OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč s DPH
vlajka czvlajka sk

Profesní kvalifikace Výživový poradce

Co to je profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace znamená zcela přesné nadefinování znalostí a dovedností v rámci dané profese. Jelikož profesní kvalifikace Výživový poradce má v NSK přiřazenou kvalifikaci č. 5 (střední škola). lze profesní zkoušku na tuto profesní kvalifikaci považovat v plném rozsahu za zkoušku na úrovní státní maturita. Profesní zkouška má jasně a jednotně daný rozsah i obsah a skládá se u tzv. autorizované osoby.

Je to v současnosti nejvyšší kvalifikace ve výživovém poradenství v České republice.

Kdo je autorizovaná osoba

Je to fyzická nebo právnická osoba (jeho zástupce), která prokazatelně splňuje následující podmínky :

a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou zdravotnického směru se zaměřením na výživu člověka a 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti výživy člověka.

b) Vyšší odborné vzdělání zdravotnického směru se zaměřením na výživu člověka a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti výživy člověka.

c) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na výživu člověka nebo potravinářství s alespoň jedním profilovým předmětem zaměřeným na výživu člověka a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti výživy člověka.

d) Profesní kvalifikace 69-042-N Výživový poradce a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti výživy člověka.

To znamená, že má znalosti, ale i dovednosti týkající se výživy člověka. Prozatím bod D nepřichází v úvahu, protože doposud profesní kvalifikace nebyla možná.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu – což zde je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Seznam autorizovaných osob pro kvalifikační standard Výživový poradce 69-042-N je na NSK.

HISTORICKY PRVNÍ AUTORIZOVANOU OSOBOU v ČR byl Institut zdravého života Welko

 Jak to funguje

Jak již bylo uvedeno, k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci je třeba vykonat zkoušku u autorizované osoby. Toto Osvědčení má vyšší hodnotu a NENÍ totožné s Osvědčením o rekvalifikaci, které je vydáváno školícími středisky po absolvování kurzu akreditovaného MŠMT ČR

Pokud jste v minulosti absolvovali kurz ať už akreditovaný MŠMT či nikoli máte dvě možnosti:

 1. Přihlásit se rovnou u vybrané autorizované osoby k vykonání zkoušky
 2. Nejprve absolvovat přípravný kurz zaměřený přímo na oblasti zkoušené v rámci zkoušky u autorizované osoby.

Veškeré podrobnosti, včetně okruhů ke zkoušce najdete na stránkách Výživový poradce 69-042-N v NSK. Nebo Vám na případné dotazy rádi odpovíme na info@welko.cz .

Poznámka: Zkouška u autorizované osoby není podmíněná absolvováním rekvalifikačního kurzu a v současnosti je to zcela jiná zkouška, než je závěrečná zkouška kurzu akreditovaného MŠMT ČR. Až kurzy akreditované MŠMT ČR po 5. únoru 2019 budou končit touto zkouškou.

Přípravný kurz

Pokud si nejste jisti, že všechny požadované znalosti a dovednosti skutečně máte, nabízíme možnost víkendového intenzivního přípravného kurzu v rozsahu 16 ti hodin. V jeho průběhu s Vámi lektoři proberou a objasní všechny okruhy stanovené kvalifikačním standardem. Lektory tohoto o kurzu jsou osoby přímo zapojené do procesu vytvoření a naplnění kvalifikačního standardu a špičkoví odborníci v oblasti výživy:  MUDr. Ondřej Nývlt (prezident AVP ČR), Ing. Hana Střítecká, Ph.D, DiS. (viceprezidentka AVO ČR) a Ing. et Ing. Vladimír Klescht, vedoucí lektor a odobrný garnat Institutu zdravého života Welko a člen Etické a vzdělávací komise AVP ČR).

Podmínkou jejich otevření jsou minimálně 3 zájemci.  Vlastní zkouška pak bude vypsána do 2-3 týdnů od přípravného kurzu. Podle podmínek kvalifikačního standardu zkoušce MUSÍ být přítomny vždy 2 autorizované osoby. Pokud je autorizovanou osobou právnická osoba (např. školící středisko), vyšle do zkušební komise svého odborného garanta, uvedeného v seznamu garantů u dané autorizované osoby v NSK. Maximální počet zájemců o zkoušku v jeden den, je z časových důvodů nastavený na 5.

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží jednotné Osvědčení o profesní kvalifikaci s vodotiskem státního znaku a s kulatým razítkem autorizované osoby.

Každý úspěšný absolvent obdrží také Dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace. Tento dodatek je součástí dokumentů Europass. Doplňuje osvědčení o získání profesní kvalifikace tím, že uvádí odborné způsobilosti převzaté ze schválené anglické verze kvalifikačního standardu. Obsahuje i další informace a potvrzuje úroveň kvalifikace ve vztahu k Evropskému rámci kvalifikací. Dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace v anglickém jazyce. 

Termíny přípravných kurzů a profesních zkoušek na 1. pololetí 2021 (vše v Brně)

Kurz: 6. - 7.2.2021, Zkouška: 13.2.2021

Kurz: 24. - 25.4.2021, Zkouška: 1.5.2021

Kurz: 26. - 27.6.2021, Zkouška: 3.7.2021

Pokud jste se rozhodli absolvovat zkoušku a získat nejvyšší vzdělání v oblasti výživového poradenství, zde najdete přihlašovací formulář

K přihlášení se ke zkoušce o uznání profesní kvalifikace je možné využít rovněž přihlášovací formulář, který najdete na webových stránkách MŠMT ČR ZDE. Pokud se rozhodnete využít tuto formu přihlášení, formulář prosím vyplňte a zašlete jej jako přílohu emailu na info@welko.cz. Tento formulář využijte prosím v případě, že Vám nevyhovuje námi vypasaný termín zkoušky a máte zájem o konkrétní termín dle svých možností. Jako autorizovaná osoba jsme ze zákona povinni tento termín respektovat a zkoušku realizovat byť pro jednoho zájemce. V takovém případě však zkouška nenavazuje na přípravný kurz, jehož termín synchronizujeme pouze v návaznosti na námi vypsaný termín zkoušky. 

Upozornění: V případě neúspěšného vykonání testu není žadatel připuštěný k ústní zkoušce. Další pokus o zvládnutí zkoušky je možný, avšak je opět zpoplatněný podle ceníku. Pokud žadatel zvládne test s úspěšností minimálně 80% a lepší a následně nezvládne ústní část zkoušky, je mu umožněno jedenkrát bezplatně ústní část zopakovat v dalším termínu, aniž by musel opakovat test.

Ceny

Pro veřejnost

 • Zkouška (samostatně)           - 6.000,- Kč 
 • Přípravný kurz (samostatně) - 4.000,- Kč
 • Přípravný kurz a zkouška      - 9.000,- Kč

Pro absolventy akreditovaného kurzu Výživový poradce v našem Institutu (kteří se registrovali po 1.10.2018)   

 • Zkouška (samostatně)           - 4.500,- Kč 
 • Přípravný kurz (samostatně) - 4.000,- Kč
 • Přípravný kurz a zkouška      - 8.000,- Kč

Pro zaměstnance subjektu, který je partnerem nebo členem Aliance výživových poradců ČR 

 • Zkouška                                 - 5.500,- Kč 
 • Přípravný kurz                       - ZDARMA (dotace)
 • Přípravný kurz a zkouška      - 5.500,- Kč

Jak se stát členem Alinace výživových poradců ČR se dozvíte ZDE