spolupráci s renomovanými odborníky z oblasti medicíny a sportu a rovněž ve spolupráci s institucemi FTVŠ, SAV a komunikována v rámci představitelů LF UK, STU, SZÚ. Na základě této spolupráce byly do aplikace vloženy moduly na zadávání a ukládání informací o klientovi, modul pro analýzu stravování klienta a modul pro vytváření specifických doporučení stravy (modul tvorby plánů).

Doslova revoluční inovací v aplikaci Planet je zcela nový způsob vytváření stravovacích doporučení. Autorům se podařilo vyvinout systém založený na generátoru a inteligentních šablonách, který dokáže odborníkovi pracujícímu s touto aplikací, ušetřit až 90 % času tvorby nutričního plánu oproti všem doposud známým nutričním softwarům, výrazně snížit riziko možné chyby odborníka a zvyšuje kvalitu nutričního plánu aplikováním znalostí nejlepších odborníků z konkrétních oblastí, které byly do aplikace vložené právě prostřednictvím inteligentních šablon.

Výhody, které byly dosaženy tímto přístupem, mohou být průlomové, protože umožňují začít lékařům, nutričním terapeutům, výživovým poradcům a trenérům, poskytovat vysoce kvalitní službu managementu stravy svým klientům, resp. pacientům.

Planet je webová aplikace, ve které má uživatel možnost (po dietologické stránce) řídit své klienty / pacienty, vést si o nich záznamy, diagnostikovat jejich stravovací návyky a především vytvářet jim nutriční plány na míru. Proces vytváření nutričních plánů je z velké části automatizovaný a systém se sám stará o eliminování potravin, na které je koncový klient / pacient alergický resp. trpí intolerancí. Systém stejně zohledňuje chuťové preference dotyčného. Aplikace Planet má však i řadu dalších funkcí, které zkvalitňují nebo usnadňují management stravy.

Tvorba personalizovaného nutričního plánu jako základní funkce aplikace

Významná část procesu, především výpočet množství a kombinací jídel, je automatizovaná, s možností vstupu a změny v každém z kroků vytváření plánu. Odborník má v závislosti od své specializace na výběr pestrou paletu předem navržených šablon diet, které jsou algoritmy personalizované na konkrétní potřeby a chuťové preference klienta. Pomocí takového systému je možné vytvořit personalizovaný nutriční plán do 15 minut a ve vysoké kvalitě.

Aplikace dále jako samozřejmost nabízí možnost podrobně analyzovat a zpracovat rozložení živin ve stravě, kterou klient konzumuje. Odborníkovi nabízíme možnost zaslat klientovi on - line elektronický formulář, kde klient sám vyplní, co jedl během dne a jaké potraviny preferuje. Aplikace na základě vyplněných dat řadí odborníkovi při následném vytváření nutričního plánu. Jednoduchou analýzou výdeje energie a to na základě parametrů pohybové a pracovní aktivity, stresu a jiných, umožňuje dále nastavení energetické hodnoty stravovacího režimu.

 Tvorba inteligentních šablon diet

V aplikaci Planeat mají odborníci možnost vytvářet vlastní šablony diet. Místo určení konkrétních potravin a jejich množství se potraviny seskupují do skupin a určí se pouze jejich poměry, což výrazně urychluje celý proces. Systém na základě šablony sám najde optimální řešení pro konkrétního klienta, s přihlédnutím k jeho specifika: alergeny / intolerance, chuťové preference, počet jídel za 24 / h.

Klíčové vlastnosti a výhody aplikace

1. Jednoduchost

Aplikace je pro běžné využití velmi jednoduchá, protože předem vytvořené inteligentní šablony ve spojení s generátorem předem vypočítaných variant jídel a doporučující algoritmus z nich vybere ty nejvhodnější podle kritérií přesnosti (se zanedbatelnými odchylkami makronutrientů a energie od požadavků), variabilnosti a potravinových preferencí klienta.

2. Rychlost

Tvorbou nutričního plánu přes aplikaci planet může odborník ušetřit až 90 % času oproti konkurenčním softwarům. Aplikace dává odborníkovi dokonce možnost spolehnout se na doporučující algoritmus a využít plně automatickou generaci, kdy se čas tvorby nutričního plánu ještě více zkrátí.

3. Přesnost

Inteligentní šablony umožňují generátoru vypočítat optimální množství pro desítky až stovky tisíc různých jídel. To umožňuje sestavit nutriční plán, který má požadovanou energetickou hodnotu a poměr makronutrientů, obvykle se zanedbatelnými odchylkami od požadovaných nastavení. Manuálním počítáním takovou přesnost prakticky není možné dosáhnout, což dává aplikaci Planet velkou konkurenční výhodu. Se stejně vysokou přesností počítá aplikace Planeat i DDD vitamínů a minerálních látek na které většina používaných nutričních softwarů zapomíná. Spolehlivost informací o nutrientech je zaručená databází potravin Alimenta, která je základním a jediným zdrojem pro aplikaci Planeat.

4. Odbornost

Je zaručená faktem, že na vývoji aplikace Planeat se podíleli renomovaní odborníci z různých medicínských a nemedicínských oblastí, v nichž hraje racionální výživa významnou roli a rovněž významné vědecké a akademické instituce. Aplikace je neustále doplňována a upravována na základě zpětných vazeb od mnoha odborníků, kteří tyto šablony používají a pozorují pozitivní výsledky na svých klientech / pacientech.

5. Vyřazení alergenů

Aplikace umožňuje velmi jednoduše automaticky vyřadit více než 80 alergenů a potravinových intolerancí, čímž zajišťuje použitelnost a bezpečnost nutričního plánu a zároveň výrazně urychluje proces tvorby samotné úpravy stravy.

6. Dostupnost

Planet je webová aplikace, což znamená, že odborníkovi - uživateli umožňuje pracovat odkudkoliv, kde má přístup k počítači s připojením na internet. Významnou přidanou hodnotou aplikace je skutečnost, že všechny údaje se ukládají do online databáze, která je pravidelně zálohována, takže nemůže dojít ke ztrátě dat o klientech.

7. Vysoká míra personalizace

Aplikace umožňuje uživateli do vysoké míry individualizovat úpravu stravy.

8. Online uživatelská podpora

Planet nabízí svým uživatelům prakticky celodenní online uživatelskou podporu integrovanou přímo do aplikace ve formě chatovacího okna, a to i v době víkendů a svátků. V případě jakékoliv otázky / problému / námětu na vylepšení je uživateli náš tým okamžitě k dispozici.

Tvůrci připravují pro vás mobilní aplikaci, která bude svou funkcionalitou doplňovat nynější desktopovou verzi. Jejím hlavním přínosem bude mimo jiné možnost přímé komunikace klientů a odborníků, přičemž na jejím základě bude možné dynamicky upravovat nutriční plán a v reálném čase sledovat pokroky klienta / pacienta. Jedním z možných přínosů je zlepšená adherence klientů / pacientů na vyhotovený nutriční plán.

Demoverzi této aplikace si můžete, v případě zájmu stáhnout na www.planeat.cz a o tvrzeních uvedených výše se přesvědčit sami.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.