0 Kč

Kdo je wellness konsultant?

Hektická doba kterou žijeme nutí čím dál tím víc lidí, zejména v produktivním věku (a právě ti mají pochopitelnou snahu si tento co nejvíce prodloužit) přemýšlet nad svým způsobem života. Od doby co si lidi začali uvědomovat sami sebe, není nikoho, kdo by chtěl být nemocný a už vůbec ne starý. O tom, že tato snaha je odvěká svědčí i slova autora slavných "Gulliverových cest" Jonathana Swifta (1667 - 1745), který řekl, že "Každý se přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý". Někteří filosofové tvrdí, že "Být starý je jediný způsob jak dlouho žít". Dnes je již prokázáno, že biologický věk se nemusí vůbec shodovat s věkem kalendářním. To se ale neděje samo sebou, to záleží na každém z nás, na jeho životním stylu a na tom, jak předchází nemocem obecně a nejen nemocem vyplývajícím ze stárnutí organismu. Dlouho a plnohodnotně žít, znamená být zdravý a o svoje zdraví komplexně pečovat. Přitom za péčí o zdraví nelze v žádném případě považovat co nejčastější návštěvy lékaře. My, národ český, moravský a slezský jsme na sebe co se týká uvedené "péče o zdraví" obzvlášť opatrní. Svědčí o tom skutečnost, že našinec navštíví lékaře průměrně 15 x (!) za rok. Tímto počtem návštěv u lékaře v Evropě suverénně  vedeme, stejně jako počtem spolykaných prášků (je to 2,5 prášku za rok na každého občana včetně nemluvňat). Jistě cítíte, že to není prvenství, kterým by bylo možné se pyšnit. Například ve Švýcarsku je průměrný počet návštěv u lékaře za rok 5 ! Žádný zdroj přitom neuvádí že by Švýcaři trpěli nadměrnou nemocností, spíš naopak.

Stárnutí je však přirozený jev, nicméně je prokázáno, že se dá oddálit a způsoby, kterými to lze učinit se zabývá nový medicínský obor, kterému se říká anti-aging medicína, což přeloženo do srozumitelné řeči znamená medicína proti stárnutí. U nás je tento obor zatím takříkajíc v plenkách a zabývá se jí zatím (podle mě dostupných informací) pouze klinika GHC v Praze, která praktikuje program pod názvem BioAging. Věřme společně, že bude lépe.

Lidí kteří chápou, že něco není v pořádku, že stávající životní styl není (pro dosažení dlouhého a plnohodnotného života, to jest života v plném zdraví) "to pravé ořechové", že takhle to dál nejde a chtějí dokonce pro to i něco udělat, naštěstí přibývá. Tito lidé hledají cesty jak svůj životní styl upravit, změnit a zlepšit v zájmu zachování dlouhého zdraví a výkonnosti jak fyzické tak i psychické. Je zřejmé, že, mimo výše uvedené,  pochopili i další nesmírně důležitou zákonitost, to jest, že každý máme svůj životní styl ve svých rukou a jak si jej nastavíme, takový jej budeme mít. Dále nepochybně pochopili, že řešit problém až nastane není rozumné a to obzvlášť v případě vlastního zdraví. Ač závist není vůbec hezká vlastnost, těmto lidem by se mělo závidět na rozdíl od jiných druhů závisti, zejména závisti materiálních hodnot. Domnívám, že v tomto případě je závist omluvitelná zejména pokud se snažíme takové lidi v jejich činnosti a výsledcích napodobit.

Avšak i výše uvedené velmi správné snahy mívají úskalí. To spočívá mimo jiné v našem národním folklóru, kterým je snaha fungovat systémem "udělej si sám", což v praxi často vypadá tak, že jeden takříkajíc vstoupí do sebe, rozhodne se, poradí se s přítelem či přítelkyní, v lepším případě si něco málo o tom přečte a začne "něco se sebou dělat". Obvykle se to odehrává v období na přelomu roků a všichni známe ta úžasná a upřímně myšlená novoroční předsevzetí. Většinou se tato předsevzetí bohužel, nedožijí ani února. Pokud se dožijí a snaha přetrvá, je to hodné chvály, ale pořád není vyhráno. I v březnu nebo v dubnu mnoho dobrých předsevzetí o změně životního stylu ztroskotá na různých překážkách, mezi kterými na jednom z nejpřednějších míst stojí skutečnost, že když se do dané problematiky ponoříme hlouběji, zjistíme, že ono to není až tak jednoduché jako by se neinformovanému člověku na první pohled zdálo. Ono to není totiž jen o hubnutí a cvičení, ale o celém spektru dalších aspektů, které jsou mezi sebou velmi úzce provázány. Neznaje tyto aspekty nebo ignorujíc je (lze dlouze diskutovat o tom co je horší), může i opravdu velmi vážně myšlené předsevzetí ztroskotat na tom, že je zvolen nesprávný postup ignorující individuální potřeby a možnosti nebo na tom, že dojde ke změně pouze části dosavadního životního stylu. V takovém případě se vysněné výsledky zcela zákonitě nedostaví a to samozřejmě jednoho dovede pěkně otrávit a vzít mu motivaci.

Věřím (je to mým snem, ke splnění kterého chci udělat maximum možného), že nebude dlouho trvat a takovým lidem, kteří se rozhodnou změnit svůj životní styl, budou k dispozici wellness konsultanti (poradcikoučové), kteří jim na základě velmi pečlivé a podrobné analýzy jejich dosavadního životního stylu a zdravotního stavu profesionálně a s ohledem na jejich individuální potřeby a možnosti

poradí jak na to.

Dnes částečně tuto roli sice plní dobří trenéři(ky) fitness a cvičitelé(ky) různých pohybových aktivit, zejména aerobiku. Podtrhuji slovo dobří, protože těch opravdu dobrých není bohužel mnoho. Avšak i ti dobří jsou poměrně úzce zaměřeni pouze na ten svůj druh pohybu a stravování, které je k dané fyzické aktivitě optimální. Velké procento trenérů(ek) a cvičitelů(ek) má bohužel velmi omezené znalosti anatomie, fyziologie a biochemie a tak klientům pouze "papouškují" to co se naučili v rekvalifikačním kurzu bez ohledu na individuální potřeby a možnosti klienta. Ti z vás, kteří se už do styku s nějakým trenérem(kou) či cvičitelem(kou) dostali do kontaktu vědí o čem hovořím a jsem přesvědčený, že mi po přečtení této knihy dají za pravdu. Těm, kteří se teprve dostanou k radám uvedených lidí, doporučuji vyslechnout avšak být v jejich aplikaci velmi opatrný a přemýšlet vlastní hlavou.

(převzato z knihy "Pět pilířů zdravého života" - Ing. Vladimír Klescht, Computer Press, a.s. Brno, 2007)

Výše uvedené skutečnosti nás vedly ke zřízení školícího centra pro "wellness konsultanty" (wellness poradce nebo wellness kouče - ať si každý dosadí co se mu líbí nejvíc), právě pro ty lidi, kteří se po zralém zvážení a s dokonale silnou motivací rozhodli změnit svůj životní styl. Neslibujeme a ani naši absolventi nebudou nikomu slibovat zázraky typu zhubnutí 10 kg za tři týdny a podobné nesmysly. Přechod na zdravý (t.j. pro mnoho lidí naprosto jiný) životní styl není ani rychlý ani jednoduchý. Pakliže však někdo bude mít jako motivaci na prvním místě vlastní zdraví a bude ochoten pro dosažení vytyčeného cíle i něco udělat, chvílemi dokonce i lehce trpět, tomu naši poradci zaručeně pomůžou dosáhnout vytyčeného cíle a setrvat. Komu i po zralém a důkladném zvážení jeho vlastní zdraví stojí za tyto oběti, tomu přejeme hodně úspěchů a dlouhý život ve stylu WELLNESS.

Ing. Vladimír Klescht
wellness konsultant
garant kurzů

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)