0 Kč

PORADNA VÝŽIVY - PERSONALIZOVANÉ VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

Zajímá vás, jaké má hodnocení naše poradenství? Podívejte se na naše reference.

O poradně

Jsme připraveni pomoci všem, tj. možná právě i Vám, pokud jste se rozhodli změnit svůj životní styl k lepšímu a nevíte jak na to. Vám, kteří si uvědomujete, že svoje zdraví máte ve vlastních rukou a jste ochotni pro to něco udělat. Tím nemyslíme polykání doplňků stravy ani jiných nesmyslných preparátů, které u nás nenajdete.

Výhody naší poradny

 • jsme No1 v Brně
 • nenabízíme žádné diety ani doplňky stravy
 • ke každému přistupujeme s plným respektováním jeho individuality
 • délka spolupráce s námi je závislá pouze na Vašem rozhodnutí do ničeho Vás nebudeme nutit
 • spolupracujeme s VZP a jejím Klubem pevného zdraví (111)
 • spolupracujeme se zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR (211)
 • nachází v příjemném prostředí vedle letohrádku Mitrovski (Veletržní 13, Brno), kde klademe velký důraz na příjemné prostředí, atmosféru a soukromí každého z Vás

Povedeme Vás:

 • ke změně životního stylu
 • ke snížení, zvýšení či udržení hmotnosti díky dodržování zásad racionální výživy
 • k vlastní prevenci civilizačních onemocnění
 • k udržení dobré fyzické i psychické kondice do vysokého věku

Vypracujeme vám individuální stravovací plán, včetně návrhu pohybových aktivit pro:

 • lidi s normální váhou, nadváhou i podváhou
 • lidi s dietními omezeními (diabetes, celiakie, potravinové intolerance, žlučníková dieta, dna,..)
 • lidi s nemocemi kardiovaskulárního systému
 • vegetariány, vegany a další alternativní výživové směry
 • těhotné a kojící ženy
 • děti od 3 let
 • sportovce (rekreační i vrcholové)
 • seniory

Provedeme analýzu Vašeho dosavadního stravovacího plánu se zaměřením na:

 • energetickou vyváženost
 • nutriční vyváženost z hlediska zastoupení makroživin, t.j. sacharidů, tuků a bílkovin (a jejich zdrojů)
 • nutriční vyvážení z hlediska mikroživin, t.j. vitamínů a minerálních látek
 • profil zastoupení esenciálních mastných kyselin a aminokyselin
 • definování hlavních dietických chyb ve Vašem dosavadním stravovacím režimu

      na základě této analýzy Vám dáme dioporučení jak správně nastavit Vás stravovací model v budoucnu 

Individualizace stravovacího plánu vyžaduje přesné informace o Vašem aktuálním stavu. Ty získáváme pomocí špičkové diagnostiky.

InBody 230

InBody 230

InBody je nejspolehlivější bioimpedanšční přístroj, který je v České republice aktuálně k dispozici a hodnoty jím naměřené jsou základními výchozími hodnotami, které potřebujeme, abychom mohli co nejpřesněji určit, jaký je Váš aktuální stav nejenom z hlediska celkové tělesné hmotnosti, ale zejména z hlediska rozložení svalové a tukové hmoty, tělesné vody, viscerálního tuku a dalších parametrů. 

Max Pulse

MaxPulse

Přístroj Max Pulse je určený pro neinvazivní vyšetření variability srdeční frekvence a pro zhodnocení autonomního nervového systému včetně zhodnocení průchodnosti cév. 

Vhodné je tyto údaje doplnit o výsledky standardního biochemického vyšetření krve.

Doplňkovou diagnostikou může být dle Vašeho uvážení i provedení analýzy biogenních prvků ve vlasech, známější jako vlasová analýza.

Zájemcům představíme revoluční novinku, kterou je stanovení jejich metabolického typu na základě analýzy DNA metodikou Bodykey.

VY se rozhodněte, MY Vám pomůžeme (stejně jako mnoha jiným před Vámi).

To je však pouze malá část a začátek naší spolupráce s Vámi. Po celou dobu Vaší cesty za zdravým životním stylem Vám budou naše poradkyně k dispozici na průběžné konsultace a budou Vás vést (koučovat) až do doby dosažení společně vytyčeného cíle.

Naše poradkyně

Výživová poradkyně Mgr. Lenka Musilová

Mgr. Lenka Musilová

Lenka vystudovala farmacii na farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Pracovní zkušenosti a lékárenskou praxi získala v lékárnách různého typu (nemocniční, soukromé i řetězcové) s cílem mít co největší přehled o současném lékárenství. Pracovala také v několika farmaceutických firmách, kde využila své odborné, komunikační a organizační dovednosti.

Farmacii s výživou poprvé profesně propojila jako Nutritionspecialist ve firmě zabývající se vývojem bioaktivních doplňků stravy PharmaNord. Díky této pozici se začala zajímat o cílenou buněčnou výživu, vliv mikronutrientů na lidské tělo a kvalitu doplňků stravy. 

Její zájem se promítl do dalšího vzdělávání v oblasti výživy, které Lenka završila státní zkouškou na profesní kvalifikací Výživový poradce v našem Institutu.
Lenka je spoluzakladatelkou projektu Apatyka Athéna, poradny pro zdravý životní styl, výživu a prevenci s celostním přístupem ke zdraví. Ve své práci s klienty kombinuje znalosti klasické západní medicíny založené na důkazech se zásadami zdravého životního stylu, nutričně vyvážené stravy, prevence a cílené buněčné výživy.
S Lenkou se kromě naší poradny můžete setkat i na našich webinářích a v budoucnu i na online workshopech.
Více informací o Lence se můžete dovědět na jejích webových stránkách www.apatykaathena.cz.

Kontakty:
e-mail: musilova@apatykaathena.cz, poradna.lenka@welko.cz
tel: +420 777 253 399


welko-poradkyne-dasa-muskova.jpg


Mgr. Dagmar Mušková

Dagmar absolvovala obor nutriční specialista na prestižní Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Prošla odbornou praxí převážně ve fakultních nemocničních zařízeních a dalších lékařských centrech po celé České republice.

Odbornost, svoje nadšení a zájem o oblast výživy a poradenskou činnost uplatnila hned po ukončení studia v roce 2014 otevřením dietologické poradny ve Zlíně. V roce 2019 rozšířila nabídku svých služeb také do Brna. Dietologická poradna nese jednotný název "Příběh kalorie".

Kromě výživového poradenství se věnuje také mnohým odborným aktivitám a projektům v oblasti prevence nadváhy a obezity u dětí a dospělých.

Edukační a školitelskou činnost uplatnila mimo jiné na pozici odborného lektora ve společnost InBody. V současné době se s Dagmar můžete setkat v rámci našeho webináře „Intuitivní stravování“.

Dagmar je autorizovanou zástupkyní našeho Institutu pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce a můžete se s ní setkat jako s členkou, případně jako s předsedkyní zkušební komise, v případě, že se rozhodnete absolvovat profesní zkoušku u nás.

Víc informací o Dagmar najedete na jejím webu www.pribehkalorie.cz

Kontakty:
e-mail: dasa@pribehkalorie.cz, poradna.dagmar@welko.cz
tel:+420 774 059 005


Výživová poradkyně Iva Dvorská, DiS.


Iva Dvorská, DiS.

Pro Ivu je výživa láskou a vášní. Začala se jí více věnovat po narození dětí, kdy jí došlo, že jejich zdraví a kondice je plně závislá právě na výživě. Dnes je to osmnáct let. Děti vyrostly ve zdravé a silné jedince, mají krásnou postavu a velmi dobře chápou, že všichni jsme to, co jíme. Zdaleka to ale neznamená pouze skladbu jídelníčku, je potřeba vše dávat do kontextu s životním rytmem a stylem. S energií, kterou vydáváme a potřebujeme přijímat. Různý životní styl a životní období (sport, těhotenství, kojení, dospívání, práce u pc, stresové prostředí, ženy v menopauze, senioři, apod.) vyžadují různý přístup a příjem specifických živin.

Nemoc, nadváha, podvýživa či obezita jsou vždy důsledkem. Proto je potřeba nejdřív odhalit příčinu a následně udělat změnu. Ta nejzásadnější musí proběhnout v hlavě. I s tou umí Iva pomoci. Díky jídelníčku potom pomůže i tělu. Věnujte si dvě hodiny času a Iva Vás spolehlivě nasměruje k vysněnému cíli.

Kromě individuálního poradenství Iva přednáší i pro širokou veřejnost, sportovní kluby, firmy, apod. Neodmítne pozvání na různé besedy, semináře či webináře. Součástí je i měření složení těla na InBody.

Iva učí budoucí výživové poradce (Institut zdravého života Welko) a poradce celostní medicíny (Škola celostní a přírodní medicíny Kamaté). Je autorizovanou osobou pro státní profesní zkoušky Výživový poradce a působí v Alianci výživových poradců ČR, pro kterou také přednáší.

Možná je jakákoliv forma spolupráce. Ráda přijede za svými klienty domů či kanceláře, konzultovat můžete i online, ať už jste kdekoliv. 

Víc informací o Ivě najedete na jejím webu www.yves.consulting

Kontakty:
e-mail: yves@yves.consulting, poradna.iva@welko.cz
tel: +420 774 059 005


Veronika


Veronika Kozáková

Veronika působí jako výživový poradce v Českých Budějovicích.

K výživě se dostala před několika lety, kdy jí informace získané z neprofesionálních zdrojů na internetu a sociálních sítích přinesly vlastní negativní zkušenosti, které si vyžádaly odbornou pomoc.

Po těchto zkušenostech se v oblasti výživy sama vzdělávala z ověřených zdrojů a na začátku roku 2022 se rozhodla své znalosti více prohloubit. Zahájila studium, které úspěšně zakončila státní zkouškou na profesní kvalifikaci Výživový poradce, což je v současnosti nejvyšší kvalifikace ve výživovém poradenství v České republice.

Hlavními důvody zahájení studia byla chuť vzdělávat se v oblasti výživy a vidina pomoci lidem, kteří ji potřebují.

Veronika si zakládá na profesionálním jednání a kvalitní péči, která Vám pomůže dosáhnout vytyčených cílů a spokojenosti.

Kontakty: 

e-mail: vyzivovyporadce-vk@seznam.cz, poradna.veronika@welko.cz 

tel.: +420 773 228 477

Instagram: @zdrave_s_veru

Dokumenty

Smluvní podmínky

Prohlášení poradce

Návrh PROGRAMU, který jsem vypracoval na základě klientem sděleného problému, vychází z nejnovějších světových doporučení a je vytvořeno na základě hodnocení v danou chvíli dostupné vědecké informační databáze. Je využito jak názorů ortodoxní západní medicíny, tak medicíny přírodní či dokonce alternativní. Řešení akceptuje aktuální stav poznání a především realitu, v níž se klient nachází a to jak po stránce finanční, tak psychické. Mým úkolem není klienta přesvědčovat, že navržený program musí realizovat, stejně jako není z technických a finančních důvodů možné každý navržený krok dalekosáhle a vyčerpávajícím způsobem klientovi zdůvodňovat. Rovněž nemám možnost kontrolovat, zda klient PROGRAM pečlivě dodržuje a jsem odkázán pouze věřit jeho čestnému slovu.

Jako poradce nenesu odpovědnost za případné vedlejší negativní důsledky navrženého programu s ohledem na nemožnost postihnout vliv řady vnějších i vnitřních faktorů.

Ing. Vladimír Klescht

Čestné prohlášení klienta

Zde si prosím stáhněte svoje ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a podepsané jej pošlete prosím na adresu

Welko Team s.r.o.

Veletržní 716/13

603 00 Brno

případně jej přineste sebou do poradny na 1. konsultaci

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)