OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

vlajka czvlajka sk

Profesní kvalifikace Výživový poradce

Jaká je současná realita

Výživový poradce není v současnosti živnost vázaná a tak se vedle poctivých, výživy, potravin a kulinářských úprav skutečně znalých poradců objevují jen prodejci potravních doplňků a superpotravin, jejichž jediným cílem je zisk a nikoli pomoc klientovi. Problémem je i samotné vzdělávání výživových poradců. Školících střediskem je nepřeberné množství a úroveň získaných znalostí je různá a to i středisek s akreditací Ministerstva školství České republiky (MŠMT).

S touto tristní situací se dlouhodobě nemůžeme smířit. A tak jsme se rozhodli to změnit! Jako zástupci Aliance výživových poradců České republiky (AVP ČR) jsme iniciovali sestavení pracovní skupiny, která začala podnikat kroky k nápravě výše popsaného stavu, s cílem zvýšení společenské prestiže skutečných a poctivých výživových poradců.

Jaké jsou změny?

Prvním krokem, který se podařil je zavedení nových podmínek akreditace kurzů MŠMT. Již dva roky je v platnosti akreditace, kde se časová z původních 120 hodin navýšila na současných 150 hodin a navíc se pevně stanovila náplň kurzu. Takže, kurz kratší než 150 hodin rozhodně nebude akreditovaný MŠMT a může se v něm přednášet „cokoli“.

Dalším krokem bylo dotažení procesu, který byl zahájen již v roce 2012, ale bohužel následně „zasunut“ do šuplíku. V roce 2016 jsme tento proces restartovali a jeho výsledkem je, že dne 5.2.2019 byla profese Výživový poradce zapsána do Národní soustavy kvalifikací NSK pod kódem 69-042-N

Co to je profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace znamená zcela přesné nadefinování znalostí a dovedností v rámci dané profese. Něco jako „státní maturita“ s jasně daným rozsahem i obsahem složena jako úspěšná zkouška u autorizované osoby. Je to v současnosti nejvyšší kvalifikace ve výživovém poradenství v České republice.

Kdo je autorizovaná osoba

Je to fyzická nebo právnická osoba (jeho zástupce), která prokazatelně splňuje následující podmínky :

a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou zdravotnického směru se zaměřením na výživu člověka a 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti výživy člověka.

b) Vyšší odborné vzdělání zdravotnického směru se zaměřením na výživu člověka a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti výživy člověka.

c) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na výživu člověka nebo potravinářství s alespoň jedním profilovým předmětem zaměřeným na výživu člověka a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti výživy člověka.

d) Profesní kvalifikace 69-042-N Výživový poradce a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti výživy člověka.

To znamená, že má znalosti, ale i dovednosti týkající se výživy člověka. Prozatím bod D nepřichází v úvahu, protože doposud profesní kvalifikace nebyla možná.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu – což zde je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Seznam autorizovaných osob pro kvalifikační standard Výživový poradce 69-042-N je na NSK.

PRVNÍ AUTORIZOVANOU OSOBOU je Institut zdravého života Welko

 Jak to funguje

Jak již bylo uvedeno, k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci je třeba vykonat zkoušku u autorizované osoby. Toto Osvědčení má vyšší hodnotu a NENÍ totožné s Osvědčením o rekvalifikaci, které je vydáváno školícími středisky po absolvování kurzu akreditovaného MŠMT ČR

Pokud jste v minulosti absolvovali kurz ať už akreditovaný MŠMT či nikoli máte dvě možnosti:

  1. Přihlásit se rovnou u vybrané autorizované osoby k vykonání zkoušky
  2. Nejprve absolvovat přípravný kurz zaměřený přímo na oblasti zkoušené v rámci zkoušky u autorizované osoby.

Veškeré podrobnosti, včetně okruhů ke zkoušce najdete na stránkách Výživový poradce 69-042-N v NSK. Nebo Vám na případné dotazy rádi odpovíme na info@welko.cz .

Poznámka: Zkouška u autorizované osoby není podmíněná absolvováním rekvalifikačního kurzu a v současnosti je to zcela jiná zkouška, než je závěrečná zkouška kurzu akreditovaného MŠMT ČR. Až kurzy akreditované MŠMT ČR po 5. únoru 2019 budou končit touto zkouškou.

Přípravný kurz

Pokud si nejste jisti, že všechny požadované znalosti a dovednosti skutečně máte, nabízíme možnost 3 denního intenzivního přípravného kurzu (zpravidla pátek - neděle) po 8 hodinách. V jeho průběhu s Vámi lektoři proberou a objasní všechny okruhy stanovené kvalifikačním standardem. Lektory tohoto o kurzu jsou osoby přímo zapojené do procesu vytvoření a naplnění kvalifikačního standardu:  MUDr. Ondřej Nývlt, Ing. Hana Střítecká, Ph.D.a Ing. et Ing. Vladimír Klescht.

Podmínkou jejich otevření je minimálně 5 zájemců.  Vlastní zkouška pak bude vypsána do 2-3 týdnů od přípravného kurzu. Podle podmínek kvalifikačního standardu zkoušce MUSÍ být přítomny vždy 2 autorizované osoby. Pokud je autorizovanou osobou právnická osoba (např. školící středisko), vyšle do zkušební komise svého odborného garanta, uvedeného v seznamu garantů u dané autorizované osoby v NSK.

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží jednotné Osvědčení o profesní kvalifikaci s vodotiskem státního znaku a s kulatým razítkem autorizované osoby.

Nejbližší termíny přípravného kurzu v Brně

21. - 22.9.2019

16. - 17.11.2019

Nejbližší termíny zkoušky v Brně

5.10.2019

30.11.2019

Pokud jste se rozhodli absolvovat zkoušku a získat nejvyšší vzdělání v oblasti výživového poradenství, zde najdete přihlašovací formulář

K přihlášení se ke zkoušce o uznání dílčí profesní kvalifikace je možné využít rovněž přihlášovací formulář, který najdete na webových stránkách MŠMT ČR ZDE. Pokud se rozhodnete využít tuto formu přihlášení, formulář prosím vyplňte a zašlete jej jako přílohu emailu na info@welko.cz. Tento formulář využijte prosím v případě, že Vám nevyhovuje námi vypasaný termín zkoušky a máte zájem o konkrétní termín dle svých možností. Jako autorizovaná osoba jsme ze zákona povinni tento termín respektovat a zkoušku realizovat byť pro jednoho zájemce. V takovém případě však zkouška nenavazuje na přípravný kurz, jehož termín synchronizujeme pouze v návaznosti na námi vypsaný termín zkoušky. 

Ceny

  • Zkouška                            - 6.000,- Kč 
  •                                          - 4.500,- Kč  (pro absolventy kurzu Výživový poradce v našem Institutu, kteří se jako studenti registrovali po 1.10.2018)
  • Přípravný kurz                  - 4.000,- Kč
  • Přípravný kurz a zkouška - 9.000,- Kč

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.