OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč s DPH
vlajka czvlajka sk

Akreditovaný prezenční kurz Výživový poradce

O kurzu

Tento kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR s časovou dotací 150 hodin.

K ukončení tohoto kurzu je podle nové akreditace nezbytné absolvovat profesní zkoušku na profesní kvalifikaci Výživový poradce. Ti, kteří nemají o rpfesní zkoušku zájem, neabsolvují žádnou zkoušku a obdrží pouze Osvědčení o absolvování kurzu Výživový poradce. Více o profesní kvalifikaci se dozvíte ZDE

Kurz je možné absolvovat jak prezenční formou, tak i online.

Proč absolvovat náš kurz?

 • Získáte znalosti z biochemie, fyziologie a pochopíte souvislosti fungování lidského organismu při zpracování potravy
 • Pochopíte, že výživa není jen o hubnutí, ale že je to cesta k primární prevenci zdraví
 • Naučíme Vás sestavit stravovací plány na míru.
 • Naučíte se rozumět svému tělu a také svým klientům.
 • Absolvujete 150 hodin kvalitních přednášek vedených erudovanými a zkušenými lektory.
 • Na praktických lekcích Vás povedou výživové poradkyně a nutriční terapeutky s bohatou praxí.
 • Kurz Vás dokonale připraví na profesní zkoušku a získání profesní kvalifikace Výživový poradce
 • Získáte možnost pracovat jako výživový poradce 

Nejlepší absolventi našich kurzů mohou najít uplatnění v některé z 93 poboček Nutriadapt v ČR výživový specialista(tka)

Co získáte absolvováním našeho kurzu?

 • Nabytých znalostí můžete využít ve svůj prospěch.
 • Možnost pracovat na Živnostenské oprávnění jako Výživový poradce (připravuje se legislativní úprava, kdy se živnost Výživový poradce stane živností vázanou, t.j. k získání živnostenského oprávnění bude nezbytné Osvědčení o profesní kvalifikaci)
 • Cena kurzu odpovídá ceně 3 měsíců poradenství u špičkového poradce pro výživu.
 • Evidovaným nezaměstnaným může kurz zaplatit Úřad práce.

V ceně kurzu mimo jiné získáte:

 • studijní materiály
 • přístup do nutričního software FitLinie, verze Welko Edition, po dobu konání kurzu a zpracování závěrečné práce
 • až 30 % slevu na nákup vyšších verzí špičkového nutričního programu FitLinie
 • bezplatnou analýzu Vašeho těla na špičkovém diagnostickém přístroji InBody
 • občerstvení (káva, čaj, ovoce) v neomezeném množství po celou dobu kurzu
 • praktickou konsultaci v naší vlastní výživové poradně (pouze v Brně, jsme jediné školící středisko v ČR, které tuto možnost nabízí)

  1. Kurz ukončený profesní zkouškou (v přihlášce jako Výživový poradce - profesní zkouška)

  Profesní zkouška se skládá ve stanoveném termínu a skládá se ze dvou částí. První částí je elektronický test obsahující 75 otázek a je na něj vyčleněno 75 minut. Posluchači, kteří jej zvládnou s výsledkem lepším než 80%, postupují k ústní zkoušce před dvučlennou komisí, sestavenou z autorizovaných zástupců Institutu zdravého života Welko. Jejich seznam najdete ZDE. Obsah ústní části profesní zkoušky najdete ZDE. Úspěšní absolventi obdrží   

  OSVĚDČENÍ O PROFESNÍ KVALIFIKACI

  O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěšného vykonání písemného testu není žadatel připuštěný k ústní zkoušce. Další pokus o zvládnutí zkoušky je možný, avšak je opět zpoplatněný podle ceníku. Pokud žadatel zvládne písemný test s úspěšností minimálně 80% a lepší a následně nezvládne ústní část zkoušky, je mu umožněno ústní část zopakovat v dalším termínu, aniž by musel opakovat písemný test. Další pokus o zvládnutí ústní části zkoušky je však spoplatněný částkou ve výši 4.000,- Kč, splatnou nejpozději do 5 dní před termínem opakované zkoušky.

  Každý úspěšný absolvent obou předchozích zkoušek může požádat o členství v Alianci výživových poradců ČR (https://aliancevyziva.cz/)

  2. Kurz ukončený závěrečnou rekvalifikační zkouškou (v přihlášce jako Výživový poradce - rekvalifikační zkouška)

  Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí. První částí je elektronický test obsahující 50 otázek s časovou dotací 30 minut. Posluchači, kteří jej zvládnou s výsledkem lepším než 80% poté vypracují ve stanoveném termínu závěrečnou práci, jejíž zadání obdrží na posledním víkendu turnusu. Po jejím vyhodnocení komisí a přijetí práce, obdrží tito absolventi 

  OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI

  O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěchu je náhradní termín domlouván na místě individuálně. První opravný pokus je bezplatný, každý další je zpoplatněný částkou 1.500,- Kč splatnou nejpozději 5 dní před termínem opakované zkoušky.

Stručný obsah kurzu

 • Základy biochemie, fyziologie, psychologie.
 • Základy anatomie lidského těla.
 • Princip metabolismu živin.
 • Sestavování stravovacích plánů na míru pro všechny skupiny obyvatel.
 • Komunikace s klienty.

K dispozici je také podrobný rozvrh kurzu

Organizační záležitosti kurzu

Organizačně i lektorsky zajišťuje Institut zdravého života Welko jako Autorizovaná osoba

Podmínky pro přijetí do kurzu

 • Dosažení 18 - ti let věku
 • Zaplacení regtistračního poplatku

Registrace

Zájemci o kurz vyplní přihlášku a po jejím potvrzení uhradí kurzovné nejpozději do termínu 10 dní před zahájením vybraného kurzu. Při nedodržení tohoto termínu bez předchozí domluvy, bude registrace automaticky zrušena. Další podrobnosti jsou uvedeny ve Smluvních podmínkách.

Průběh kurzu

Jeden turnus zahrnuje devět víkendů (So - Ne) vždy po osmi vyučovacích hodinách (cca 50 minut)

Podrobné informace o průběhu kurzu, včetně pokynu k úhradě registračního poplatku, obdrží přihlášení zájemci, v organizačních informacích, které jim budou zaslány nejpozději 14 dní před zahájením kurzu.

Výuka v kurzu zahrnuje 140 hodin. Dalších 10 hodin je vyčleněno na samostatnou přípravu, konsultace a na přípravu závěrečné práce. O konsultaci může každý frekventant požádat kteréhokoliv přednášejícího buď osobně, nebo elektronicky on-line v průběhu celého turnusu.

Ukončení kurzu

1. Kurz ukončený profesní zkouškou (v přihlášce jako Výživový poradce - profesní zkouška)

Profesní zkouška se skládá ve stanoveném termínu a skládá se ze dvou částí. První částí je elektronický test obsahující 75 otázek a je na něj vyčleněno 75 minut. Posluchači, kteří jej zvládnou s výsledkem lepším než 80%, postupují k ústní zkoušce před dvoučlennou komisí, sestavenou z autorizovaných zástupců Institutu zdravého života Welko. Jejich seznam najdete ZDE. Obsah ústní části profesní zkoušky najdete ZDE. Úspěšní absolventi obdrží   

OSVĚDČENÍ O PROFESNÍ KVALIFIKACI

O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěšného vykonání písemného testu není žadatel připuštěný k ústní zkoušce. Další pokus o zvládnutí zkoušky je možný, avšak je opět zpoplatněný podle ceníku. Pokud žadatel zvládne písemný test s úspěšností minimálně 80% a lepší a následně nezvládne ústní část zkoušky, je mu umožněno ústní část zopakovat v dalším termínu, aniž by musel opakovat písemný test. Další pokus o zvládnutí ústní části zkoušky je však spoplatněný částkou ve výši 4.000,- Kč, splatnou nejpozději do 5 dní před termínem opakované zkoušky.

Každý úspěšný absolvent obou předchozích zkoušek může požádat o členství v Alianci výživových poradců ČR (https://aliancevyziva.cz/)

1. Kurz ukončený rekvalifikační zkouškou (v přihlášce jako Výživový poradce - rekvalifikační zkouška)

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí. První částí je elektronický test obsahující 50 otázek s časovou dotací 30 minut. Posluchači, kteří jej zvládnou s výsledkem lepším než 80% poté vypracují ve stanoveném termínu závěrečnou práci, jejíž zadání obdrží na posledním víkendu turnusu. Po jejím vyhodnocení komisí a přijetí práce, obdrží tito absolventi 

OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI

O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěchu je náhradní termín domlouván na místě individuálně. První opravný pokus je bezplatný, každý další je zpoplatněný částkou 1.500,- Kč splatnou nejpozději 5 dní před termínem opakované zkoušky.

Každý úspěšný absolvent obou předchozích zkoušek může požádat o členství v Alianci výživových poradců ČR (https://aliancevyziva.cz/)

PROČ DVA TYPY ZKOUŠKY?

Kurz samotný je po obsahové stránce v obou případech stejný, jako takový je akreditovaný a podle akreditace by měl končit profesní zkouškou. Nicméně, ne všichni zájemci o tento kurz mají v plánu zabývat se v budoucnu výživovým poradenstvím profesně a pro ty zájemce jsme ponechali možnost udělat „pouze“ rekvalifikační zkoušku. Pro ty, kdo se chtějí poradenství věnovat profesně, je na místě zkouška profesní zkouška, jelikož živnost Výživový poradce by se měla po připravované novelizaci Živnostenského zákona, stát živností vázanou a tuto nebude možné získat bez Osvědčení o profesní kvalifikaci. Toto má legislativní sílu maturitního vysvědčení, neboť tato profese je v Národní soustavě kvalifikací zapsaná s kvalifikační úrovní č. 5, tj. středoškolské vzdělání. K tomuto osvědčení je vydávaný i Europass, čili je platné i v zahraničí. Profesní zkouška se odehrává před komisí, která je složená z odborníků schválených Ministerstvem zdravotnictví, kteří jsou za tuto činnost samozřejmě honorováni a proto je u kurz ukončeného profesní zkouškou, vyšší cena.

- K profesní zkoušce je možné přihlásit se kdykoliv v budoucnu po ukončení kurzu ukončeného rekvalifikační zkouškou -

Místo konání

Brno, Veletržní 13, Restaurant Mitrovski - 1. patro 

Servis pro účastníky

Každý zájemce, který uhradí stanovenou cenu, se stává posluchačem kurzu a jako takovému mu bude sděleno heslo, pomocí kterého se dostane do sekce "STUDIJNÍ MATERIÁLY", které si může stáhnout a využít ke svému studiu a přípravě k závěrečné zkoušce. Upozorňujeme, že na šíření těchto materiálů se vztahuje ustanovení zákona o ochraně autorských práv.

Termíny a ceny

Termíny nejbližšího kurzu (kód VP1/2021)

15. - 16.1.2022 (zahájení)

29. - 30.1.2022

12. - 13.2.2022

19. - 20.2.2022

12. - 13.2.2022

19. - 20.3.2022

16. - 17.4.2022

30.4. - 1.5.2022

14. - 15.5.2022 (ukončení)

Cena kurzu

18. 900,- Kč (745,- EUR )   - pro kurz končící profesní zkouškou na profesi Výživový poradce 

12. 900,- Kč (505,- EUR )  - pro kurz končící rekvalifikační zkouškou nebo certifikátem Výživový poradce 

Pozn: Ceny je konečná, zahrnuje všechny studijní materiály a také závěrečnou zkoušku. Žádné další náklady nejsou studentům fakturovány.

Kurz můžete i darovat prostřednictvím dárkového poukazu 

Akceptujeme úhradu kurzu poukázkami od firmy Sodexo:

Smart Pass

Fokus Pass

Dárkový Pass

Bonus Pass

Flexi Pass

Flexi Pass Card

Pro obdarování někoho blízkého můžete využít i možnosti zakoupení našeho DÁRKOVÉHO POUKAZU

Cena je konečná. Podle Zákona o dani z přidané hodnoty, č. 235/2004 Sb. § 51, odst. 1, písmeno h) a § 57, odst. 1, písmeno d) je registrační poplatek za rekvalifikační kurz osvobozený od DPH. Je splatná po potvrzení přihlášky provozovatelem a jeho výzvě k úhradě registračního poplatku na základě vystaveného daňového dokladu, nejpozději do 10 dní před zahájením kurzu. Storno poplatky jsou popsány ve smluvních podmínkách. Přihlásit do našeho kurzu se můžete pomocí přihlašovacího formuláře

Tento kurz může být v plné výši uhrazený Úřadem práce (případná akční cena se vztahuje pouze na úhradu provedenou do dne zahájení kurzu).

Studijní materiály

Po zadání hesla, které jste obdrželi po provedení úhrady registračního poplatku si můžete stáhnout příslušný studijní materiál. 

Přednášky

Doplňkové studijní materály

Studijní materiály jsou přístupné pouze posluchačům aktuálního kurzu a to vždy od doby kdy je jim sděleno heslo, do posledního dne kurzu, kterým je den závěrečné zkoušky. Dovolujeme si upozornit Vás, že studijní materiály jsou majetkem školícího střediska Welko Team s.r.o. a vztahují se na ně v plném rozsahu ustanovení Zákona č. 121/2000 Sb. (zákon o autorských právech). Proto Vás prosíme, abyste je používali výhradně pro osobní potřebu, neposkytovali je třetím osobám a ani jinak je dál nešířili.

Do kurzu se můžete přihlásit pomocí tohoto přihlašovacího formuláře.

Zajímá vás, jak hodnotili náš kurz účastníci kurzu? Podívejte se na naše reference.