0 Kč

PORADNA VÝŽIVY - personalizované výživové poradenství

O poradně

Jsme připraveni pomoci všem, tj. možná právě i Vám, pokud jste se rozhodli změnit svůj životní styl k lepšímu a nevíte jak na to. Vám, kteří si uvědomujete, že svoje zdraví máte ve vlastních rukou a jste ochotni pro to něco udělat. Tím nemyslíme polykání doplňků stravy ani jiných nesmyslných preparátů, které u nás nenajdete.

Výhody naší poradny

 • jsme No1 v Brně
 • nenabízíme žádné diety ani doplňky stravy
 • ke každému přistupujeme s plným respektováním jeho individuality
 • délka spolupráce s námi je závislá pouze na Vašem rozhodnutí do ničeho Vás nebudeme nutit
 • spolupracujeme s VZP a jejím Klubem pevného zdraví (111)
 • spolupracujeme se zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR (211)
 • nachází v příjemném prostředí vedle letohrádku Mitrovski (Veletržní 13, Brno), kde klademe velký důraz na příjemné prostředí, atmosféru a soukromí každého z Vás

Povedeme Vás:

 • ke změně životního stylu
 • ke snížení, zvýšení či udržení hmotnosti díky dodržování zásad racionální výživy
 • k vlastní prevenci civilizačních onemocnění
 • k udržení dobré fyzické i psychické kondice do vysokého věku

Vypracujeme vám individuální stravovací plán, včetně návrhu pohybových aktivit pro:

 • lidi s normální váhou, nadváhou i podváhou
 • lidi s dietními omezeními (diabetes, celiakie, potravinové intolerance, žlučníková dieta, dna,..)
 • lidi s nemocemi kardiovaskulárního systému
 • vegetariány, vegany a další alternativní výživové směry
 • těhotné a kojící ženy
 • děti od 3 let
 • sportovce (rekreační i vrcholové)
 • seniory

Provedeme analýzu Vašeho dosavadního stravovacího plánu se zaměřením na:

 • energetickou vyváženost
 • nutriční vyváženost z hlediska zastoupení makroživin, t.j. sacharidů, tuků a bílkovin (a jejich zdrojů)
 • nutriční vyvážení z hlediska mikroživin, t.j. vitamínů a minerálních látek
 • profil zastoupení esenciálních mastných kyselin a aminokyselin
 • definování hlavních dietických chyb ve Vašem dosavadním stravovacím režimu

      na základě této analýzy Vám dáme dioporučení jak správně nastavit Vás stravovací model v budoucnu 

Individualizace stravovacího plánu vyžaduje přesné informace o Vašem aktuálním stavu. Ty získáváme pomocí špičkové diagnostiky.

InBody 230

InBody 230

InBody je nejspolehlivější bioimpedanšční přístroj, který je v České republice aktuálně k dispozici a hodnoty jím naměřené jsou základními výchozími hodnotami, které potřebujeme, abychom mohli co nejpřesněji určit, jaký je Váš aktuální stav nejenom z hlediska celkové tělesné hmotnosti, ale zejména z hlediska rozložení svalové a tukové hmoty, tělesné vody, viscerálního tuku a dalších parametrů. 

Max Pulse

MaxPulse

Přístroj Max Pulse je určený pro neinvazivní vyšetření variability srdeční frekvence a pro zhodnocení autonomního nervového systému včetně zhodnocení průchodnosti cév. 

Vhodné je tyto údaje doplnit o výsledky standardního biochemického vyšetření krve.

Doplňkovou diagnostikou může být dle Vašeho uvážení i provedení analýzy biogenních prvků ve vlasech, známější jako vlasová analýza.

Zájemcům představíme revoluční novinku, kterou je stanovení jejich metabolického typu na základě analýzy DNA metodikou Bodykey.

VY se rozhodněte, MY Vám pomůžeme (stejně jako mnoha jiným před Vámi).

To je však pouze malá část a začátek naší spolupráce s Vámi. Po celou dobu Vaší cesty za zdravým životním stylem Vám budou naše poradkyně k dispozici na průběžné konsultace a budou Vás vést (koučovat) až do doby dosažení společně vytyčeného cíle.

STOB logo

Společně dosáhneme Vašeho vysněného cíle!

Ceník služeb poradny

 NÁZEV SLUŽBY

CENA (Kč)

Úvodní konsultace (bez měření) ZDARMA
Měření složení těla (InBody) - bez prezentace výsledků 200,- 
Měření složení těla (InBody) - s prezentací výsledků 600,- 

Měření průchodnosti cév a rovnováhy autonomního nervového systému (MaxPulse)

- s prezentací výsledků

400,- 

Analýza biogenních prvků ve vlasech (Vlasová analýza)

- zahrnuje velmi podrobnou analýzu stavu minerálních látek v těle, jejich vzájemné poměry, určení metabolického typu a návrh úpravy stavu

3.200,- 

Určení metabolického typu pomocí analýzy DNA (BodyKey)

zahrnuje sadu pro bukální sběr (odběr vzorků slin z ústní dutiny), stanovení metabolického typu a doživotní přístup k vlastnímu internetovému nutričnímu účtu, kde získáte průběžně individuální zpracovávat stravovací plán, plán pohybových aktivit a on - line koučink v oblasti výživy.

12.990,- 

Samostatně provedená analýza stávajícího jídelníčku a nastavení stravovacího modelu

- při zpracování stravovacího plánu se analýza provádí automaticky zdarma

 500,-
 Společný nákup dle stravovacího plánu (1 hodina)    250,-  

Zpracování individuálního stravovacího plánu na 1 měsíc

zahrnuje 2 konsultace, měření InBody dle potřeby, 1 měření MaxPulse, stravovací plán na 4 týdny, průběžný koučink

3.500,- 

Zpracování každého dalšího programu na 1 měsíc

- zahrnuje 1 konsultaci, měření InBody dle potřeby, stravovací plán na 4 týdny, průběžný koučink

1.700,- 

EXKLUZIVNÍ BALÍČEK NA 6 MĚSÍCŮ

zahrnuje 7 x konsultace, měření InBody dle potřeby, 2 x měření MaxPulse, stravovací plán na 6 měsíců, průběžný koučink

9.000,-
Konsultace 1 hodina

osobní

telefonická

e-mailová

    500,- 

    100,- 

    100,- 

Cestovné

(při použití automobilu k cestě za klientem za účelem konsultace nebo realizace firmení akce na klíč)

   5,50      Kč/km

Záloha na honorář

(splatná na základě faktury před 1. konsultací)

  5.000,- 

Akceptujeme úhradu kurzu poukázkami od firmy Sodexo:

Smart Pass

Fokus Pass

Dárkový Pass

Bonus Pass

Flexi Pass

Flexi Pass Card

Dokumenty

Smluvní podmínky

Prohlášení poradce

Návrh PROGRAMU, který jsem vypracoval na základě klientem sděleného problému, vychází z nejnovějších světových doporučení a je vytvořeno na základě hodnocení v danou chvíli dostupné vědecké informační databáze. Je využito jak názorů ortodoxní západní medicíny, tak medicíny přírodní či dokonce alternativní. Řešení akceptuje aktuální stav poznání a především realitu, v níž se klient nachází a to jak po stránce finanční, tak psychické. Mým úkolem není klienta přesvědčovat, že navržený program musí realizovat, stejně jako není z technických a finančních důvodů možné každý navržený krok dalekosáhle a vyčerpávajícím způsobem klientovi zdůvodňovat. Rovněž nemám možnost kontrolovat, zda klient PROGRAM pečlivě dodržuje a jsem odkázán pouze věřit jeho čestnému slovu.

Jako poradce nenesu odpovědnost za případné vedlejší negativní důsledky navrženého programu s ohledem na nemožnost postihnout vliv řady vnějších i vnitřních faktorů.

Ing. Vladimír Klescht

Čestné prohlášení klienta

Zde si prosím stáhněte svoje ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a podepsané jej pošlete prosím na adresu

Welko Team s.r.o.

Veletržní 716/13

603 00 Brno

případně jej přineste sebou do poradny na 1. konsultaci

Zajímá vás, jaké má hodnocení naše poradenství? Podívejte se na naše reference.