0 Kč s DPH
vlajka czvlajka sk

Kdo jsme? 

Jsme česká společnost, jejímž hlavním cílem je, přinášet široké veřejnosti ověřené informace z oblasti zdravého životního stylu, zejména výživy a ukázat, že svoje zdraví máme každý ve svých rukou, že si za něj odpovídáme v první řadě sami, protože zdravý životní styl je ta nejlepší prevence našeho zdraví. O kvalitě naší práce vypovídá ocenění „Prověřená společnost“ za roky 2015 a 2016. Zosobněním společnosti je vedoucí lektor Ing. et Ing. Vladimír Klescht, jehož osobní příběh je zároveň příběhem jejího založení a dalšího rozvoje.

Vladimír Klescht

 

"Neschopní se na podmínky vymlouvají, schopní si je vytváří"

Náš příběh

se odvíjí od příběhu hlavního lektora Vladimíra, který si v jistém životním okamžiku, když se dopracoval k nadváze 25 kg a lékaři jej zahrnuli léky na vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a zvýšenou glykémii (měl prostě klasický metabolický syndrom), rozhodl, že bude hledat jinou, přirozenější cestu, jak se těchto problémů zbavit. Tu cestu našel ve zdravém životním stylu a v jeho pilíři, kterým je výživa. Do jednoho roku se zbavil všech uvedených zvýšených hodnot a 15 ti kg nadváhy a po dalších šesti měsících se jeho BMI dostalo na hodnotu 24 – bez jakýchkoliv nesmyslných diet a doplňků stravy. Výživa jej pohltila natolik, že opustil svoji původní profesi, vystudoval jí na Masarykově universitě v Brně a začal se jí profesionálně věnovat. Založil školící středisko, získal akreditaci MŠMT a začal, spolu s dalšími odborníky, vzdělávat zájemce z řad široké veřejnosti. O kurzy byl velký zájem, a proto byly do vzdělávacích aktivit přidávány postupně další. Rozšíření činnosti vyvolalo potřebu rozsáhlejší organizační platformy a tak vznikla společnost  Welko Team s.r.o., která je veřejnosti známá jako Institut zdravého života Welko. Společnost se stejným názvem a samozřejmě stejnou filosofií založil i na Slovensku. Ta už dnes nese jiný název (Winštitút), avšak pokračuje v cestě, kterou započal společně s nynější vedoucí lektorkou Winštitútu, RNDr. Barbarou Svieženou, PhD. V současnosti řídí Vladimír na Slovensku další úspěšný projekt VýživaOnline. Jeho skvělou manažerkou je Ing. Gabriela Stoklasová - zkušená certifikovaná výživová poradkyně a také trenérka různých pohybových aktivit.

V centru naší práce je na prvním místě vždy člověk se svojí individualitou, řídíme se přitom filosofií přirozenosti, prověřenými zásadami a přidanou hodnotou jsou naše vlastní zkušenostmi. Nejlepším potvrzením toho, že to děláme dobře a na vysoké profesionální úrovni, jsou reference našich spokojených absolventů a klientů, kterým jsme ukázali cestu ke zdraví. Za dobu našeho působení je jich víc než pětset.  

Naše aktivity

Vzdělávání

Vzdělávací kurzy

Naší hlavní aktivitou je vzdělávání, které poskytujeme jak laické veřejnosti, tak i odborníkům ve formě prezenčních kurzů i online kurzů kreditovaných MŠMT, dále krátkodobých nástavbových kurzů s nejrůznější speciální tématikou, seminářů a veřejných přednášek. Tuto nabídku neustále rozšiřujeme a přizpůsobujeme ji aktuální poptávce. Naši filosofii hlouběji pochopíte, když se podíváte na náš blog a věříme, že Vás zaujme i náš videoblog Welko TVByli jsme první, kdo v ČR získal status autorizované osoby pro profesní kvalifikaci Výživový poradce. Získání osvědčení o profesní kvalifikaci je v současnosti nejvyšším vzděláním v oboru výživového poradenství v České (a také ve Slovenské republice). 

rozhodnutí o výživě

Výživové poradenství

Teoretické znalosti, které předáváme posluchačům vzdělávacích aktivit, aplikujeme i v praxi našich dvou poraden zdravého životního stylu a výživy. Jsme i vědomí toho, že obecné zásady jsou dány fyziologií člověka a tudíž pro všechny stejné, avšak každý člověk je individualita sama o sobě a tak ke každému přistupujeme s maximální možnou mírou personifikace. Nikomu neslibujeme zázraky a nemožné, v našich poradnách se nikdo nemusí obávat doporučení jakýchkoliv „zázračných“ a moderních diet a nejsme svázání se žádným producentem ani dodavatelem doplňků stravy. Doposud jsme každého klienta, který byl ochoten spolupracovat a vytrvat, dovedli k vytyčenému cíli.

hubnutí

Další vzdělávací aktivity

Kromě vzdělávání a výživového poradenství se zabýváme i dalšími projekty, jako je konsultační činnost při tvorbě  nutričních softwarů a aplikací a  realizace odborných školení pro jejich uživatele, přednáškami „na míru“ pro státní instituce a firmy. Dále organizujeme veřejné semináře a webináře a to i online formou, která umožňuje účast daleko vatšímu množství posluchačů a to nejen z celé České republiky, ale i ze Slovenska.

Naše filosofie

Naše filosofie je zřejmá i z e-booku , který si zdarma můžete stáhnout na našich webových stránkách. Doporučujeme rovněž zhlédnout vystoupení hlavního lektora v médiích.

A jak jste na tom se znalostmi zdravého životního stylu vy?

Chcete si prověřit, jak jste na tom se znalostmi základních otázek zdravého životního stylu? Pokud ano, tak si jen tak sami pro sebe vyplňte tento test.

Welko na sociálních sítích

A jestli chcete být průběžně informováni o tom, co se u nás děje, nebo co připravujeme, případně se dozvědět něco zajímavého, nebudeme Vám vnucovat newsletter, ale doporučujeme Vám sledovat nás na sociálních sítích Facebook, Instagram a Youtube.

Jo a taky si stáhněte naši aplikaci a budete vědět o všem, co se u nás šustne