0 Kč

Jak poznat dobrého výživového poradce

                Poradenské služby jsou dnes velmi rozšířené v mnoha oblastech. V nabídkách najdete finanční poradce, realitní poradce, poradce životního stylu, sexkouče, poradce pro trénování paměti a nespočetné množství dalších. Největší „přetlak“ nabídky je v oborech, které jsou volnými živnostmi., protože na provozování takového druhu poradenství stačí živnostenský list na živnost „poradenské služby“. Pro vydání tohoto živnostenského oprávnění není třeba  doložit žádný dokument o absolvovaném vzdělání. Toto platí bohužel i o poradenských službách v oblasti výživy. Trh je zahlcený poradci, kteří o výživě nemají ani elementární znalosti a to co o výživě ví, se dozvěděli na produktových školeních organizovaných firmami distribuujícími zejména nejrůznější „zázračné“ doplňky stravy. Tito prodejci se sami označují jako nutriční poradci, nutriční terapeuti, nebo nutriční specialisté, či dokonce jako nutriční kouči. Aby bylo jasno – nutričním terapeutem se může označit člověk, který absolvoval vyšší odbornou školu zdravotní s touto specializací a má titul DiS., nebo člověk, který absolvoval bakalářské studium, obor výživa člověka na vysoké školu a tento má titul Bc. nejvyšší vzdělání má nutriční specialista, který absolvoval magisterské studium na Karlově universitě v Praze, nebo na Masarykově univerzitě v Brně. Takový specialista má titul Mgr.  Tito odborníci mohou pracovat ve zdravotnictví a s nemocnými lidmi.

Pak jsou zde výživoví poradci, resp. poradci pro výživu, kteří absolvovali některý z kurzů akreditovaných MŠMT a někteří dokonce i kurzy neakreditované. Školících středisek poskytujících takové kurzy je v republice několik a to zejména v Praze a v Brně a jejich úroveň je velmi různá. Kurz je akreditován na časovou dotaci 120 hodin – tato akreditace již dobíhá a od září 2016 je již hodinová dotace zvýšená na 150 hodin. Od stejného data je MŠMT doporučený i přesný program kurzu, což do té doby nebylo. A tak se stávalo a bohužel i stává, že každé školící středisko mělo svůj program kurzu, který byl a je v mnoha případech více než sporný a vyučovalo se to, na co středisko momentálně sehnalo lektora. Nemluvě o tom, že mnoho školících zařízení realizovalo tento 120 ti hodinový kurz v rozsahu 40 – 60 hodin. Osvědčení o absolvování kurzu obdržel každý, kdo se kurzu zúčastnil a zaplatil si jej. O úrovni absolventů těchto kurzů si udělá obrázek každý sám. Ale abych neházel všechny do jednoho pytle, je třeba objektivně říct, že mnozí absolventi i takových kurzů se vypracovali na dobré poradce vlastní pílí a tím, že se neuspokojili pouze se znalostmi, často kontroverzními, které  obdrželi v kurzu a dále se sami vzdělávali a vzdělávají, absolvovali další, specializované kurzy, semináře, konference a studují odbornou literaturu.

Jak ale laik pozná dobrého poradce?

První, podle čeho se může orientovat, jsou webové stránky poradce, kde má tento uvedený svůj profil, přehled poskytovaných služeb, kontakty a naprosto otevřeně a jasně má uvedený ceník jím poskytovaných služeb. Dobrý poradce na svém webu nenabízí „nemožné na počkání a zázraky do tří dnů“ a varovným signálem je, když tam propaguje nějaký „super“ produkt a prodejce tohoto produktu má v uvedeného mezi partnery. Je jedno, zda se jedná o doplňky stravy, nebo některou z mnoha proteinových diet, či zaručeně čerstvé (rozuměj zmražené) ovocné šťávy apod. Na webu by neměly chybět reference, avšak pozor – mnozí si ty reference nechají napsat „na objednávku“ po vytvoření webových stránek a pak na to zapomenou, takže pokud uvidíte poslední referenci napsanou před rokem a ty předtím byly v podezřele těsném časovém sledu, zbystřete. Poradce by měl být aktivní i na sociálních sítích a tam, zejména na Facebooku je možné rovněž činnost poradce hodnotit.

Další indícií ukazující na úroveň poradce je jeho poradna a její vybavení. Poradce, který svoje podnikání myslí vážně, by měl mít vlastní poradnu, vybavenou dostupnou a spolehlivou diagnostickou technikou, kde by rozhodně neměl chybět minimálně spolehlivý bioimpedanční přístroj na měření složení těla. Omron, který Vám poradce dá ro ruky a držíte jej před sebou, takovým přístrojem v žádném případě není. Buďte ostražití i v případě, že Vám poradce o svém přístroji bude vykládat, že je lékařsky certifikovaný – taková certifikace jednoduše neexistuje, ale zní to docela vznešeně, takže se tím docela úspěšně zakrývá malá věrohodnost výsledků naměřených těmito přístroji. Pokud Vás poradce pozve na úvodní konsultaci do kavárny, doporučuji se mu omluvit a nesvěřovat se do jeho péče. Podobné to je, pokud má někde nějaký koutek oddělený závěsem, někde v kosmetickém, nebo masážním salonu, který není jeho. Jsou poradci, kteří mají širší portfolio služeb a mají svůj salon, kde všechny tyto služby poskytují. Na ty pochopitelně výše uvedené neplatí. Jednoduše řečeno – klient, který si za moje poradenské služby platí, by se měl v mé poradně cítit dobře a uvolněně. Je logické, že takto se nebude cítit za nějakou plentou, nebo za sádrokartonovou stěnou, za níž pulzuje úplně jiný život.

Naprosto nepřijatelné je klientovi nabízet zpracování stravovacího plánu na místě po půlhodinové úvodní konsultaci. K tomu, aby poradce mohl klientovi zpracovat skutečně individuální stravovací plán, potřebuje čas k tomu, aby mu klient v klidu vyplnil dotazník s poměrně velkým množstvím informací o sobě a hlavně, aby mu připravil podklady pro analýzu jeho současných stravovacích návyků, tj. aby mu popsal co, kdy a v jakém množství konzumuje a to alespoň za 5, lépe za 7 dní. Pak  tyto informace musí poradce zpracovat, provést analýzu, takže ke zpracování stravovacího plánu se reálně dostane nejdříve za 8 – 10 dní od prvního kontaktu s klientem. Je třeba si uvědomit, že zpracování stravovacího plánu není (pro zdravého člověka – a výživový poradce nemá oprávnění pracovat s nemocnými) nikdy akutní záležitost. Klient, když bude předem na toto upozorněný, tak klidně počká. Spíš jej to utvrdí v přesvědčení, že poradce je profesionál a svoji práci dělá precizně – neodbývá ji a tudíž ani klienta.

Dobrý výživový poradce musí umět klienta v některých případech i slušně odmítnout. Jedná se zejména o případy, kdy má klient nereálné představy a cíle, které není poradce schopen naplnit a předem ví, že jejich společná práce nebude mít efekt, který od ní klient očekává. Už vůbec by poradce neměl nabízet svoje služby nemocným lidem a dokonce jim tvrdit, že je vyléčí. To je nezodpovědnost nejvyššího stupně. Zpracovat stravovací plán klientovi, který trpí závažnou nemocí, může poradce pouze s výslovným souhlasem klientova ošetřujícího lékaře a klient by se jím měl řídit až poté, co jej tento lékař schválí.

Jelikož poradce zpracovává klientovy osobní údaje, měl by seriózní výživový poradce nechat klientovi podepsat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. S tím souvisí i jejich ochrana, tj. zejména to, že se k údajům klienta nedostane třetí osoba a že poradce nebude údaje o klientovi bez jeho souhlasu zveřejňovat na svých webových stránkách či na sociálních sítích.

Poradce by se neměl věnovat pouze a jen poradenství, ale měl by být aktivní i v popularizaci výživy mezi veřejností, věnovat se osvětě a to formou přednášek, seminářů, workshopů apod. Pokud mu tyto akce sponzoruje nějaká firma, zabývající se prodejem potravin, či doplňků, je třeba být ostražitý, protože je více než jisté, že Vám na zmíněných akcích, na které je tím pádem volný vstup, bude nějaký produkt od sponzora popisovat jako naprosto unikátní a bude Vám jej nabízet, možná dokonce se slevou, která platí pouze na dané akci. Seriózní poradci toto nedělají.

Že by výživový poradce měl i vypadat tak, že se svými radami i sám řídí, tj., měl by být sám štíhlý, to považuji za samozřejmé. Obéznímu výživovému poradci těžko někdo jeho rady uvěří.

Pokud poradce neumí na nějakou Vaši nestandardní otázku, nebo situaci bezprostředně reagovat, nesnižuje to jeho odbornou úroveň, spíš naopak – svědčí to o tom, že umí v pravý čas i přiznat, že nemá momentálně na Vaši otázku odpověď. Buďte si jistí, že ji najde a buď Vám zavolá, nebo napíše, nebo Vám ji sdělí na příští návštěvě. Je třeba být spíš obezřetný, pokud Váš poradce naprosto všechno ví a na všechno má okamžitou odpověď.

Je ještě celá řada faktorů a indícií, na základě kterých je možné posoudit, zda je Vámi vybraný poradce dobrý, nebo ne. Měl by být například členem Aliance výživových poradců České republiky, která prochází zásadní reorganizací a má ambice stát se jakousi profesní komorou výživových poradců. Rozhodně v ní nemají místo dealeři suplementů a diet.

Snažil jsem se ze zkušenosti vybrat ty nejdůležitější. Tak je posuďte sami a při výběru svého poradce se zkuste na něj podívat výše popsanou optikou. Jsem přesvědčený, že mi dáte za pravdu. Věřte mi prosím, že mým velkým snem a i cílem je, výrazně zvýšit prestiž výživového poradenství v ČR a že pro to dělám vše, co je v mých silách.

Autor: Ing. Vladimír Klescht (vedoucí lektor Institutu zdravého života)

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)