OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč s DPH
vlajka czvlajka sk

Profesní kvalifikace Výživový poradce

Co to je profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace znamená zcela přesné nadefinování znalostí a dovedností v rámci dané profese. Jelikož profesní kvalifikace Výživový poradce má v NSK přiřazenou kvalifikaci č. 5 (střední škola). lze profesní zkoušku na tuto profesní kvalifikaci považovat v plném rozsahu za zkoušku na úrovní státní maturita. Profesní zkouška má jasně a jednotně daný rozsah i obsah a skládá se u tzv. autorizované osoby.

Je to v současnosti nejvyšší kvalifikace ve výživovém poradenství v České republice.

Kdo je autorizovaná osoba

Je to fyzická nebo právnická osoba (jeho zástupce), která má právo, po splnění stanovených podmínek, na základě Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, realizovat profesní zkoušku na profesi Výživový poradce. Aktuální seznam autorizovaných osob pro kvalifikační standard Výživový poradce 69-042-N je na NSK.

HISTORICKY PRVNÍ AUTORIZOVANOU OSOBOU PRO PROFESI VÝŽIVOVÝ PORADCE V ČR BYL

Institut zdravého života Welko

 Cesta k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci

Jak již bylo uvedeno, k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci je třeba vykonat zkoušku u autorizované osoby. Zkouška u autorizované osoby není podmíněná absolvováním rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT ČR. Osvědčení o profesní kvalfikaci NENÍ totožné s Osvědčením o rekvalifikaci, které je vydáváno školícími středisky po absolvování kurzu akreditovaného MŠMT ČR a má legislativně vyšší hodnotu

Nezávisle na tom, zda jste v minulosti absolvovali akreditovaný kurz nebo ne, máte dvě možnosti:

 1. Přihlásit se přímo k vykonání profesní zkoušky u vybrané autorizované osoby - například v našem Institutu  
 2. Nejprve absolvovat přípravný kurz, který organizujeme jako jediná autorizovaná osoba v ČR

Pro přihlášení se k profesní zkoušce je jedna jediná podmínka - dovršených 18 let věku. Veškeré podrobnosti, včetně okruhů ke zkoušce najdete na stránkách Výživový poradce 69-042-N v NSK. Nebo Vám na případné dotazy rádi odpovíme na info@welko.cz .

Přípravný kurz

Pokud si nejste jisti, že všechny požadované znalosti a dovednosti skutečně máte, nabízíme možnost absolvování přípravného kurzu v rozsahu 16 ti hodin. Tento kurz je zaměřený na objasnění všech otázek hodnotícího standardu a vedhou jej osoby přímo zapojené do procesu vytvoření a naplnění kvalifikačního standardu, špičkoví odborníci v oblasti výživy:  MUDr. Ondřej Nývlt (prezident AVP ČR), Ing. Hana Střítecká, Ph.D, DiS. (viceprezidentka AVO ČR) a Ing. et Ing. Vladimír Klescht (vedoucí lektor a odobrný garnat Institutu zdravého života Welko a člen Etické a vzdělávací komise AVP ČR). Kurz je možné absolvovat formou online, kdy jsou v mezinárodní e-learningové aplikaci Moodle k dispozici originální přednášky prezentované výše jmenovanými lektory. Výhodou této formy je, že studijní materiály mají zájemci k dispozici s dostatečným předstihem, můžou si je pustit kdykoliv se jim to hodí a můžou se k přednáškám vracet. Pro zájemce o zkoušku pak cca 7 - 10 dní před zkouškou proběhne online živá konsultace na aplikaci Zoom, kde bude možné s lektory konsultovat nejasné otázky. 

Podmínkou konání zkoušky ve vypsaném termínu jsou minimálně 3 zájemci.  Maximální počet zájemců o zkoušku v jeden den, je z časových důvodů nastavený na 5. Pakliže je počet zájemců vyšší, jsme připravení postavit dvě, případně tři zkušební komise, kdy podle podmínek kvalifikačního standardu, jsou v každé komisi vždy 2 autorizované osoby, resp. autorizovaní zástupci školícího střediska - autorizované osoby. Seznam autorizovaných osob, resp. autorizovaných zástupců právnické osoby je uvedený v NSK.  

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží jednotné Osvědčení o profesní kvalifikaci s vodotiskem státního znaku a s kulatým razítkem autorizované osoby.

Každý úspěšný absolvent obdrží také Europass, který doplňuje Osvědčení o získání profesní kvalifikace tím, že uvádí odborné způsobilosti převzaté ze schválené anglické verze kvalifikačního standardu. Obsahuje i další informace a potvrzuje úroveň kvalifikace ve vztahu k Evropskému rámci kvalifikací. Dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace v anglickém jazyce. 

Termíny přípravných kurzů a profesních zkoušek v roce 2021 (vše v Brně)

Kurz: online, konsultace 09. 10.2021, Zkouška: 17.10.2021

Kurz: online, konsultace 27. 11.2021, Zkouška: 04.12.2021

Pokud jste se rozhodli absolvovat zkoušku a získat nejvyšší vzdělání v oblasti výživového poradenství, zde najdete přihlašovací formulář

K přihlášení se ke zkoušce o uznání profesní kvalifikace je možné využít rovněž přihlášovací formulář, který najdete na webových stránkách MŠMT ČR ZDE. Pokud se rozhodnete využít tuto formu přihlášení, formulář prosím vyplňte a zašlete jej jako přílohu emailu na info@welko.cz. Tento formulář využijte prosím v případě, že Vám nevyhovuje námi vypasaný termín zkoušky a máte zájem o konkrétní termín dle svých možností. Jako autorizovaná osoba jsme ze zákona povinni tento termín respektovat a zkoušku realizovat byť pro jednoho zájemce. V takovém případě však zkouška nenavazuje na přípravný kurz, jehož termín synchronizujeme pouze v návaznosti na námi vypsaný termín zkoušky. 

Upozornění: V případě neúspěšného vykonání písemného testu není žadatel připuštěný k ústní zkoušce. Další pokus o zvládnutí zkoušky je možný, avšak je opět zpoplatněný podle ceníku. Pokud žadatel zvládne písemný test s úspěšností minimálně 80% a lepší a následně nezvládne ústní část zkoušky, je mu umožněno ústní část zopakovat v dalším termínu, aniž by musel opakovat písemný test. Další pokus o zvládnutí ústní části zkoušky je však spoplatněný částkou ve výši 4.000,- Kč, splatnou nejpozději do 5 dní před termínem opakované zkoušky.

Ceny

Pro veřejnost

 • Zkouška (samostatně)           - 6.000,- Kč (240,- EUR)
 • Přípravný kurz (samostatně) - 4.000,- Kč (160,- EUR)
 • Přípravný kurz a zkouška      - 9.000,- Kč (355,- EUR)

Pro absolventy akreditovaného kurzu Výživový poradce v našem Institutu (kteří se registrovali po 1.10.2018)   

 • Zkouška (samostatně)           - 4.500,- Kč (180,- EUR)
 • Přípravný kurz (samostatně) - 3.500,- Kč (140,- EUR)
 • Přípravný kurz a zkouška      - 8.000,- Kč (315,- EUR)

Pro zaměstnance subjektu, který je partnerem nebo členem Aliance výživových poradců ČR 

 • Zkouška                                 - 5.500,- Kč 
 • Přípravný kurz                       - ZDARMA (dotace)
 • Přípravný kurz a zkouška      - 5.500,- Kč

Akceptujeme úhradu kurzu poukázkami od firmy Sodexo:

Smart Pass

Fokus Pass

Dárkový Pass

Bonus Pass

Flexi Pass

Flexi Pass Card

Jak se stát členem Aliance výživových poradců ČR se dozvíte ZDE