0 Kč

Lektoři výživy

Ing. et Ing. Vladimír Klescht

vedoucí lektor a odborný garant kurzů

Vladimír je zakladatelem a odborným garantem Institutu zdravého života (Welko Team s.r.o.) a spoluzakladatelem Inštitútu zdravého života Welko Team Slovakia s.r.o.) na Slovensku. Je zkušený poradce, kouč i lektor, který se této problematice věnuje již téměř 20 let. Výživu studoval na fakultě sportovních studií Masarykovy university v Brně. Nezaměřuje se však pouze na výživu, ale celkově na životní styl, jehož je výživa nedělitelnou součástí a jedním z hlavních pilířů. Je velkým propagátorem myšlenky, že zdravý životní styl (wellness) není pouze moderní a dočasná záležitost, ale považuje jej za trvalou životní filosofii.

Mimo to, že jako vedoucí lektor řídí všechny kurzy Institutu zdravého života, přednáší na veřejných i firemních kurzech i problematiku úzce spojenou se životním stylem - tzv. "soft skills", konkrétně prevenci proti stresu (stress management), asertivní jednání a také hospodaření s časem (time management). V oblasti poradenství poskytuje výživovým poradkyním v poradnách Institutu zdravého života supervizi v případě složitějších klientů. Je autorem několik populárně naučných knih zabývajících se jak výživou samotnou, jejími zákonitostmi, tak i otázkami obezity a redukce tělesné hmotnosti, vlivem životního stylu na prevenci předčasného stárnutí a rovněž knihu zabývající se přidatnými látkami v potravinách - tzv. "Éčky". Publikuje v různých časopisech a na různých webových portálech zabývajících se výživou a životním stylem. Také píše e-booky, podílí se na mnoha projektech zaměřených na zdravý životní styl a veřejně přednáší. Podílí se na tvorbě nutričního softwaru FitLinie Welko Edition jakožto odborný garant. Je odborným spolupracovníkem projektu CEFF, vedoucím lektorem projektu projektu Zdraví v práci. Je rovněž aktivním členem Aliance výživových poradců ČR, kde pracuje jako člen Etické a vzdělávací komise.

Velkou pozornost věnuje dalšímu vzdělávání se, ale najde si čas i na aktivní odpočinek v podobě pravidelných sportovních aktivit jako jsou jízda na kole, bruslení na in-line bruslích, nordic walking, plavání, nohejbal, lyžování. Rád a hodně čte - kromě odborné literatuy i beletrii a velmi si užívá chvíle se svojí malou vnučkou.

V našich kurzech se s ním setkáte zejména na přednáškách věnovaných vlivu výživy na zdraví, zasvětí Vás do problematiky přidatných látek (Éček), o kterých napsal rovněž knihu, objasní Vám důležitost diagnostiky ve výživovém poradenství a seznámí Vás s některými základními metodami a hlavně Vás naučí co všechno vyžaduje sestavení individuálního stravovacího plánu. Jako předsedu zkušební komise se s ním setkáte u každé zkoušky, jak v Brně, tak i v Českých Budějovicích a v Hradci Králové. 


Lektorka výživy Lucie Krejčí, DiS

Bc. Lucie Krejčí

Lucie je absolventkou oboru Cestovní ruch při Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Dlouhou dobu pracovala v informačních centrech a nabízela pomoc klientům, přicházejícím do regionu.

O bylinky se zajímala už v mládí a účinky různých směsí zkoušela na svých blízkých a rodině. Od roku 2010 se pustila do studia bylinek a posléze detoxikační medicíny naplno a otevřela si svůj obchůdek právě s bylinkami, přírodní medicínou a zdravou výživou. Absolvovala kurzy detoxikační medicíny u firmy Joalis MUDr. Josefa Jonáše a nyní se věnuje poradenství v této oblasti. Dále se učila u Mgr. Jarmily Podhorné, Vládi Vitáska nebo pana Ďuriny ve společnosti DIOCHI.

Snaží se neustále vzdělávat a hledat co nejúčinnější způsob, jak pomoci  klientovi  zbavit se  nežádoucích zátěží, které způsobují různé bolesti a nemoci. Pracuje s klienty na principu celostní medicíny, tedy ne jen na potížích fyzických, ale hledá i příčiny emocionální a psychické, které ke zdravotním potížím vedly. Snaží se klientům ukázat správnou cestu ke zdraví, která je vždy velmi individuální.

Dlouhou dobu se zajímá i o problematiku zdravé výživy a proto absolvovala také kurzy výživového poradenství v našem školícím středisku. Kromě běžného výživového poradenství  se zaměřuje zejména na testování problematických potravin u konkrétního klienta  a na přizpůsobení jeho jídelníčku těmto „intolerancím“.

Velmi ráda tráví čas v přírodě, nejoblíbenější pohybovou aktivitou jsou procházky a turistika s manželem a psem.

V našich kurzech se s Lucií setkáte přitématech DETOXIKACE INTOXIKACE.


Lektorka výživy Iva Dvorská, DiS

Iva Dvorská, DiS.

Iva vystudovala obor diplomovaný radiologický asistent a na této pozici působila několik let v Dětské nemocnici v Brně.  Již od mládí se zajímala o oblast zdravého životního stylu, zejména výživy, a když svoje znalosti v tomto oboru nemohla uplatnit ve zdravotnictví, rozhodla se pro samostatnou dráhu. Doplnila si vzdělání v této oblasti a v současnosti je Iva odbornou konzultantkou v oblasti výživy a zdravého životního stylu. má vlastní úspěšnou výživovou poradnu YVES Consulting. Je členkou Aliance výživových poradců ČR a poradkyní v celostátním projektu CEFF - Pestrá strava bez zbytečné chemie, který se zaměřuje především na zdravé stravování v základních školách, kantýnách i restauracích po celé republice. Působí i jako lektorka ve škole celostní a přírodní medicíny Kamaté.

Je také ambassadorkou projektu nadace Jamie Oliviera, Food Revolution Day pro Českou republiku. V projektu Institutu zdravého života Welko, vede jihomoravský projektový tým projektu Zdraví v práci. Pro své klienty vytváří vysoce personalizované profesionální stravovací plány, které jsou vždy doplněny koučinkem také v oblasti psychiky, neboť ta tvoří významnou součást kýženého úspěchu.

Iva je předsedkyní Etické a vzdělávací komise Aliance výživových poradců ČR a také autorizovanou osobou pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce a můžete se s ní setkat jako s členkou zkušební komise, v případě, že se rozhodnete absolvovat profesní zkoušku u nás.

V našich kurzech se s í setkáte zejména na lekcích věnovaných nutričním výpočtům a praktickému sestavování stravovacího plánu, kde Vám předá svoje bohaté zkušenosti z práce s klienty.

Víc informací o Ivě najedete na jejím webu  www.yves.consulting


Lektorka výživy Jana dankova, Ing

Ing. Jana Daňková, DiS.

Jana vystudovala obor Chemie a technologie potravin v Brně na Mendelově univerzitě a poté si vzdělání rozšířila o studium oboru Diplomovaný nutriční terapeut. Během studia absolvovala praxi ve Fakultní nemocnici Bohunice, Dětské nemocnici a ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Výživa a sport ji provází celý život. Dříve hrála vrcholově volejbal, dnes se věnuje vzpírání a crossfit. V současné době spolupracuje se sportovní diagnostikou Řehoř a OCA (Open Cycling Academy), kde zajišťuje výživovou a kondiční stránku. Jana se neustále snaží vzdělávat, zkoumá nové trendy v racionální výživě, ale i novinky ve sportovní výživě a nutričním timingu, aby mohla svým klientům co nejlépe poradit jak v rámci redukce hmotnosti, tak ve výživě s cílem zvyšování sportovního výkonu. V našich kurzech se s ní setkáte na přednáškách a dalších vzdělávacích akcích věnovaných výživě ve sportu.

Jana je také autorizovanou zástupkyní našeho Institutu pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce, takže se s ní můžete setkat ve zkušební komisi, která Vás bude zkoušet, pokud se rozhodnete absolvovat profesní zkoušku u nás.


Lektorka výživy Ing. Hana Střítecká, PhD., DiS

Ing. Hana Střítecká, PhD., DiS. 

Hanka se po studiu na VŠ Chemicko-technologické v Pardubicích odklonila od původního směru studia chemického technologa a začala se dovzdělávat v oblasti fyziologie, výživy člověka a procesní hygieny potravin. Toto vzdělávání zakončila v r. 2006 atestací v oboru. V letech 2006-2010 absolvovala několik odborných stáží v problematice práce v poradně výživy (problematika prevence a ovlivňování obezity) a kurzů pořádaných IPVZ v oblasti výživy, biochemie stárnutí a léčivých rostlin a Potravinářskou komorou v oblasti kvality potravin. V roce 2010 získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví a 2016 v oboru nutriční terapeut.

Od roku 2001 působí jako vysokoškolská pedagožka skupiny hygieny výživy, na Univerzitě Obrany v Hradci Králové a je zde i garantem a tvůrcem vícedenních kurzů Nauka o potravinách pro zájemce z řad příslušníků Zdrav. služby Armády ČR. Přes 10 let přednášela na Jihočeské univerzitě pro obor Nutriční terapeut a stále přednáší na Lékařské fakultě Palackého univerzity ve více oborech a pro Školu klinické naturopatie.
Spoluprací s Centrem pro poruchy výživy v Hradci Králové, Anabell apod. se snaží své teoretické znalosti převést do běžné poradenské praxe.

Jako člen několika českých i zahraničních společností (Česká obezitologická společnost, Společnost pro výživu, TheEuropeanAssociationfor the Study of Obesity, The EuropeanFederationof the AssociationsofDieticians…) se snaží zvyšovat povědomí běžné populace o problémech spojených s obezitou (je jedním z garantů projektu www.sdetmiprotiobezite.cz) nebo jak se orientovat v nabídce potravin tak, aby si člověk zvolil tu nejkvalitnější a nejzdravější. Je spoluautor kritérií pro udělování loga „čteme etikety za vás“ a zároveň ředitelkou občanského sdružení FÉR potravina.  Spolupracuje i s médii dTest, Černé ovce, A Dost!, Český rozhlas Hradec Králové.

Hanka je viceprezidentkou Aliance výživových poradců ČR a autorizovanou osobou pro kvalifikační zkoušky profese Výživový poradce.

Životní filozofie    
Snažit se stále poznávat nové věci a nenechat se svázat do zaběhnutých stereotypů. A nezapomínat, že domluvou a slušným chováním se člověk sice nedostane k danému cíli nejrychleji, ale nejblíže.


Lektorka výživy Ing. Iva Hrnčiřiková, PhD.

Ing. Iva Hrnčiříková, PhD.

Iva vystudovala chemii potravin a doktorát s tématem dětské obezity obhájila na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně. V současnosti pracuje jako odborný asistent na Katedře podpory zdraví Fakulty sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně. Zde působí jednak jako učitel, ale zároveň jako řešitel nebo spoluředitel několika projektů. V rámci poradenské činnosti na fakultě pracuje jak s vrcholovými sportovci, reprezentanty ČR v různých sportech, ale také s rekreačními sportovci.  Přednáší také pro širokou laickou i sportovní veřejnost a jsem konzultantem výživy několika sportovních klubů. 

V roce 2020 byla jmenována ředitelkou Centra informací a prevence Masarykova onkologického ústavu v Brně, které je pilotním projektem pro řešení problematiky prevence onkologických onemocnění. 

Tamtéž vede i Poradnu pro zdravou výživu a odvykání kouření. Tuto poradnu zaštiťuje Liga proti rakovině Brno, nezisková organizace, jejíž je předsedkyně od roku 2010. Pracovní zaměření je poradenství o výživě, snižování hmotnosti, dětská obezita. Je spoluautorkou některých publikací například Ečka v potravinách, kterou napsala společně s Ing. Vladimírem Kleschtem a kolegyní Mgr. Lucií Mandelovou, dále cpress publishing a učebních textů.

Iva je také autorizovanou zástupkyní našeho Institutu pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce a můžete se s ní setkat jako s členkou, případně jako s předsedkyní zkušební komise, v případě, že se rozhodnete absolvovat profesní zkoušku u nás.


Lektorka výživy Mgr. Monika Rychlovská Tělupilová, DiS

Mgr. Monika Rychlovská Tělupilová, DiS.

Moničin příběh započal před dvanácti lety, ještě v době jejího studia na VŠ a byl motivován zejména jejím zájmem o zdravý životní styl a výživa, který pramenil z toho, že od malička řešila svůj vzhled, hmotnost, ale také velmi častou nemocnost a zažívací obtíže. Ještě v době studia na Pedagogické fakultě MU absolvovala mnoho kurzy v oblasti výživy, čínské medicíny, masáží, čínských masáží, akupunktury a osobního rozvoje. Po ukončení studia na VŠ začala dálkově studovat obor nutriční terapie na VOŠ v Brně. Přesto nedá dopustit na znalosti, které získala na svém rekvalifikačním kurzu ve výživě, který na nejvyšší možné úrovni a rozsahem byl opravdu srovnatelný se studiem nutriční terapie.

Dále absolvovala kurz trenéra fitness u firmy Tonus, která produkuje velmi kvalitní trenéry s bohatými znalostmi zaměřenými zejména na zdravé cvičení, a nikoliv na to, jak co nejrychleji nahnat bicepsy.
V neposlední řadě prošla mezinárodním koučovacím kurzem pod vedením kouče Riche Bernsteina, který se zaměřuje na genderovou inteligenci a vychází z poznatků Johna Graye, světoznámého autora knihy Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. Jak vidět, Monika investovala opravdu spoustu času. Výsledek je ten, že Monika je uznávanou a velmi žádanou výživovou poradkyní, která má dnes již stovky spokojených klientů

Kromě individuálního poradenství se angažuje i několika projektech a je nutriční garantkou celorepublikového projektu Pestrá strava -  CEFF v České i Slovenské republice, který se zaměřuje na kvalitní stravování bez zbytečné chemie. Zajímavou zkušenost získala v roce 2017 v projektu Česká MISS, kde byla součástí nutričního týmu a ve finále zasedla také v porotě. Od roku 2019 je nutričním garantem a tváří KetoMix diety. 

Monika je také autorizovanou zástupkyní našeho Institutu pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce a můžete se s ní setkat jako s členkou, případně jako s předsedkyní zkušební komise, v případě, že se rozhodnete absolvovat profesní zkoušku u nás.
Víc informací o Monice najedete na jejím webu www.telupilka.cz


Lektorka výživy Mgr. Dagmar Mušková

Mgr. Dagmar Mušková

Dáša absolvovala obor nutriční specialista na prestižní Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně. Prošla odbornou praxí převážně v nemocničních zařízeních a dalších lékařských centrech, konkrétně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, Dětské nemocnici, Fakultní nemocnici Bohunice, Diabetologické ambulanci v nemocnici Milosrdných Bratří, v Masarykově onkologickém ústavu – vše v Brně, dále v Nemocnici Moto v Praze. V Hospici sv. Josefa v Rajhradě a též v Sirnatých lázních v Ostrožské Nové Vsi.
Odbornost, svoje nadšení a zájem o oblast výživy a poradenskou činnost hned po ukončení studia v roce 2014 uplatnila otevřením dietologické poradny ve Zlíně pod záštitou kardiologické ambulance Angiocor.

Kromě práce v Dietologické poradně získala další zkušenosti na pozici odborného lektora ve společnost InBody, kde vykonávala edukační činnost a školila personál převážně zdravotnických zařízení, středních a vysokých škol, fitness center a výživových poraden po celé České a Slovenské republice v technologii bioimpedance a interpretaci výsledků InBody.
V roce 2019 rozšířila nabídku svých služeb také do Brna, kde otevřela Dietologickou poradnu pod sjednoceným názvem "Příběh kalorie" pro Zlín i Brno.

Kromě vykonávané praxe v dietologické poradně se věnuji i dalším odborným aktivitám a projektům v rámci prevence nadváhy a obezity u dětí a dospělých.Mezi její další aktivity patří předevšímSpolupráce se zdravotními pojišťovnami v České republice v rámci různých preventivních programů a pořádání Dnů zdraví v podnikatelském prostředí.
Dáša je také autorizovanou zástupkyní našeho Institutu pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce a můžete se s ní setkat jako s členkou, případně jako s předsedkyní zkušební komise, v případě, že se rozhodnete absolvovat profesní zkoušku u nás.

Víc informací o Dáši najedete na jejím webu www.pribehkalorie.cz


Lektorka výživy Dita Desová

Ing. Dita Desová

Dita je absolventkou Vysoké školy zemědělské v Brně, obor výživa a reprodukce, kterou ukončila v roce 1993. Celý svůj profesní život se věnuje pedagogické činnosti v tomto oboru. Vyučovala na různých typech SŠ, od r. 2010 působí na SŠ veterinární, zdravotnické a zemědělské v Třebíči. Od mládí se věnuje tanci, později přidala bodyfitness. Intenzivně se problematice racionální výživy a celkovému zdravému životnímu stylu věnuje posledních 15 let. Pravidelně cvičí - cvičila i celou dobu těhotenství a později vedla cvičení matek s dětmi založené na bázi základních posilovacích cviků. Neustále se vzdělává, hledá nové informace, zejména z oblasti výživy, ale současně také vychází ze starých, staletími osvědčených zásad stravování, které s hlubokou úctou k přírodě dodržovaly její cykly i ve stravování a na kterých jsou dnes založeny zásady racionální výživy. 

 Kromě výživy se věnuje i problematice závislostí a v tomto oboru absolvovala celou řadu vzdělávacích akcí, zejména školení a seminářů. V našich kurzech se s ní setkáte na přednáškách věnovaných problematice metabolismu, trávící soustavě, potravinové pyramidě, základním zásadám racionální výživy a také Vás provede historií výživy.


Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, PhD.

Mgr. et Mgr. Lenka Kohútová, PhD.

Lenka vystudovala obor Biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (PřF MU) v Brně. Během svého doktorského studia, které ukončila v roce 2019, se rozhodla rozšířit své vědomosti i za hranice biochemie a to studiem oboru „Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách“ změřeným na ostatní medicínské laboratorní obory jako je lékařská hematologie, imunologie, genetika, transfuzní lékařství, patologie a mikrobiologie. Vsoučasnosti pracuje jako výzkumník na ústavu Biochemie PřF MU.Podílí se zde navýzkumných projektech, výuce i vedení studentů v pozici školitele či konzultanta.

 Dále je lektorkou Jógy ve vzduchu ® a kondiční trenérkou spolupracující s brněnským studiem Levitas. A od roku 2014 má svou soukromou poradenskou praxi v Jindřichově Hradci a Brně, kde pomáhá klientům řešit problematiku týkající se výživy, zdravého životního stylu a pohybových aktivit.

Lenka je také autorizovanou zástupkyní našeho Institutu pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce.


welko-tym-zuzka-novotna.jpg

Zuzka Novotná, MBA.

Zuzka je zkušená odbornice v oblasti koučinku, intuitivní stravy, prevence, všeobecného pohybu a work-life balance. S věrností vedenou láskou ke zdravému životnímu stylu, Zuzka se věnuje svým klientům s cílem obnovit jejich rovnováhu a ukázat, že zdravý životní styl je přirozenou součástí našeho každodenního života.S nadšením a odhodláním hledá společně se svými klienty cestu ke zlepšení a inspiraci, přičemž jim ukazuje, že vědomý přístup k životnímu stylu může mít obrovský vliv na jejich celkový prožitek. Svým stylem působení se stala zdrojem motivace a inspirace pro mnoho svých klientů.

Zuzka se od svého mládí věnuje sportu a problematikou výživy se začala zabývat v roce 2012. Její široké spektrum dovedností zahrnuje nejen koučink, ale i dovednost ježdění na koni i motorce, lyžování, bruslení, kickboxu a crossfitu. Navíc se odvážně účastnila několika náročných závodů SpartanRace, čímž si ověřila svoji sílu a vytrvalost.

Zuzka věří, že základem zdraví je vyvážená strava a duševní pohoda. Během své praxe uplatňuje celostní individualizovaný přístup, který ukazuje, že i drobné změny v každodenním režimu mohou mít zásadní dopad na dosažení osobních cílů.

Její akademické zázemí zahrnuje akreditace v oblasti výživového poradenství a zdravého životního stylu, a je také certifikovanou koučkou. Zuzka je členkou Aliance výživových poradců ČR a moderátorkou diskuzí na svém YouTube kanálu "Pár minut pro zdraví". Své zkušenosti, myšlenky a rady sdílí formou blogových článků, například pro Kalorické tabulky nebo na svém osobním webu zuzkanovotna.cz.

V Institutu zdravého života Welko předává své znalosti a zkušenosti účastníkům kurzů zaměřených na koučink, kde pomáhá lidem nalézt harmonii a dosáhnout svých cílů.

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)