0 Kč

Zde poskytujeme prostor naší spolupracující Škole celostní a přírodní medicíny KAMATÉ pro představení jí pořádaných kurzů, které nás zaujaly, protože jsou tematicky blízké našemu zaměření, ale nemáme je v naší nabídce. 

Kurz Homeopatie

"Nejvyšším ideálem léčení je rychle, šetrně a natrvalo navrátit pacientovi zdraví, co nejrychlejším, nejspolehlivějším a nejméně škodlivým způsobem podle jasně srozumitelných principů odstranit a zničit nemoc v celé její šíři.“

(Samuel Hahnemann (1755 – 1843) – německý lékař a zakladatel homeopatie )

Kurz Homeopatie je určen pro všechny, kteří chtějí akutní průběh nemocí podpořit šetrnou léčbou bez vedlejších účinků. Homeopatie je především terapeutická metoda, která klinicky využívá jevu podobnosti a používá léčivé látky v nekonečně malých neboli infinitezimálních dávkách. Pojem principu podobnosti vychází z pravidla, že existuje paralelní účinek mezi toxikologickou schopností nějaké látky a její schopností terapeutickou. Homeopatie je současně terapeutická metoda založená na specifické farmakologii, která využívá principu podobnosti a používá léčivé substance ve slabých dávkách nebo v intenzimálních ředěních, a současně léčebná koncepce, v níž zaujímá prvořadé místo reakční potenciál nemocného, individualizace léčebné strategie a respektování člověka v jeho celistvosti. Homeopatie nevylučuje ostatní terapeutické metody ani jiné léčebné koncepce a je vhodným doplňkem pro léčbu celé řady onemocnění.

 Kurz je čtyřdenní (dvouvíkendový), kdy odstup mezi víkendy je 3 – 4 týdny, aby se načerpané informace a dojmy mohly dobře vstřebat a také jste je mohly využít v praxi ať u vašich nejbližších nebo ve svém širším okolí. Vaše úspěchy i domnělé neúspěchy budete s lektorkou v následujících lekcích konzultovat a hledat další možnosti, jak se dobrat ještě lepších výsledků. Budete vedeni k samostatnosti a důvěře v sebe a své intuici. Lektorka Vás povede k tomu, abyste si léky uložili do paměti na základě nějakého zážitku, pocitu z léku.

Kurz je ukončen certifikátem o absolvování kurzu pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Cena: 4.800,- Kč.

Tento kurz pořádá v plném rozsahu a na svou odpovědnost Škola celostní a přírodní medicíny KAMATÉ (www.skolakamate.cz). Vezměte prosím na vědomí, že na organizaci tohoto kurzu se nepodílíme a nemáme ani přístup k údajům, které uvedete.

Přihlásit se do vybraného kurzu ve vybraném městě se můžete zde: 

PŘIHLÁŠKA

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)