vlajka czvlajka sk

Akreditovaný kurz Poradce pro výživu

O kurzu

Tento kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČRÚspěšní absolventi rekvalifikačního kurzu získají Osvědčení o rekvalifikaci, na jehož základě lze žádat o živnostenský list a vykonávat profesi Poradce pro výživu.

Kurz je možné absolvovat jak prezenční formou, tak i online.

Proč absolvovat náš kurz?

 • Získáte znalosti o správném stravování.
 • Budete umět sestavit stravovací plány na míru.
 • Naučíte se rozumět svému tělu a také svým klientům.
 • 120 hodin kvalitních přednášek a praktických lekcí.
 • Všichni přednášející jsou špičkoví odborníci z oboru.
 • Získáte možnost pracovat jako výživový poradce (mimo oblast zdravotnictví)

Nejlepším absolventům našich kurzů nabídneme ve spolupráci se Svět zdraví, možnost pracovat jako VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA v některé z 93 poboček po celé ČR..

Co získáte absolvováním našeho kurzu?

 • Nabytých znalostí můžete využít ve svůj prospěch.
 • Možnost pracovat na Živnostenské oprávnění jako Poradce pro výživu.
 • Cena kurzu odpovídá ceně 3 měsíců poradenství u špičkového poradce pro výživu.
 • Evidovaným nezaměstnaným může kurz zaplatit Úřad práce.

V ceně kurzu mimo jiné získáte

 • studijní materiály
 • až 30 % slevu na nákup vyšších verzí špičkového nutričního programu FitLinie
 • bezplatnou analýzu Vašeho těla na špičkovém diagnostickém přístroji InBody
 • občerstvení (káva čaj) v neomezeném množství po celou dobu kurzu
 • praktickou konsultaci v naší vlastní výživové poradně (pouze v Brně, jsme jediné školící středisko v ČR, které tuto možnost nabízí)

Stručný obsah kurzu

 • Základy biochemie, fyziologie, psychologie.
 • Základy anatomie lidského těla.
 • Princip metabolismu živin.
 • Sestavování stravovacích plánů na míru pro všechny skupiny obyvatel.
 • Komunikace s klienty.
 • Základy první pomoci.

K dispozici je také podrobný rozvrh kurzu

Organizační záležitosti kurzu

Organizačně i lektorsky zajišťuje školicí středisko Welko. které vydá úspěšným absolventům i Osvědčení o rekvalifikaci na Poradce pro výživu.

Podmínky pro přijetí do kurzu

 • Dosažení 18 - ti let věku
 • Ukončené středoškolské vzdělání
 • Zaplacení regtistračního poplatku

Registrace

Zájemci o kurz vyplní přihlášku a po jejím potvrzení uhradí kurzovné nejpozději do termínu 10 dní před zahájením vybraného kurzu. Při nedodržení tohoto termínu bez předchozí domluvy, bude registrace automaticky zrušena. Další podrobnosti jsou uvedeny ve Smluvních podmínkách.

Průběh kurzu

Jeden turnus kurzu ve všech městech zahrnuje šest po sobě jdoucích víkendů (So - Ne) vždy po osmi hodinách.

Účastníci se první den kurzu dostaví v čase, který jim bude upřesněný v informativním e-mailu, jenž obdrží nejpozději tři týdny před zahájením kurzu, k presentaci.

Výuka v kurzu zahrnuje 96 hodin. Dalších 24 hodin je vyčleněno na samostatnou přípravu, konsultace a na přípravu závěrečné práce. Zadání práce obdrží každý účastník kurzu v posledním víkendu turnusu. O konsultaci může každý frekventant požádat kteréhokoliv přednášejícího buď osobně, nebo elektronicky on-line v průběhu celého turnusu.

Ukončení kurzu

Kurz je zakončený zkouškou, kterou účastníci vykonávají před zkušební komisí. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je minimálně 80% účast posluchače na přednáškách. Zkouška se koná v den stanovený pro každý turnus a v těch samých prostorách, kde probíhala výuka. Zahájení je v 08:00. Pořadí si zvolí účastníci sami mezi sebou. Zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a z doplňujících otázek v rozsahu probraného učiva. O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěchu je náhradní termín domlouván na místě individuálně. Náhradní termín pro ty frekventanty, kteří se základního termínu nemůžou zúčastnit z vážných důvodů, je náhradní termín domlouván rovněž individuálně. Úspěšní absolventi kurzu obdrží na místě ihned po vykonání zkoušky Osvědčení s jedinečným kódem, které je bude opravňovat k výkonu poradenské činnost v oblasti výživy. Každý úspěšný absolvent může požádat o členství v Alianci výživových poradců ČR.

Místa konání

Brno, Veletržní 13, Restaurant Mitrovski

České Budějovice, Husova 20, školící místnost Oblastního spolku ČČK

Hradec Králové, Milady Horákové 58/50, ZŠ Milady Horákové

Více informací o místě konání, parkování a mapy.

Možnost ubytování pro účastníky kurzu v Brně

Pro mimobrněnské účastníky, kteří nemají možnost noclehu v Brně a projeví o něj zájem, nabízíme možnost zajištění ubytování SŠ informatiky a spojů a to za cenu 350,- Kč/osoba/noc. Areál se nachází 4 zastávky tramvají od Restaurantu Mitrovski, kde se kurzy konají. Cena za ubytování není součástí kurzovného a úhrada se provádí na recepci školy.

Servis pro účastníky

Každý zájemce, který uhradí stanovenou cenu, se stává posluchačem kurzu a jako takovému mu bude sděleno heslo, pomocí kterého se dostane do sekce "STUDIJNÍ MATERIÁLY", které si může stáhnout a využít ke svému studiu a přípravě k závěrečné zkoušce. Upozorňujeme, že na šíření těchto materiálů se vztahuje ustanovení zákona o ochraně autorských práv.

Termíny, ceny kurzu a informace k platbě

Termín kurzu

Termín kurzu Poradce pro výživu si můžete vybrat ze seznamu termínů jednotlivých kurzů.

Cena kurzu

Cena kurzu je 8 400 Kč

Akceptujeme úhradu kurzu poukázkami od firmy Sodexo:

Smart Pass

Fokus Pass

Dárkový Pass

Bonus Pass

Flexi Pass

Flexi Pass Card

Pro obdarování někoho blízkého můžete využít i možnosti zakoupení našeho DÁRKOVÉHO POUKAZU. Při vyplňování přihlášky zvolíte místo termínu možnost "Dárkový poukaz", termín kurzu si pak obdarovaný zvolí sám.

V ceně kurzu mimo jiné získáte:

 • studijní materiály
 • nutriční software FitLinie na sestavení jídelníčku pro 5 osob.
 • až 30 % slevu na nákup vyšších verzí špičkového nutričního programu FitLinie
 • bezplatnou analýzu Vašeho těla na špičkovém diagnostickém přístroji InBody
 • občerstvení (káva čaj) v neomezeném množství po celou dobu kurzu
 • praktickou konsultaci v naší vlastní výživové poradně (pouze v Brně, jsme jediné školící středisko v ČR, které tuto možnost nabízí)

Cena je konečná. Podle Zákona o dani z přidané hodnoty, č. 235/2004 Sb. § 51, odst. 1, písmeno h) a § 57, odst. 1, písmeno d) je registrační poplatek za rekvalifikační kurz osvobozený od DPH. Je splatná po potvrzení přihlášky provozovatelem a jeho výzvě, nejpozději do 10 dní před zahájením kurzu. Storno poplatky jsou popsány ve smluvních podmínkách. Po obdržení a zaregistrování Vaší přihlášky, Vám toto bude potvrzeno e-mailem.

Následně obdržíte informativní e-mail, jehož součástí je i pokyn k úhradě kurzovného:

číslo účtu: 2900714534/2010

variabilní symbol: číslo telefonu, které jste uvedli ve své přihlášce

Tento kurz může být v plné výši uhrazený Úřadem práce (akční cena se vztahuje pouze na úhradu provedenou do dne zahájení kurzu).

Studijní materiály

Po zadání hesla, které jste obdrželi po provedení úhrady registračního poplatku si můžete stáhnout příslušný studijní materiál. 

Studijní materiály

Dovolujeme si upozornit Vás, že studijní materiály jsou majetkem školícího střediska Welko Team s.r.o. a vztahují se na ně v plném rozsahu ustanovení Zákona č. 121/2000 Sb. (zákon o autorských právech). Proto Vás prosíme, abyste je používali výhradně pro osobní potřebu, neposkytovali je třetím osobám a ani jinak je dál nešířili.

Studijní materiály jsou přístupné pouze posluchačům aktuálního kurzu a to vždy od doby kdy je jim sděleno heslo, do posledního dne kurzu, kterým je den závěrečné zkoušky.

 • soubory, které nemají příponu, jsou prezentace ve formátu pdf
 • ostatní materiály jsou texty, tabulky a obrázky ve formátech doc, xls, pdf, jpg a png.
 • všechny publikace v sekci Doplňková literatura jsou ve formátu pdf.
 • presentace jsou řazeny chronologicky podle rozvrhu, který najdete zde

Zajímá vás, jak hodnotili náš kurz účastníci kurzu? Podívejte se na naše reference.

Přihlásit do našeho kurzu se můžete pomocí přihlašovacího formuláře.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.