vlajka czvlajka sk

Lektoři výživy

Brno

Ing. et Ing. Vladimír Klescht

odborný garant kurzů

Vladimír je zakladatelem a odborným garantem Institutu zdravého života (Welko Team s.r.o.) a spoluzakladatelem Inštitútu zdravého života Welko Team Slovakia s.r.o.) na Slovensku. Je zkušený poradce, kouč i lektor, který se této problematice věnuje již téměř 20 let. Výživu studoval na fakultě sportovních studií Masarykovy university v Brně. Nezaměřuje se však pouze na výživu, ale celkově na životní styl, jehož je výživa nedělitelnou součástí a jedním z hlavních pilířů. Je velkým propagátorem myšlenky, že zdravý životní styl (wellness) není pouze moderní a dočasná záležitost, ale považuje jej za trvalou životní filosofii. Mimo to, že jako vedoucí lektor řídí všechny kurzy Institutu zdravého života, přednáší na veřejných i firemních kurzech i problematiku úzce spojenou se životním stylem - tzv. "soft skills", konkrétně prevenci proti stresu (stress management), asertivní jednání a také hospodaření s časem (time management). V oblasti poradenství poskytuje výživovým poradkyním v poradnách Institutu zdravého života supervizi v případě složitějších klientů. Je autorem několik populárně naučných knih zabývajících se jak výživou samotnou, jejími zákonitostmi, tak i otázkami obezity a redukce tělesné hmotnosti, vlivem životního stylu na prevenci předčasného stárnutí a rovněž knihu zabývající se přidatnými látkami v potravinách - tzv. "Éčky". Publikuje v různých časopisech a na různých webových portálech zabývajících se výživou a životním stylem. Také píše e-booky, podílí se na mnoha projektech zaměřených na zdravý životní styl a veřejně přednáší. Podílí se na tvorbě nutričního softwaru FitLinie Welko Edition jakožto odborný garant. Je odborným spolupracovníkem projektu CEFF, vedoucím lektorem projektu Planeat a jeho hlavním školitelem a koordinátorem v České republice a vedoucím projektu Zdraví v práci. Je rovněž aktivním členem Aliance výživových poradců České republiky. 

Velkou pozornost věnuje dalšímu vzdělávání se, ale najde si čas i na aktivní odpočinek v podobě pravidelných sportovních aktivit jako jsou jízda na kole, bruslení na in-line bruslích, nordic walking, plavání, nohejbal, lyžování. Rád a hodně čte - kromě odborné literatuy i beletrii a velmi si užívá chvíle se svojí malou vnučkou.

V našich kurzech se s ním setkáte zejména na přednáškách věnovaných vlivu výživy na zdraví, zasvětí Vás do problematiky přidatných látek (Éček), o kterých napsal rovněž knihu, objasní Vám důležitost diagnostiky ve výživovém poradenství a seznámí Vás s některými základními metodami a hlavně Vás naučí co všechno vyžaduje sestavení individuálního stravovacího plánu. Jako předsedu zkušební komise se s ním setkáte u každé zkoušky, jak v Brně, tak i v Českých Budějovicích a v Hradci Králové. 

Ing. Wanda Dařenová

Wanda je absolventkou Mendlovy univerzity v Brně, kde vystudovala obor rostlinolékařství. Zdravým životním stylem a vším, co s ním souvisí, se zabývá již řadu let.  Rodiče ji už od útlého věku vedli jak ke sportu, tak k zdravému stravování. Zastává názor, že na otázku, co je vlastně „zdravé“, se jednoznačně odpovědět nedá. Každému vyhovuje jiný typ potravy. V první řadě svým klientům radí, aby se alespoň trochu snažili naslouchat svému tělu, aby sami poznali, co je pro každého z nich nejlepší. Rozhodně odmítá obecné stravovací plány a rady, protože tvrdí, že každý je originál a z této pozice ke svým klientům i individuálně přistupuje. Výživa je nejen jejím koníčkem, ale ve vztahu ke klientům ji bere jako poslání.  Provozuje výživové poradenství ZDRAVĚ A AKTIVNĚ. Je pro ni nesmírně inspirující setkávat se s různými lidmi, naslouchat jejich příběhům a koučováním jim pomáhat v dosahování vytyčených cílů. Svoje vědomosti nebere rozhodně jako konečné, ale neustále se vzdělává. Absolvovala řadu seminářů a školení pod vedením předních českých odborníků v této oblasti - RNDr. Petra Fořta, CSc., MUDr. Ondřeje Nývlta, MUDr. René Vlasáka, Prof. MVDr. Ing. Tomáše Komprdy, CSc., Ing. Vladimíra Kleschta a dalších. Mezi její největší záliby patří tanec. Přes dvacet let se aktivně věnovala různým formám tance (street dance, jazz dance, modern dance). Relaxuje sportem - běhá, cvičí, jezdí na kole, ale nejoblíbenější přece jenom zůstává pěší turistika. V lese, na čerstvém vzduchu načerpá nejvíc energie.

V kurzech a na seminářích Vás provede velmi přístupnou formou problematikou výživy od A do Z.

Ing. Dita Desová

Dita je absolventkou Vysoké školy zemědělské v Brně, obor výživa a reprodukce, kterou ukončila v roce 1993. Celý svůj profesní život se věnuje pedagogické činnosti v tomto oboru. Vyučovala na různých typech SŠ, od r. 2010 působí na SŠ veterinární, zdravotnické a zemědělské v Třebíči. Od mládí se věnuje tanci, později přidala bodyfitness. Intenzivně se problematice racionální výživy a celkovému zdravému životnímu stylu věnuje posledních 15 let. Pravidelně cvičí - cvičila i celou dobu těhotenství a později vedla cvičení matek s dětmi založené na bázi základních posilovacích cviků. Neustále se vzdělává, hledá nové informace, zejména z oblasti výživy, ale současně také vychází ze starých, staletími osvědčených zásad stravování, které s hlubokou úctou k přírodě dodržovaly její cykly i ve stravování a na kterých jsou dnes založeny zásady racionální výživy. Kromě výživy se věnuje i problematice závislostí a v tomto oboru absolvovala celou řadu vzdělávacích akcí, zejména školení a seminářů. V našich kurzech se s ní setkáte na přednáškách věnovaných problematice metabolismu, trávící soustavě, potravinové pyramidě, základním zásadám racionální výživy a také Vás provede historií výživy.

Dana Vejsadová

Dana je absolventkou Střední zdravotní školy a ve zdravotnictví se pohybovala řadu let. Výživou se zabývá již od mládí, avšak hlouběji se ji začala věnovat a studovat ji po narození prvního syna. V centru jejího zájmu byla hlavně makrobiotika. Vedle studia absolvovala mnoho kurzů zdravého vaření a tyto poznatky a zkušenosti předávala spolu se svojí kolegyní dalším posluchačům na mnoha veřejných seminářích a workshopech. Jednu dobu ji práce ve zdravotnictví přivedla k postiženým dětem, což podstatně změnilo její vnímáni světa a její hodnotový žebříček, který vyznávala do té doby.  V tom čase jí oslovila ayurvéda, kterou se zabývá dodnes. Absolvovala mnoho kurzů ayurvédy, řadu přednášek a také kurzy ayurvédského vaření. S cílem dosáhnout hlubších a ucelenějších znalostí absolvovala jeden z našich kurzů, kde dosáhla při závěrečných zkouškách vynikajících výsledků. Tvrdí, že u nás se jí znalosti z ayurvédy propojily se znalostmi materialistického přístupu k výživě.

V současnoti pracuje jako výživová poradkyně ve Studiu IN v Jihlavě. Svoje poznatky a zkušenosti si neustále průběžně doplňuje samostudiem z dostupné seriózní literatury a návštěvou dalších kurzů. Kromě vaření má i další koníčky a těmi jsou pravidelné cvičení tai – chi čchi – kung, bez kterých si nedokáže svůj život už představit a které ji zajišťují zdraví a celkovou harmonii a vyrovnanost.

V našich kurzech Vás provede, jak jinak, než základy východních učení, zejména ayurvédy.

Bc. Lucie Krejčí

Lucie je absolventkou oboru Cestovní ruch při Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Dlouhou dobu pracovala v informačních centrech a nabízela pomoc klientům, přicházejícím do regionu.

O bylinky se zajímala už v mládí a účinky různých směsí zkoušela na svých blízkých a rodině. Od roku 2010 se pustila do studia bylinek a posléze detoxikační medicíny naplno a otevřela si svůj obchůdek právě s bylinkami, přírodní medicínou a zdravou výživou. Absolvovala kurzy detoxikační medicíny u firmy Joalis MUDr. Josefa Jonáše a nyní se věnuje poradenství v této oblasti. Dále se učila u Mgr. Jarmily Podhorné, Vládi Vitáska nebo pana Ďuriny ve společnosti DIOCHI.

Snaží se neustále vzdělávat a hledat co nejúčinnější způsob, jak pomoci  klientovi  zbavit se  nežádoucích zátěží, které způsobují různé bolesti a nemoci. Pracuje s klienty na principu celostní medicíny, tedy ne jen na potížích fyzických, ale hledá i příčiny emocionální a psychické, které ke zdravotním potížím vedly. Snaží se klientům ukázat správnou cestu ke zdraví, která je vždy velmi individuální.

Dlouhou dobu se zajímá i o problematiku zdravé výživy a proto absolvovala také kurzy výživového poradenství v našem školícím středisku. Kromě běžného výživového poradenství  se zaměřuje zejména na testování problematických potravin u konkrétního klienta  a na přizpůsobení jeho jídelníčku těmto „intolerancím“.

Velmi ráda tráví čas v přírodě, nejoblíbenější pohybovou aktivitou jsou procházky a turistika s manželem a psem.

V našich kurzech se s Lucií setkáte přitématech DETOXIKACE INTOXIKACE.

Lucie Palášková, DiS.

Lucie je absolventkou oboru diplomovaný nutriční terapeut na Vyšší odborné zdravotnické škole Merhautova, Brno. V závěrečném ročníku úspěšně sepsala a obhájila absolventskou práci na téma „Léčebná výživa při pankreatitidě“.  O zdravý životní styl se zajímala již od malička a škola tento její zájem ještě umocnila. Díky danému studiu má bohaté teoretické znalosti v oblasti výživy člověka. Praktické zkušenosti získala především na povinné dlouhodobé odborné praxi ve Fakultní nemocnici Brno – Bohunice na oddělení léčebné výživy a v nemocnici Milosrdných Bratří – Brno ve stravovacím provozu. Dále po dobu praxe spolupracovala s dalšími zkušenými nutričními terapeutkami ve Vojenské nemocnici – Brno, ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně na obezitologii a diabetologii, kde edukovala klienty. Ukončené studium neznamená pro Lucii konec vzdělávání, kterému se věnuje průběžně studiem odborné literatury, účastí na přednáškách, seminářích a konferencích. Letos se zúčastnila přednášky „Bezpečná výživa 2015“ na VŠCHT v Praze. Nyní pracuje jako nutriční terapeutka v Úrazové nemocnici – Brno,  kde se podílí na zajištění vhodné stravy jak pro pacienty, tak i pro zaměstnance nemocnice. Volný čas nejraději tráví relaxací, vařením zdravých pokrmů nebo ve společnosti rodiny a přátel. 

Jejím mottem zdraví je: Všeho s mírou! 

V našich kurzech se s Vámi podělí o svoje znalosti a zkušenosti na přednáškách o dietních stravovacích režimech a výživových doporučeních při nemocech. 

Ing. Petra Tkadlčíková

Petra je absolventkou Mendelovy University v Brně, kde vystudovala obor Agroekologie, avšak sportu se věnuje již od mala. Závodně hrála volejbal, který musela ukončit kvůli zranění kolene. Nad sportem nezanevřela a řadu let se plně věnuje fitness životu, od roku 2014 jako certifikovaný fitness trenér. Od roku 2015  pracuje také jako výživový poradce. Vede sálové lekce, zejména H.I.I.T. – High Intensity Interval Training, primárně se věnuje osobním tréninkům v brněnském fitness centru Velký Průvan.

V osobním tréninku se zaměřuje na odstranění dysbalancí těla, mobilitu kloubů, zpevnění CORE a správnou techniku cvičení.  Dále na výbušnou sílu, silovou vytrvalost a váhu vlastního těla. Preferuje řadu fitness pomůcek, od ketllebell, bosu, až po TRX. Každý klient je však original, je důležité zjistit jeho potenciál.

Jejím vzorem je trénér Zbrojovky Brno, velký odborník v oblasti tréninku, věděcký pracovník Fsps MU, pan PhDr. Jan Cacek, PhD.

Mimo sportovních aktivit se věnuje kreslení, hudbě, focení, velký důraz klade na sebevzdělávání, každý trenér by se měl neustále vzdělávat.  

V našem Institutu se věnuje oblasti sportovní výživy, takže se s ní setkáte jak v základním kurzu na přednášce o výživových doporučeních při sportu, tak v krátkodobých kurzech zaměřených na sportovní výživu.

Motto: "Správná technika cvičení je na prvním místě" !!!

Iva Dvorská, DiS.

Iva Dvorská, DiS.

Iva vystudovala obor diplomovaný radiologický asistent a na této pozici působila několik let v Dětské nemocnici v Brně.  Již od mládí se zajímala o oblast zdravého životního stylu, zejména výživy, a když svoje znalosti v tomto oboru nemohla uplatnit ve zdravotnictví, rozhodla se pro samostatnou dráhu. Doplnila si vzdělání v této oblasti a v současnosti je Iva odbornou konzultantkou v oblasti výživy a zdravého životního stylu. má vlastní úspěšnou výživovou poradnu YVES Consulting. Je členkou Aliance výživových poradců ČR a poradkyní v celostátním projektu CEFF - Pestrá strava bez zbytečné chemie, který se zaměřuje především na zdravé stravování v základních školách, kantýnách i restauracích po celé republice. Působí i jako lektorka ve škole celostní a přírodní medicíny Kamaté. Je také ambassadorkou projektu nadace Jamie Oliviera, Food Revolution Day pro Českou republiku. V projektu Institutu zdravého života Welko, vede jihomoravský projektový tým projektu Zdraví v práci. Pro své klienty vytváří vysoce personalizované profesionální stravovací plány, které jsou vždy doplněny koučinkem také v oblasti psychiky, neboť ta tvoří významnou součást kýženého úspěchu.

V našich kurzech se s í setkáte zejména na lekcích věnovaných nutričním výpočtům a praktickému sestavování stravovacího plánu, kde Vám předá svoje bohaté zkušenosti z práce s klienty.

Ing. Jana Vaňková, DiS.

Ing. Jana Vaňková, DiS.

Jana vystudovala obor Chemie a technologie potravin v Brně na Mendelově univerzitě a poté si vzdělání rozšířila o studium oboru Diplomovaný nutriční terapeut. Během studia absolvovala praxi ve Fakultní nemocnici Bohunice, Dětské nemocnici a ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Výživa a sport ji provází celý život. Dříve hrála vrcholově volejbal, dnes se věnuje vzpírání a crossfit. V současné době spolupracuje se sportovní diagnostikou Řehoř a OCA (Open Cycling Academy), kde zajišťuje výživovou a kondiční stránku. Jana se neustále snaží vzdělávat, zkoumá nové trendy v racionální výživě, ale i novinky ve sportovní výživě a nutričním timingu, aby mohla svým klientům co nejlépe poradit jak v rámci redukce hmotnosti, tak ve výživě s cílem zvyšování sportovního výkonu. V našich kurzech se s ní setkáte na přednáškách a dalších vzdělávacích akcích věnovaných výživě ve sportu.

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Mgr. Lenka Michalcová

hlavní lektorka pro Jihočeský kraj

Lenka je absolventkou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, oboru Biochemie. V rámci bakalářské studia se zaměřila na studium Klinické biochemie, posléze v navazujícím magisterské studiu na Analytickou biochemii. Nyní studuje v doktorském studijním programu – Biochemie, kde se, v rámci výzkumné skupiny Metabolomiky, věnuje studiu interakcí, zejména léčiv a transportních proteinů, pomocí kapilární elektroforézy.

Ve volném čase se věnuje výživě a problémům s ní spjatých. Relaxuje sportem a mezi její neoblíbenější patří turistika, jóga a v poslední době boulder. Již několik let také spolupracuje s červeným křížem, kde se zabývá výukou dospělých a dětí v oblasti první pomoci, a poskytuje zdravotnické dozory.

Lenka je členkou Aliance výživových poradců ČR

V našich kurzech se s ní setkáte především v přednáškách věnovaným makroživinám, mikroživinám, trávicímu traktu a suplementům. 

Motto: „K cíli nevede jen jedna cesta.“

Mgr. et Bc. Božena Havlová

Božena je původním povoláním všeobecná zdravotní sestra, která v devadesátých letech stála u zrodu brněnských protidrogových služeb, a zrodu založení Sdružení Podané ruce. V té době společně se svým manželem a přáteli zakládali terapeutickou komunitu Pocestný mlýn, jedno z prvních center v Jižních Čechách pro drogově závislé klienty a další služby komplexní sítě protidrogových služeb na Moravě. V roce 2005 byla o zrodu založení Sdružení Meta, které zajišťuje protidrogové služby v okrese Jindřichův Hradec dosud.

V současné době je metodičkou prevence pedagogicko-psychologické poradny České Budějovice, ředitelkou občanského Sdružení Meta, lektorkou a terapeutkou v léčbě nadváhy a dětské obezity, cvičitelkou zdravotní tělesné výchovy.

Dlouholetou zkušenost se závislostním chováním klientů uplatňuje při poradenství a léčbě nadváhy a obezity. Vede kurzy snižování nadváhy pro dospělé i děti (ve spolupráci s organizací STOB). Dále krom prevence a léčby závislostí se věnuje vedením kurzů zdravého životního stylu, pořádání dnů zdraví pro veřejnost, je členkou asociace adiktologů, členkou asociace sociálních služeb, vedoucí komise plánování sociálních služeb pro děti a mládež a členkou komise Zdravého města Dačice. 

Neustále se vzdělává v této široké problematice, což dokládá i to, že jakožto matka 4 dětí, v roce 2011 úspěšně absolvovala bakalářské studium na 1. LF UK v Praze, obor adiktologie a následně, v roce 2013 magisterské studium na PdF MU, Sociálí pedagogika.

V našich kurzech se proto s ní setkáte na přednáškách z oblasti VÝŽIVA (detoxikace, intoxikace), ale rovněž z oblasti obrana a prevence proti závislostem a stresu.

Motto: „Naplňuje mě práce, která dává smysl!“

MUDr. Jana Hrubá

Jana (Jája) je absolventkou Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství. Nyní pracuje v oblastní nemocnici na dětském oddělení, ráda sportuje a od dětství se aktivně věnuje aerobiku. Jakožto instruktorka aerobiku se věnuje především tvorbě choreografií pódiových skladeb pro dětské kategorie. Jako sportovkyně a lékařka se zajímá o zdravý životní styl a sama nejlépe ví, že správnou životosprávou lze předejít nejrůznějším civilizačním onemocněním a všem problémům s nimi spjatými.

S Janou se setkáte v rámci našich kurzů na přednáškách z oblasti anatomie a fyziologie trávicí soustavy, metabolismu a také Vám objasní, jaká výživová doporučení platí při nejběžnějších nemocech.

Motto: "S úsměvem jde všechno lépe"

Bc. Veronika Konhefrová

Veronika je absolventkou bakalářského oboru Nutriční terapeut na Jihočeské univerzitě ZSF v Českých Budějovicích. Svoje poznatky a zkušenosti v oblasti výživy a zdravého životního stylu neustále doplňuje samostudiem. Zajímá se o alternativní směry ve výživě a léčbě nemocí (reiky, ayurvéda). Jejím velkým koníčkem byl 14 let balet. Momentálně se věnuje józe, kde se naučila naslouchat svému tělu a mysly. Její záliby jsou lyžování, jízda na kole, plavání a procházky v přírodě, kde čerpá energii. 

Motto: Mysli v předstihu, proto se zdravě stravuj, hýbej se a relaxuj :) 

Bc. Klára Slípková, DiS.

Klára je absolventkou oboru Analýza potravin na Střední odborné škole v Českých Budějovicích dále vystudovala obor Diplomovaný nutriční terapeut (DiS.) na Vyšší odborné zdravotnické škole Merhautova v Brně a následně úspěšně absolvovala bakalářský obor Výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě, katedře výchova ke zdraví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Od roku 2010 pracuje jako nutriční terapeutka v Domově důchodců v blízkosti Českých Budějovic. Jídelníček svých klientů se snaží takřka denně zpestřit výběrem zdravých potravin a jejím cílem je naučit seniory zdravému stravování a především zdravé výživě, která je i v tomto pokročilém věku pro jejich zdraví velice potřebná a jak se v poslední době ukazuje i nutná.

Jelikož se o výživu, zdravé stravování a zdravý životní styl zajímá od svých 16 let, chce se neustále dozvídat nové, pokrokové trendy a novinky z oblasti potravin a výživy a aby se profesně zdokonalovala, účastní se odborných konferencí, přednášek a  workshopů pořádaných prakticky po celé České republice.

Svůj volný čas využívá aktivně, zejména pohybem, jezdí na kole a plave; plavání provozovala na závodní úrovni. Má velice ráda přírodu, kde si vždy dokáže “dobít baterky”. Zajímá se o relaxaci a s tím spojená relaxační cvičení a relaxační metody, zajímá se také o psychická uvolnění, proto ji velmi naplňuje jóga a spolu s posilováním našla nové zalíbení i ve cvičení Bikram yogy.

Pro nezbytné zdokonalování se ve své profesi chce poznávat a ověřovat nové metody z oblasti zdravé výživy, protože, jak se říká,  člověk se vlastně učí po celý život.

Motto:

“Žádná potravina není nezdravá, nezdravé je jen množství, které konzumujeme”.

A v tomto duchu se Vás vždy bude snažit provést i přednáškami vrámci našich kurzů  o výživě. 


HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. Hana Střítecká, PhD.

hlavní lektorka pro Východočeský kraj

Hanka se po studiu na VŠ Chemicko-technologické v Pardubicích odklonila od původního směru studia chemického technologa a začala se dovzdělávat v oblasti fyziologie, výživy člověka a procesní hygieny potravin. Toto vzdělávání zakončila v r. 2006 atestací v oboru. V letech 2006-2010 absolvovala několik odborných stáží v problematice práce v poradně výživy (problematika prevence a ovlivňování obezity) a kurzů pořádaných IPVZ v oblasti výživy, biochemie stárnutí a léčivých rostlin a Potravinářskou komorou v oblasti kvality potravin. V roce 2010 získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

Od roku 2001 působí jako vysokoškolská pedagožka skupiny hygieny výživy, na Univerzitě Obrany v Hradci Králové a je zde i garantem a tvůrcem vícedenních kurzů Nauka o potravinách pro zájemce z řad příslušníků Zdrav. služby Armády ČR. Od r. 2010 spolupracuje jako lektor s NUTRIS  (od r. 2012 členka výboru AVP) a Dexter Academy na základních kurzech výživový poradce a nástavbových kurzech zaměřených na výživu různých skupin obyvatelstva. Stejnou problematiku přednáší i na Jihočeské univerzitě pro obor Nutriční terapeut.

Spoluprací s Centrem pro poruchy výživy v Hradci Králové, JBI Sport Fit Studio Kolín, občanským sdružením Výživa dětí a Anabell se snaží své teoretické znalosti převést do běžné poradenské praxe.

Jako člen několika českých i zahraničních společností (Česká obezitologická společnost, Společnost pro výživu,  The European Association for the Study of Obesity, The European Federation of the Associations of Dieticians…) se snaží zvyšovat povědomí běžné populace o problémech spojených s obezitou (je spoluzakladatel a člen výboru sekce společnosti pro výživu – Fórum prevence dětské nadváhy a obezity, jedním z garantů projektu www.sdetmiprotiobezite.cz) nebo jak se orientovat v nabídce potravin tak, aby si člověk zvolil tu nejkvalitnější a nejzdravější (spoluautor kritérií pro udělování loga „čteme etikety za vás“ občanského sdružení Zdravá potravina nebo pravidelná dvojstrana o kvalitě potravin a aditivech (E) v časopise BioaLife.

Životní filozofie

Domluvou a slušným chováním se člověk sice nedostane k danému cíli nejrychleji, ale nejblíže. Stále poznávat nové věci a nenechat se svázat do zaběhnutých stereotypů. 

Hanka je členkou vedení Aliance výživových poradců ČR

DOc. RNDr. Vlastimil Dohnal, PhD. et PhD.

Vlastimil vystudoval v Brně Analytickou chemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany obor Toxikologie.

V současné době působí jako docent na Katedře chemie Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem a Katedře chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové.

Je majitelem vzdělávacího zařízení Bonanza, akreditovaného MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Absolvoval či přednášel na celé řadě kurzů, seminářů a konferencích zaměřených na výživu, hygienu a zdravotní nezávadnost potravin, toxikologii potravin apod. Vědu a zájem o chemii se snaží předávat formou zábavných workshopů pro děti.

Na svých zahraničních stážích (ve Francii, Dánsku, Kanárských ostrovech, Maďarsku a USA) se věnoval zkoumání přírodních produktů, jako jsou například antioxidanty v cereálních výrobcích nebo výskytu toxických látek v potravinách a hledání možností minimalizace s nimi souvisejícími zdravotními riziky.

Publikoval více jak 80 vědeckých prací (z toho 50 v časopisech s impakt faktorem) a je autorem či spoluautorem 2 učebních textů.

Má potřebu stále něco tvořit, studovat a dávat věci do souvislostí. Nabyté znalosti pak předává dále studentům či svému okolí.

Ve svém volném čase rád jezdí na kole do přírody, poslechne si dobrou hudbu, zahraje na kytaru a zajímá se o masáže.

Ing. Lucie Dohnalová

Lucie vystudovala obor Chemie a technologie potravin na Mendelově univerzitě v Brně. Nyní studuje doktorské studium na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové v programu Preventivní medicína a ochrana zdraví. V roce 2013 absolvovala stáž v Německu - DIL (Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik) zaměřenou na moderní metody ošetření potravin.

V minulosti působila na oddělení kvality v nadnárodní společnosti zabývající se pekárenskou a cukrářskou výrobou. Nyní na ČVUT v Praze spolupracuje na projektu, který se zabývá výzkumem a uplatněním nanotechnologií v potravinářství.

Spolupodílela se na získání akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k pořádání vzdělávacího programu "Zdravá výživa dětí a mládeže". Tento program je určen k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.

Je autorkou a spoluautorkou několika vědeckých publikací, které se týkají stanovení mykotoxinů v potravinách rostlinného původu a bezpečnosti potravin. Na webu Jímehlavou píše populárně-naučné články o kvalitě potravin a zdravém životním stylu. Pravidelně se aktivně i pasivně účastní konferencí vztahující se k tématu potravin a výživy.

Zajímá se o alternativní medicínu a cykličnost ženy. Preferuje pohyb v přírodě, ráda si odpočine u dobré knihy, hodiny jógy a astrologie.

V životě se snaží řídit hesly: "Nevím, co mě v životě čeká, ale těším se“ a "Změním se já, změní se okolí".

Mgr. Lenka Strobachová

Lenka je absolventkou pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, oboru Sociální pedagogika se zaměřením na TV a sport a Učitel pro střední školy. Od dětství se závodně věnovala různým druhům sportů (karate, plavání, běh). V současné době pracuje na základní škole. Ve volném čase se věnuje dalšímu sebevzdělávání v oblasti fitness, zdravého životního stylu a výživy. Je držitelkou certifikátů trenér fitness a kondiční kulturistiky, BOSU, fitboxu, sportovní výživy, regeneračních a rekondičních masáží, Dornovy metody a masáží pro psy. V oblasti výživy se zaměřuje na alternativní výživové směry.

Nejraději relaxuje na procházkách v přírodě s manželem a dvěma psy, s nimiž se také aktivně věnuje canisterapii.

Ing. Renáta Svobodová, PhD.

Renáta je výživová poradkyně, sportovkyně, potravinářka a také matka dvou dětí. Vzhledem ke svému vzdělání chce lidi motivovat přirozeným způsobem ke zdravé stravě a zdravému životnímu stylu. „Nic se nemá přehánět a všeho s mírou“. Člověk by měl být zdravě zapálený pro nové výzvy a životní změny. V době internetu mají lidé o potravinách zkreslené a mnohdy i nepravdivé informace, které by měly být vysvětleny a uvedeny na pravou míru. Věří Hippokratovým slovům: „Dovolte potravinám, aby se staly vaším lékem!“

Inženýrský a následně doktorský titul získala na Mendelově univerzitě v Brně v oboru chemie a technologie potravin se zaměřením na mléko a mléčné výrobky. Po studiu pracovala 6 let v mlékárenském průmyslu na pozici manažera kvality. V rámci oboru se účastnila řady odborných konferencí, školení auditorů, školení systémů kvality, přednášela a současně i školila zaměstnance v základech hygieny, sanitace a bezpečnosti potravin.

V současné době je na mateřské dovolené a plně se věnuje výživovému poradenství v Pelhřimově. Sport ji provází celý život. V mládí hrála závodně volejbal a následně se začala věnovat aerobiku. Stala se instruktorkou aerobiku, step aerobiku, bodystylingu a bosu. V Pelhřimově vede lekce kondiční kulturistiky a břišního pekáče. Z její poradny odcházejí lidé nabití energií s velkou chutí dělat změny a schopni vést plnohodnotnější život! 

Kontakt: 

svobodova@nutribalance.cz, tel.: 606 954 555, www.nutribalance.cz

Ing. Šárka Hajská

Ing. Šáka Hajská

Šárka je absolventkou oboru Podniková ekonomika Technické univerzity v Liberci. Otázkou správného stravování se zabývá dlouhodobě již od puberty. Během studií na vysoké škole si udělala cvičitelský kurz a začínala jako cvičitelka aerobiku. Postupně dospěla k poznání, že k pohybu patří neoddělitelně i správný výživový režim a tak absolvovala akreditované studium výživy. V prvních veřejných kurzech, které vedla, snažila skloubit pohyb i výživu. Od r. 2012 pracuje jako výživový specialista ve Světě zdraví. Za tu dobu absolvovala řadu školení a seminářů nejen z oblasti výživy, ale i z oblasti psychologie, s cílem co nejlépe skloubit všechny poznatky s prací poradce. Mezi její klienty patří ženy i muži všech věkových kategorií, děti, dospívající i senioři. Šárka je, na základě svých bohatých zkušeností s klienty, velmi pevně přesvědčená, že každý by měl poznat, co vyhovuje jemu, jeho tělu i jeho zdraví. Apetit a zájem o to co jím, bere jako součást aktivního přístupu k životu. To se snaží lidem předávat, spolu se zkušenostmi z kuchyně. Ráda zkouší nové potraviny, postupy i netradiční suroviny, ale zároveň má ráda jednoduchost, tradici a sezónnost. U sebe i u klientů se snaží nezapomínat ani na relax a celkovou rovnováhu osobnosti. Ráda odpočívá v přírodě a relaxuje i ruční tvorbou, zejména malováním, pěstováním bylinek na vlastní zahrádce, sportem, konkrétně během, ráda tancuje a cestuje. Uspokojuje jí, když má možnost sdílet to, co může někomu jinému pomoct.

Její motto je: Mens sana in corpore sano (Ve zdravém těle zdravý duch)

Markéta Pilařová

Markéta Pilařová

Zdravým životním stylem a vším, co s ním souvisí, se Markéta zabývá již od útlého věku. V roce 2013 absolvovala základní akreditovaný kurz s mezinárodní platností u společnosti Nutris, ještě tentýž rok víkendový seminář Sportovní výživy, následovaný sérií odborných seminářů např. Dětská výživa, Aditiva v potravinách, Prevence rakoviny výživou, Léčebná výživa, včetně psychologických O souvislostech výživy a duše a Supervizního setkání o psychologických a psychosomatických aspektech výživového poradenství s klinickým psychologem. Ačkoli původem ekonomického vzdělání rozhodla se po 10 letech působení v zahraniční firmě na pozici účetní a obchodní asistentky věnovat se plně výživovému a pohybovému poradenství pro děti a dospělé. Na základě úspěšného podnikatelského záměru zahájila svou činnost v listopadu 2014 se sídlem v Děčíně. Od té doby se pravidelně zúčastňuje nejrůznějších vzdělávacích akcí – konferencí, seminářů, workshopů, s cílem dále rozšiřovat svoje znalosti. Dlouhodobě spolupracuje s VZP na jejich preventivních terénních akcích, v rámci vlastního projektu „ Hravá zdravá svačina „ nabízí školám zábavné workshopy s dětmi jako součást výchovy ke zdraví. O letních prázdninách se pravidelně podílí na organizaci sportovních příměstských táborů pro děti se zdravým stravováním a pobytem na čerstvém vzduchu, v průběhu roku pořádá přednášky a besedy pro sportovní kluby o stravě a pitném režimu sportujících dětí a mladistvých, o výživě kojenců a batolat v mateřských a rodinných centrech, kurzy vaření a asistované nákupy. Působí jako nutriční podpora u příspěvkových organizací DSS Háj u Duchcova a Nová Ves v Horách, které se i přes zavedenou standardizaci nutriční péče a ucelený dietní systém dlouhodobě potýkaly s neustále narůstající hmotnosti své klientely. Své poznatky a zkušenosti si neustále doplňuje i samostudiem seriózní, především zahraniční literatury, vědomosti se snaží neustále rozšiřovat i jako lektorka skupinového nebo individuálního cvičení. Jsem držitelkou certifikace na bosu, cvičení pro těhotné a po porodu, stabilizace kyčelního kloubu vč. centrace dolní končetiny a především aktivní vytrvalostní běžkyní s dosaženou metou Jizerské 50ky.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.