0 Kč

Jaké je uplatnění absolventa kurzu?

Přesné znění rekvalifikace je Výživový poradce mimo oblast zdravotnictví. Absolventi našeho kurzu se tudíž můžou uplatnit jako zaměstnanci v nejrůznějších nezdravotnických zařízeních, kde se vaří a je třeba zpracovávat stravovací plány. Nejlepší absolventy doporučujeme naší spolupracující společnosti Nutriadapt (dříve Svět zdraví), která má v ČR v různých městech, 93 poboček, kde jsou, s ohledem na velmi dobré reference, žádáni jako specialisté na HPP, ale také na částečný úvazek. 

Ti, kteří se nechtějí nechat zaměstnat, můžou požádat o živnostenské oprávnění a věnovat se výživovému poradenství jako OSVČ a podnikat buď zcela samostatně, nebo využít možnost zapojení se do programu Metabolic Balance Výživový poradce je prozatím živnost volná, avšak připravuje se novela Živnostenského zákona, kde by se tato živnost měla stát živností vázanou a k získání živnostenského oprávnění pak již bude třeba doložit Osvědčení o profesní kvalifikaci

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)