OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč s DPH
vlajka czvlajka sk

Akreditovaný prezenční kurz Výživový poradce

O kurzu

Tento kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR s časovou dotací 150 hodin.

Úspěšní absolventi tohoto rekvalifikačního kurzu můžou podle svého uvážení získat buď Osvědčení o rekvalifikaci, nebo absolvovat další doplňkovou zkoušku na profesní kvalifikaci Výživový poradce. Více o profesní kvalifikaci se dozvíte ZDE

Kurz je možné absolvovat jak prezenční formou, tak i online.

Proč absolvovat náš kurz?

 • Můžete jej absolvovat v Brně, v Hradci Králové i v Českých Budějovicích
 • Získáte znalosti z biochemie, fyziologie a pochopíte souvislosti fungování lidského organismu při zpracování potravy
 • Pochopíte, že výživa není jen o hubnutí, ale že je to cesta k primární prevenci zdraví
 • Naučíme Vás sestavit stravovací plány na míru.
 • Naučíte se rozumět svému tělu a také svým klientům.
 • Absolvujete 150 hodin kvalitních přednášek vedených erudovanými a zkušenými lektory.
 • Na praktických lekcích Vás povedou výživové poradkyně a nutriční terapeutky s bohatou praxí.
 • Získáte možnost pracovat jako výživový poradce (mimo oblast zdravotnictví)

Nejlepší absolventi našich kurzů mohou najít uplatnění v některé z 93 poboček Nutriadapt v ČR výživový specialista(tka)

Co získáte absolvováním našeho kurzu?

 • Nabytých znalostí můžete využít ve svůj prospěch.
 • Možnost pracovat na Živnostenské oprávnění jako Poradce pro výživu.
 • Cena kurzu odpovídá ceně 3 měsíců poradenství u špičkového poradce pro výživu.
 • Evidovaným nezaměstnaným může kurz zaplatit Úřad práce.

V ceně kurzu mimo jiné získáte:

 • studijní materiály
 • přístup do nutričního software FitLinie, verze Welko Edition, po dobu konání kurzu a zpracování závěrečné práce
 • až 30 % slevu na nákup vyšších verzí špičkového nutričního programu FitLinie
 • bezplatnou analýzu Vašeho těla na špičkovém diagnostickém přístroji InBody
 • občerstvení (káva čaj) v neomezeném množství po celou dobu kurzu
 • praktickou konsultaci v naší vlastní výživové poradně (pouze v Brně, jsme jediné školící středisko v ČR, které tuto možnost nabízí)

Stručný obsah kurzu

 • Základy biochemie, fyziologie, psychologie.
 • Základy anatomie lidského těla.
 • Princip metabolismu živin.
 • Sestavování stravovacích plánů na míru pro všechny skupiny obyvatel.
 • Komunikace s klienty.

K dispozici je také podrobný rozvrh kurzu

Organizační záležitosti kurzu

Organizačně i lektorsky zajišťuje Institut zdravého života Welko, který vydá úspěšným absolventům i Osvědčení o rekvalifikaci.

Podmínky pro přijetí do kurzu

 • Dosažení 18 - ti let věku
 • Ukončené středoškolské vzdělání
 • Zaplacení regtistračního poplatku

Registrace

Zájemci o kurz vyplní přihlášku a po jejím potvrzení uhradí kurzovné nejpozději do termínu 10 dní před zahájením vybraného kurzu. Při nedodržení tohoto termínu bez předchozí domluvy, bude registrace automaticky zrušena. Další podrobnosti jsou uvedeny ve Smluvních podmínkách.

Průběh kurzu

Jeden turnus kurzu ve všech městech zahrnuje devět víkendů (So - Ne) vždy po osmi hodinách. Podrobný termínový rozpis kurzů v jednotlivých městech najdete sktuálně ZDE

Podrobné informace o průběhu kurzu, včetně pokynu k úhradě registračního poplatku, obdrží přihlášení zájemci, v organizačních informacích, které jim budou zaslány nejpozději 14 dní před zahájením kurzu.

Výuka v kurzu zahrnuje 140 hodin. Dalších 10 hodin je vyčleněno na samostatnou přípravu, konsultace a na přípravu závěrečné práce. Zadání práce obdrží každý účastník kurzu v posledním víkendu turnusu. O konsultaci může každý frekventant požádat kteréhokoliv přednášejícího buď osobně, nebo elektronicky on-line v průběhu celého turnusu.

Věnujte prosím pozornost tomuto upozornění!

Pokud nemáte ambice stát se přímo výživovým poradcem, nebo výživovým poradenstvím doplnit svoje stávající aktivity a máte zájem pouze se dozvědět o čem skutečně výživa je a naučit se sestavit si vyvážený stravovací plán pro sebe a svoje blízké, nabízíme Vám zkrácenou formu tohoto kurzu pod názvem Sestavte si vyvážený jídelníček sami. Více o tomto kurzu najdete

Ukončení kurzu

Kurz je zakončený zkouškou, kterou účastníci vykonávají před zkušební komisí. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je minimálně 80% účast posluchače na přednáškách. Zkouška se skládá z písemného testu, který obsahuje 50 otázek. Na každou otázku jsou 4 možné odpovědi, z toho jedna je správná. Pokud posluchač splní test alespoň s 80 ti procentní úspěšností, t.j. odpoví správně minimálně na 40 otázek, postupuje do další části zkoušky, kterou obhajoba závěrečné práce. O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěchu je náhradní termín domlouván na místě individuálně. Náhradní termín pro ty frekventanty, kteří se základního termínu nemůžou zúčastnit z vážných důvodů, je domlouván rovněž individuálně. Úspěšní absolventi kurzu obdrží na místě ihned po vykonání zkoušky Osvědčení s jedinečným kódem, které je bude opravňovat k výkonu poradenské činnost v oblasti výživy. Každý úspěšný absolvent může požádat o členství v Alianci výživových poradců ČR.

Místa konání

Brno, Veletržní 13, Restaurant Mitrovski

České Budějovice, Husova 20, školící místnost Oblastního spolku ČČK

Hradec Králové, Milady Horákové 58/50, ZŠ Milady Horákové

Více informací o místě konání, parkování a mapy.

Servis pro účastníky

Každý zájemce, který uhradí stanovenou cenu, se stává posluchačem kurzu a jako takovému mu bude sděleno heslo, pomocí kterého se dostane do sekce "STUDIJNÍ MATERIÁLY", které si může stáhnout a využít ke svému studiu a přípravě k závěrečné zkoušce. Upozorňujeme, že na šíření těchto materiálů se vztahuje ustanovení zákona o ochraně autorských práv.

Termíny, ceny kurzu a informace k platbě

Termín kurzu

Termíny kurzu Výživový poradce najdete ZDE

Cena kurzu

12 900,- Kč (490,- EUR )   - pro standardní rekvalifikační kurz Poradce pro výživu

14. 900,- Kč (580,- EUR )  - pro ukončení kurzu profesní zkouškou na profesi Výživový poradce

Kurz můžete i darovat prostřednictvím dárkového poukazu 

Akceptujeme úhradu kurzu poukázkami od firmy Sodexo:

Smart Pass

Fokus Pass

Dárkový Pass

Bonus Pass

Flexi Pass

Flexi Pass Card

Pro obdarování někoho blízkého můžete využít i možnosti zakoupení našeho DÁRKOVÉHO POUKAZU. Při vyplňování přihlášky zvolíte místo termínu možnost "Dárkový poukaz", termín kurzu si pak obdarovaný zvolí sám.

Cena je konečná. Podle Zákona o dani z přidané hodnoty, č. 235/2004 Sb. § 51, odst. 1, písmeno h) a § 57, odst. 1, písmeno d) je registrační poplatek za rekvalifikační kurz osvobozený od DPH. Je splatná po potvrzení přihlášky provozovatelem a jeho výzvě, nejpozději do 10 dní před zahájením kurzu. Storno poplatky jsou popsány ve smluvních podmínkách. Po obdržení a zaregistrování Vaší přihlášky, Vám toto bude potvrzeno e-mailem.

Následně obdržíte informativní e-mail, jehož součástí je i pokyn k úhradě kurzovného:

číslo účtu: 2900714534/2010

variabilní symbol: číslo telefonu, které jste uvedli ve své přihlášce

Tento kurz může být v plné výši uhrazený Úřadem práce (případná akční cena se vztahuje pouze na úhradu provedenou do dne zahájení kurzu).

Studijní materiály

Po zadání hesla, které jste obdrželi po provedení úhrady registračního poplatku si můžete stáhnout příslušný studijní materiál. 

Studijní materiály

Dovolujeme si upozornit Vás, že studijní materiály jsou majetkem školícího střediska Welko Team s.r.o. a vztahují se na ně v plném rozsahu ustanovení Zákona č. 121/2000 Sb. (zákon o autorských právech). Proto Vás prosíme, abyste je používali výhradně pro osobní potřebu, neposkytovali je třetím osobám a ani jinak je dál nešířili.

Studijní materiály jsou přístupné pouze posluchačům aktuálního kurzu a to vždy od doby kdy je jim sděleno heslo, do posledního dne kurzu, kterým je den závěrečné zkoušky.

 • soubory, které nemají příponu, jsou prezentace ve formátu pdf
 • ostatní materiály jsou texty, tabulky a obrázky ve formátech doc, xls, pdf, jpg a png.
 • všechny publikace v sekci Doplňková literatura jsou ve formátu pdf.
 • presentace jsou řazeny chronologicky podle rozvrhu, který najdete zde

Zajímá vás, jak hodnotili náš kurz účastníci kurzu? Podívejte se na naše reference.

Přihlásit do našeho kurzu se můžete pomocí přihlašovacího formuláře.