0 Kč

Profesní kvalifikace Výživový poradce

Co to je profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace znamená zcela přesné nadefinování znalostí a dovedností v rámci dané profese. Jelikož profesní kvalifikace Výživový poradce má v NSK přiřazenou kvalifikaci č. 5 (střední škola), lze profesní zkoušku na tuto profesní kvalifikaci považovat v plném rozsahu za zkoušku na úrovní státní maturity. Profesní zkouška má jasně a jednotně daný rozsah i obsah a skládá se u tzv. autorizované osoby.

Je to v současnosti nejvyšší kvalifikace ve výživovém poradenství v České republice.

Jak získat profesní kvalifikaci

  1. Přihlásit se přímo k vykonání profesní zkoušky u vybrané autorizované osoby - například v našem Institutu  
  2. Přihlásit se do našeho kurzu Výživový poradce, akreditovaného MŠMT a ukončit jej profesní zkouškou
  3. Nejprve absolvovat přípravný kurz, který organizujeme jako první autorizovaná osoba v ČR

Pro přihlášení se k profesní zkoušce je jedna jediná podmínka - dovršených 18 let věku. Veškeré podrobnosti, včetně okruhů otázek ke zkoušce najdete na stránkách Výživový poradce (69-042-N) v NSK. Nebo Vám na případné dotazy rádi odpovíme na info@welko.cz .

Přípravný kurz

Pokud si nejste jisti, že všechny požadované znalosti a dovednosti skutečně máte, nabízíme možnost absolvování přípravného kurzu v rozsahu 16 ti hodin. Tento kurz je zaměřený na objasnění všech otázek hodnotícího standardu a vedou jej osoby přímo zapojené do procesu vytvoření a naplnění kvalifikačního standardu, špičkoví odborníci v oblasti výživy:  MUDr. Ondřej Nývlt (prezident AVP ČR), Ing. Hana Střítecká, Ph.D, DiS. (viceprezidentka AVO ČR) a Ing. et Ing. Vladimír Klescht (vedoucí lektor a odobrný garnat Institutu zdravého života Welko a člen Etické a vzdělávací komise AVP ČR). Kurz je koncipován online, na mezinárodní e-learningové aplikaci Moodle. K dispozici jsou originální přednášky prezentované výše jmenovanými lektory. Pro zájemce o zkoušku pak cca 7 - 10 dní před zkouškou proběhne online živá konsultace na aplikaci Zoom, kde bude možné s lektory konsultovat nejasné otázky. 

Podmínkou konání zkoušky ve vypsaném termínu jsou minimálně 3 zájemci.  

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží jednotné Osvědčení o profesní kvalifikaci s vodotiskem státního znaku a s kulatým razítkem autorizované osoby a také Europass, t.j. dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace v anglickém jazyce s mezinárodní platností.

Termíny přípravných kurzů a profesních zkoušek

(profesní zkoušku nelze za zákona realizovat distančně a realizujeme ji v našem sídle v Brně)

2024

Online konsultace: 31.08.2024, Zkouška: 07.09.2024

Online konsultace: 11.10.2024, Zkouška: 19.10.2024

Online konsultace: 29.11.2024, Zkouška: 07.12.2024

Upozornění: V případě neúspěšného vykonání písemného testu není žadatel připuštěný k ústní zkoušce. Další pokus o zvládnutí zkoušky je možný, avšak je opět zpoplatněný podle ceníku částkou ve výši 4.000,- Kč (165,- EUR), splatnou nejpozději do 5 dní před termínem opakované zkoušky.

Ceny

Pro veřejnost

  • Zkouška (samostatně)           - 6.000,- Kč (240,- EUR)
  • Přípravný kurz (samostatně) - 4.000,- Kč (160,- EUR)
  • Přípravný kurz a zkouška      - 9.000,- Kč (355,- EUR)

Pro absolventy akreditovaného kurzu Výživový poradce v našem Institutu a certifikované poradce Metabolic Balance, nebo Nutriadapt

  • Zkouška (samostatně)           - 4.500,- Kč (180,- EUR)
  • Přípravný kurz (samostatně) - 3.500,- Kč (140,- EUR)
  • Přípravný kurz a zkouška      - 8.000,- Kč (315,- EUR)

PŘIHLÁŠKA

Akceptujeme úhradu kurzu poukázkami od firmy Sodexo:

Smart Pass

Fokus Pass

Dárkový Pass

Bonus Pass

Flexi Pass

Flexi Pass Card

Jak se stát členem Aliance výživových poradců ČR se dozvíte ZDE

 

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)