OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

vlajka czvlajka sk

Lektoři výživy

Brno

Ing. et Ing. Vladimír Klescht

odborný garant kurzů

Vladimír je zakladatelem a odborným garantem Institutu zdravého života (Welko Team s.r.o.) a spoluzakladatelem Inštitútu zdravého života Welko Team Slovakia s.r.o.) na Slovensku. Je zkušený poradce, kouč i lektor, který se této problematice věnuje již téměř 20 let. Výživu studoval na fakultě sportovních studií Masarykovy university v Brně. Nezaměřuje se však pouze na výživu, ale celkově na životní styl, jehož je výživa nedělitelnou součástí a jedním z hlavních pilířů. Je velkým propagátorem myšlenky, že zdravý životní styl (wellness) není pouze moderní a dočasná záležitost, ale považuje jej za trvalou životní filosofii. Mimo to, že jako vedoucí lektor řídí všechny kurzy Institutu zdravého života, přednáší na veřejných i firemních kurzech i problematiku úzce spojenou se životním stylem - tzv. "soft skills", konkrétně prevenci proti stresu (stress management), asertivní jednání a také hospodaření s časem (time management). V oblasti poradenství poskytuje výživovým poradkyním v poradnách Institutu zdravého života supervizi v případě složitějších klientů. Je autorem několik populárně naučných knih zabývajících se jak výživou samotnou, jejími zákonitostmi, tak i otázkami obezity a redukce tělesné hmotnosti, vlivem životního stylu na prevenci předčasného stárnutí a rovněž knihu zabývající se přidatnými látkami v potravinách - tzv. "Éčky". Publikuje v různých časopisech a na různých webových portálech zabývajících se výživou a životním stylem. Také píše e-booky, podílí se na mnoha projektech zaměřených na zdravý životní styl a veřejně přednáší. Podílí se na tvorbě nutričního softwaru FitLinie Welko Edition jakožto odborný garant. Je odborným spolupracovníkem projektu CEFF, vedoucím lektorem projektu Planeat a jeho hlavním školitelem a koordinátorem v České republice a vedoucím projektu Zdraví v práci. Je rovněž aktivním členem Aliance výživových poradců České republiky. 

Velkou pozornost věnuje dalšímu vzdělávání se, ale najde si čas i na aktivní odpočinek v podobě pravidelných sportovních aktivit jako jsou jízda na kole, bruslení na in-line bruslích, nordic walking, plavání, nohejbal, lyžování. Rád a hodně čte - kromě odborné literatuy i beletrii a velmi si užívá chvíle se svojí malou vnučkou.

V našich kurzech se s ním setkáte zejména na přednáškách věnovaných vlivu výživy na zdraví, zasvětí Vás do problematiky přidatných látek (Éček), o kterých napsal rovněž knihu, objasní Vám důležitost diagnostiky ve výživovém poradenství a seznámí Vás s některými základními metodami a hlavně Vás naučí co všechno vyžaduje sestavení individuálního stravovacího plánu. Jako předsedu zkušební komise se s ním setkáte u každé zkoušky, jak v Brně, tak i v Českých Budějovicích a v Hradci Králové. 

Ing. Wanda Dařenová

Wanda je absolventkou Mendlovy univerzity v Brně, kde vystudovala obor rostlinolékařství. Zdravým životním stylem a vším, co s ním souvisí, se zabývá již řadu let.  Rodiče ji už od útlého věku vedli jak ke sportu, tak k zdravému stravování. Zastává názor, že na otázku, co je vlastně „zdravé“, se jednoznačně odpovědět nedá. Každému vyhovuje jiný typ potravy. V první řadě svým klientům radí, aby se alespoň trochu snažili naslouchat svému tělu, aby sami poznali, co je pro každého z nich nejlepší. Rozhodně odmítá obecné stravovací plány a rady, protože tvrdí, že každý je originál a z této pozice ke svým klientům i individuálně přistupuje. Výživa je nejen jejím koníčkem, ale ve vztahu ke klientům ji bere jako poslání.  Provozuje výživové poradenství ZDRAVĚ A AKTIVNĚ. Je pro ni nesmírně inspirující setkávat se s různými lidmi, naslouchat jejich příběhům a koučováním jim pomáhat v dosahování vytyčených cílů. Svoje vědomosti nebere rozhodně jako konečné, ale neustále se vzdělává. Absolvovala řadu seminářů a školení pod vedením předních českých odborníků v této oblasti - RNDr. Petra Fořta, CSc., MUDr. Ondřeje Nývlta, MUDr. René Vlasáka, Prof. MVDr. Ing. Tomáše Komprdy, CSc., Ing. Vladimíra Kleschta a dalších. Mezi její největší záliby patří tanec. Přes dvacet let se aktivně věnovala různým formám tance (street dance, jazz dance, modern dance). Relaxuje sportem - běhá, cvičí, jezdí na kole, ale nejoblíbenější přece jenom zůstává pěší turistika. V lese, na čerstvém vzduchu načerpá nejvíc energie.

V kurzech a na seminářích Vás provede velmi přístupnou formou problematikou výživy od A do Z.

Ing. Dita Desová

Dita je absolventkou Vysoké školy zemědělské v Brně, obor výživa a reprodukce, kterou ukončila v roce 1993. Celý svůj profesní život se věnuje pedagogické činnosti v tomto oboru. Vyučovala na různých typech SŠ, od r. 2010 působí na SŠ veterinární, zdravotnické a zemědělské v Třebíči. Od mládí se věnuje tanci, později přidala bodyfitness. Intenzivně se problematice racionální výživy a celkovému zdravému životnímu stylu věnuje posledních 15 let. Pravidelně cvičí - cvičila i celou dobu těhotenství a později vedla cvičení matek s dětmi založené na bázi základních posilovacích cviků. Neustále se vzdělává, hledá nové informace, zejména z oblasti výživy, ale současně také vychází ze starých, staletími osvědčených zásad stravování, které s hlubokou úctou k přírodě dodržovaly její cykly i ve stravování a na kterých jsou dnes založeny zásady racionální výživy. Kromě výživy se věnuje i problematice závislostí a v tomto oboru absolvovala celou řadu vzdělávacích akcí, zejména školení a seminářů. V našich kurzech se s ní setkáte na přednáškách věnovaných problematice metabolismu, trávící soustavě, potravinové pyramidě, základním zásadám racionální výživy a také Vás provede historií výživy.

Dana Vejsadová

Dana je absolventkou Střední zdravotní školy a ve zdravotnictví se pohybovala řadu let. Výživou se zabývá již od mládí, avšak hlouběji se ji začala věnovat a studovat ji po narození prvního syna. V centru jejího zájmu byla hlavně makrobiotika. Vedle studia absolvovala mnoho kurzů zdravého vaření a tyto poznatky a zkušenosti předávala spolu se svojí kolegyní dalším posluchačům na mnoha veřejných seminářích a workshopech. Jednu dobu ji práce ve zdravotnictví přivedla k postiženým dětem, což podstatně změnilo její vnímáni světa a její hodnotový žebříček, který vyznávala do té doby.  V tom čase jí oslovila ayurvéda, kterou se zabývá dodnes. Absolvovala mnoho kurzů ayurvédy, řadu přednášek a také kurzy ayurvédského vaření. S cílem dosáhnout hlubších a ucelenějších znalostí absolvovala jeden z našich kurzů, kde dosáhla při závěrečných zkouškách vynikajících výsledků. Tvrdí, že u nás se jí znalosti z ayurvédy propojily se znalostmi materialistického přístupu k výživě.

V současnoti pracuje jako výživová poradkyně ve Studiu IN v Jihlavě. Svoje poznatky a zkušenosti si neustále průběžně doplňuje samostudiem z dostupné seriózní literatury a návštěvou dalších kurzů. Kromě vaření má i další koníčky a těmi jsou pravidelné cvičení tai – chi čchi – kung, bez kterých si nedokáže svůj život už představit a které ji zajišťují zdraví a celkovou harmonii a vyrovnanost.

V našich kurzech Vás provede, jak jinak, než základy východních učení, zejména ayurvédy.

Bc. Lucie Krejčí

Lucie je absolventkou oboru Cestovní ruch při Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Dlouhou dobu pracovala v informačních centrech a nabízela pomoc klientům, přicházejícím do regionu.

O bylinky se zajímala už v mládí a účinky různých směsí zkoušela na svých blízkých a rodině. Od roku 2010 se pustila do studia bylinek a posléze detoxikační medicíny naplno a otevřela si svůj obchůdek právě s bylinkami, přírodní medicínou a zdravou výživou. Absolvovala kurzy detoxikační medicíny u firmy Joalis MUDr. Josefa Jonáše a nyní se věnuje poradenství v této oblasti. Dále se učila u Mgr. Jarmily Podhorné, Vládi Vitáska nebo pana Ďuriny ve společnosti DIOCHI.

Snaží se neustále vzdělávat a hledat co nejúčinnější způsob, jak pomoci  klientovi  zbavit se  nežádoucích zátěží, které způsobují různé bolesti a nemoci. Pracuje s klienty na principu celostní medicíny, tedy ne jen na potížích fyzických, ale hledá i příčiny emocionální a psychické, které ke zdravotním potížím vedly. Snaží se klientům ukázat správnou cestu ke zdraví, která je vždy velmi individuální.

Dlouhou dobu se zajímá i o problematiku zdravé výživy a proto absolvovala také kurzy výživového poradenství v našem školícím středisku. Kromě běžného výživového poradenství  se zaměřuje zejména na testování problematických potravin u konkrétního klienta  a na přizpůsobení jeho jídelníčku těmto „intolerancím“.

Velmi ráda tráví čas v přírodě, nejoblíbenější pohybovou aktivitou jsou procházky a turistika s manželem a psem.

V našich kurzech se s Lucií setkáte přitématech DETOXIKACE INTOXIKACE.

Lucie Palášková, DiS.

Lucie je absolventkou oboru diplomovaný nutriční terapeut na Vyšší odborné zdravotnické škole Merhautova, Brno. V závěrečném ročníku úspěšně sepsala a obhájila absolventskou práci na téma „Léčebná výživa při pankreatitidě“.  O zdravý životní styl se zajímala již od malička a škola tento její zájem ještě umocnila. Díky danému studiu má bohaté teoretické znalosti v oblasti výživy člověka. Praktické zkušenosti získala především na povinné dlouhodobé odborné praxi ve Fakultní nemocnici Brno – Bohunice na oddělení léčebné výživy a v nemocnici Milosrdných Bratří – Brno ve stravovacím provozu. Dále po dobu praxe spolupracovala s dalšími zkušenými nutričními terapeutkami ve Vojenské nemocnici – Brno, ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně na obezitologii a diabetologii, kde edukovala klienty. Ukončené studium neznamená pro Lucii konec vzdělávání, kterému se věnuje průběžně studiem odborné literatury, účastí na přednáškách, seminářích a konferencích. Letos se zúčastnila přednášky „Bezpečná výživa 2015“ na VŠCHT v Praze. Nyní pracuje jako nutriční terapeutka v Úrazové nemocnici – Brno,  kde se podílí na zajištění vhodné stravy jak pro pacienty, tak i pro zaměstnance nemocnice. Volný čas nejraději tráví relaxací, vařením zdravých pokrmů nebo ve společnosti rodiny a přátel. 

Jejím mottem zdraví je: Všeho s mírou! 

V našich kurzech se s Vámi podělí o svoje znalosti a zkušenosti na přednáškách o dietních stravovacích režimech a výživových doporučeních při nemocech. 

Iva Dvorská, DiS.

Iva Dvorská, DiS.

Iva vystudovala obor diplomovaný radiologický asistent a na této pozici působila několik let v Dětské nemocnici v Brně.  Již od mládí se zajímala o oblast zdravého životního stylu, zejména výživy, a když svoje znalosti v tomto oboru nemohla uplatnit ve zdravotnictví, rozhodla se pro samostatnou dráhu. Doplnila si vzdělání v této oblasti a v současnosti je Iva odbornou konzultantkou v oblasti výživy a zdravého životního stylu. má vlastní úspěšnou výživovou poradnu YVES Consulting. Je členkou Aliance výživových poradců ČR a poradkyní v celostátním projektu CEFF - Pestrá strava bez zbytečné chemie, který se zaměřuje především na zdravé stravování v základních školách, kantýnách i restauracích po celé republice. Působí i jako lektorka ve škole celostní a přírodní medicíny Kamaté. Je také ambassadorkou projektu nadace Jamie Oliviera, Food Revolution Day pro Českou republiku. V projektu Institutu zdravého života Welko, vede jihomoravský projektový tým projektu Zdraví v práci. Pro své klienty vytváří vysoce personalizované profesionální stravovací plány, které jsou vždy doplněny koučinkem také v oblasti psychiky, neboť ta tvoří významnou součást kýženého úspěchu.

V našich kurzech se s í setkáte zejména na lekcích věnovaných nutričním výpočtům a praktickému sestavování stravovacího plánu, kde Vám předá svoje bohaté zkušenosti z práce s klienty.

Ing. Jana Vaňková, DiS.

Ing. Jana Vaňková, DiS.

Jana vystudovala obor Chemie a technologie potravin v Brně na Mendelově univerzitě a poté si vzdělání rozšířila o studium oboru Diplomovaný nutriční terapeut. Během studia absolvovala praxi ve Fakultní nemocnici Bohunice, Dětské nemocnici a ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Výživa a sport ji provází celý život. Dříve hrála vrcholově volejbal, dnes se věnuje vzpírání a crossfit. V současné době spolupracuje se sportovní diagnostikou Řehoř a OCA (Open Cycling Academy), kde zajišťuje výživovou a kondiční stránku. Jana se neustále snaží vzdělávat, zkoumá nové trendy v racionální výživě, ale i novinky ve sportovní výživě a nutričním timingu, aby mohla svým klientům co nejlépe poradit jak v rámci redukce hmotnosti, tak ve výživě s cílem zvyšování sportovního výkonu. V našich kurzech se s ní setkáte na přednáškách a dalších vzdělávacích akcích věnovaných výživě ve sportu.

Mgr. Jana Bérešová

Mgr. Jana Bérešová

Jana se věnuje fyzioterapii od roku 2012, kdy ukončila magisterské studium fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poté zahájila aktivní spolupráci se sportovním a vzdělávacím centrem Body-Care. V současnosti také provozuje soukromou ambulanci Prophysio kde pracuje jako fyzioterapeutka. Po ukončení studia se neustále aktivně vzdělává, absolvovala už víc jako 10 kurzů pro fyzioterapeuty jako například kinesiotaping, terapie ramene a kolene, aktivace hlubokého stabilizačního systému, pánevní dno, mobilizace žeber a další.

Ve své fyzioterapeutické praxi bere klienta jako celek, a zaměřuje se hlavně na problémy pohybové soustavy, které vznikají buďto následkem sportovního úrazu, zraněním nebo špatným životním stylem. Při terapii využívá hlavně znalosti anatomie, kineziologie, biomechaniky kloubů, které aplikuje spolu s jednotlivými fyzioterapeutickými koncepty, což vytváří ideální podmínky pro řešení zdravotních problémů.

V našem Institutu se s ní setkáte na kurzech kinesiotapingu a připravuje pro Vás i další kurzy, spojené s bezproblémovou hybností pohybového aparátu.

Mgr. Klára Dvořáková

Mgr. Klára Dvořáková

Klára vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala výcvik v kompletní krizové intervenci, dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v terapii orientované na řešení (Solution Focused Brief Therapy), výcvik v ericskonovské hypnoterapii a řadu dalších specializovaných kurzů, workshopů a krátkodobých výcviků (Sandplay, Kids´skills, ad). Jako psycholog a psychoterapeut působila ve výchovném ústavu a ambulanci střediska výchovné péče. Pracovala zde s dětmi a mládeží, kterým byla buď nařízena ústavní výchova nebo se ocitli v situacích, kdy byl jejich další psychický a osobnostní vývoj ohrožen, často byly označeni diagnózou „poruchy chování“.

V současné době spolupracuje s neziskovou organizací DEBRA ČR, která se věnuje lidem s tzv. „nemocí motýlích křídel" (epidermolysis bullosa congenita). V Brně má soukromou terapeutickou praxi, v níž pracuje s dětmi, dospělými i rodinami a rovněž působí jako pedagog.

Od dětství se věnovala sportu – moderní gymnastice, baletu, tanci. Pohyb a sport je stále velkou náplní jejího volného času. Kromě toho je ráda v přírodě (nejlépe bez telefonu), má ráda rostliny a zvířata.
Život si nedovede představit bez knih. A někdy se prostě snaží jenom tak být.

V našich kurzech Vás provede částmi, kde se dotýká naše duševní stránka s tou fyzickou, konkrétně jak psychika ovlivňuje příjem potravy (a obráceně). Rozhodně nebude chybět problematika stresu - jeho vztah k výživě a obráceně.

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Mgr. Lenka Michalcová

hlavní lektorka pro Jihočeský kraj

Lenka je absolventkou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, oboru Biochemie. V rámci bakalářské studia se zaměřila na studium Klinické biochemie, posléze v navazujícím magisterské studiu na Analytickou biochemii. Nyní studuje v doktorském studijním programu – Biochemie, kde se, v rámci výzkumné skupiny Metabolomiky, věnuje studiu interakcí, zejména léčiv a transportních proteinů, pomocí kapilární elektroforézy.

Ve volném čase se věnuje výživě a problémům s ní spjatých. Relaxuje sportem a mezi její neoblíbenější patří turistika, jóga a v poslední době boulder. Již několik let také spolupracuje s červeným křížem, kde se zabývá výukou dospělých a dětí v oblasti první pomoci, a poskytuje zdravotnické dozory.

Lenka je členkou Aliance výživových poradců ČR

V našich kurzech se s ní setkáte především v přednáškách věnovaným makroživinám, mikroživinám, trávicímu traktu a suplementům. 

Motto: „K cíli nevede jen jedna cesta.“

Mgr. et Bc. Božena Havlová

Božena je původním povoláním všeobecná zdravotní sestra, která v devadesátých letech stála u zrodu brněnských protidrogových služeb, a zrodu založení Sdružení Podané ruce. V té době společně se svým manželem a přáteli zakládali terapeutickou komunitu Pocestný mlýn, jedno z prvních center v Jižních Čechách pro drogově závislé klienty a další služby komplexní sítě protidrogových služeb na Moravě. V roce 2005 byla o zrodu založení Sdružení Meta, které zajišťuje protidrogové služby v okrese Jindřichův Hradec dosud.

V současné době je metodičkou prevence pedagogicko-psychologické poradny České Budějovice, ředitelkou občanského Sdružení Meta, lektorkou a terapeutkou v léčbě nadváhy a dětské obezity, cvičitelkou zdravotní tělesné výchovy.

Dlouholetou zkušenost se závislostním chováním klientů uplatňuje při poradenství a léčbě nadváhy a obezity. Vede kurzy snižování nadváhy pro dospělé i děti (ve spolupráci s organizací STOB). Dále krom prevence a léčby závislostí se věnuje vedením kurzů zdravého životního stylu, pořádání dnů zdraví pro veřejnost, je členkou asociace adiktologů, členkou asociace sociálních služeb, vedoucí komise plánování sociálních služeb pro děti a mládež a členkou komise Zdravého města Dačice. 

Neustále se vzdělává v této široké problematice, což dokládá i to, že jakožto matka 4 dětí, v roce 2011 úspěšně absolvovala bakalářské studium na 1. LF UK v Praze, obor adiktologie a následně, v roce 2013 magisterské studium na PdF MU, Sociálí pedagogika.

V našich kurzech se proto s ní setkáte na přednáškách z oblasti VÝŽIVA (detoxikace, intoxikace), ale rovněž z oblasti obrana a prevence proti závislostem a stresu.

Motto: „Naplňuje mě práce, která dává smysl!“

MUDr. Jana Hrubá

Jana (Jája) je absolventkou Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství. Nyní pracuje v oblastní nemocnici na dětském oddělení, ráda sportuje a od dětství se aktivně věnuje aerobiku. Jakožto instruktorka aerobiku se věnuje především tvorbě choreografií pódiových skladeb pro dětské kategorie. Jako sportovkyně a lékařka se zajímá o zdravý životní styl a sama nejlépe ví, že správnou životosprávou lze předejít nejrůznějším civilizačním onemocněním a všem problémům s nimi spjatými.

S Janou se setkáte v rámci našich kurzů na přednáškách z oblasti anatomie a fyziologie trávicí soustavy, metabolismu a také Vám objasní, jaká výživová doporučení platí při nejběžnějších nemocech.

Motto: "S úsměvem jde všechno lépe"

Bc. Veronika Konhefrová

Veronika je absolventkou bakalářského oboru Nutriční terapeut na Jihočeské univerzitě ZSF v Českých Budějovicích. Svoje poznatky a zkušenosti v oblasti výživy a zdravého životního stylu neustále doplňuje samostudiem. Zajímá se o alternativní směry ve výživě a léčbě nemocí (reiky, ayurvéda). Jejím velkým koníčkem byl 14 let balet. Momentálně se věnuje józe, kde se naučila naslouchat svému tělu a mysly. Její záliby jsou lyžování, jízda na kole, plavání a procházky v přírodě, kde čerpá energii. 

Motto: Mysli v předstihu, proto se zdravě stravuj, hýbej se a relaxuj :) 

Bc. Klára Slípková, DiS.

Klára je absolventkou oboru Analýza potravin na Střední odborné škole v Českých Budějovicích dále vystudovala obor Diplomovaný nutriční terapeut (DiS.) na Vyšší odborné zdravotnické škole Merhautova v Brně a následně úspěšně absolvovala bakalářský obor Výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě, katedře výchova ke zdraví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Od roku 2010 pracuje jako nutriční terapeutka v Domově důchodců v blízkosti Českých Budějovic. Jídelníček svých klientů se snaží takřka denně zpestřit výběrem zdravých potravin a jejím cílem je naučit seniory zdravému stravování a především zdravé výživě, která je i v tomto pokročilém věku pro jejich zdraví velice potřebná a jak se v poslední době ukazuje i nutná.

Jelikož se o výživu, zdravé stravování a zdravý životní styl zajímá od svých 16 let, chce se neustále dozvídat nové, pokrokové trendy a novinky z oblasti potravin a výživy a aby se profesně zdokonalovala, účastní se odborných konferencí, přednášek a  workshopů pořádaných prakticky po celé České republice.

Svůj volný čas využívá aktivně, zejména pohybem, jezdí na kole a plave; plavání provozovala na závodní úrovni. Má velice ráda přírodu, kde si vždy dokáže “dobít baterky”. Zajímá se o relaxaci a s tím spojená relaxační cvičení a relaxační metody, zajímá se také o psychická uvolnění, proto ji velmi naplňuje jóga a spolu s posilováním našla nové zalíbení i ve cvičení Bikram yogy.

Pro nezbytné zdokonalování se ve své profesi chce poznávat a ověřovat nové metody z oblasti zdravé výživy, protože, jak se říká,  člověk se vlastně učí po celý život.

Motto:

“Žádná potravina není nezdravá, nezdravé je jen množství, které konzumujeme”.

A v tomto duchu se Vás vždy bude snažit provést i přednáškami vrámci našich kurzů  o výživě. 


HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. Hana Střítecká, PhD.

hlavní lektorka pro Východočeský kraj

Hanka se po studiu na VŠ Chemicko-technologické v Pardubicích odklonila od původního směru studia chemického technologa a začala se dovzdělávat v oblasti fyziologie, výživy člověka a procesní hygieny potravin. Toto vzdělávání zakončila v r. 2006 atestací v oboru. V letech 2006-2010 absolvovala několik odborných stáží v problematice práce v poradně výživy (problematika prevence a ovlivňování obezity) a kurzů pořádaných IPVZ v oblasti výživy, biochemie stárnutí a léčivých rostlin a Potravinářskou komorou v oblasti kvality potravin. V roce 2010 získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

Od roku 2001 působí jako vysokoškolská pedagožka skupiny hygieny výživy, na Univerzitě Obrany v Hradci Králové a je zde i garantem a tvůrcem vícedenních kurzů Nauka o potravinách pro zájemce z řad příslušníků Zdrav. služby Armády ČR. Od r. 2010 spolupracuje jako lektor s NUTRIS  (od r. 2012 členka výboru AVP) a Dexter Academy na základních kurzech výživový poradce a nástavbových kurzech zaměřených na výživu různých skupin obyvatelstva. Stejnou problematiku přednáší i na Jihočeské univerzitě pro obor Nutriční terapeut.

Spoluprací s Centrem pro poruchy výživy v Hradci Králové, JBI Sport Fit Studio Kolín, občanským sdružením Výživa dětí a Anabell se snaží své teoretické znalosti převést do běžné poradenské praxe.

Jako člen několika českých i zahraničních společností (Česká obezitologická společnost, Společnost pro výživu,  The European Association for the Study of Obesity, The European Federation of the Associations of Dieticians…) se snaží zvyšovat povědomí běžné populace o problémech spojených s obezitou (je spoluzakladatel a člen výboru sekce společnosti pro výživu – Fórum prevence dětské nadváhy a obezity, jedním z garantů projektu www.sdetmiprotiobezite.cz) nebo jak se orientovat v nabídce potravin tak, aby si člověk zvolil tu nejkvalitnější a nejzdravější (spoluautor kritérií pro udělování loga „čteme etikety za vás“ občanského sdružení Zdravá potravina nebo pravidelná dvojstrana o kvalitě potravin a aditivech (E) v časopise BioaLife.

Životní filozofie

Domluvou a slušným chováním se člověk sice nedostane k danému cíli nejrychleji, ale nejblíže. Stále poznávat nové věci a nenechat se svázat do zaběhnutých stereotypů. 

Hanka je členkou vedení Aliance výživových poradců ČR

DOc. RNDr. Vlastimil Dohnal, PhD. et PhD.

Vlastimil vystudoval v Brně Analytickou chemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany obor Toxikologie.

V současné době působí jako docent na Katedře chemie Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem a Katedře chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové.

Je majitelem vzdělávacího zařízení Bonanza, akreditovaného MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Absolvoval či přednášel na celé řadě kurzů, seminářů a konferencích zaměřených na výživu, hygienu a zdravotní nezávadnost potravin, toxikologii potravin apod. Vědu a zájem o chemii se snaží předávat formou zábavných workshopů pro děti.

Na svých zahraničních stážích (ve Francii, Dánsku, Kanárských ostrovech, Maďarsku a USA) se věnoval zkoumání přírodních produktů, jako jsou například antioxidanty v cereálních výrobcích nebo výskytu toxických látek v potravinách a hledání možností minimalizace s nimi souvisejícími zdravotními riziky.

Publikoval více jak 80 vědeckých prací (z toho 50 v časopisech s impakt faktorem) a je autorem či spoluautorem 2 učebních textů.

Má potřebu stále něco tvořit, studovat a dávat věci do souvislostí. Nabyté znalosti pak předává dále studentům či svému okolí.

Ve svém volném čase rád jezdí na kole do přírody, poslechne si dobrou hudbu, zahraje na kytaru a zajímá se o masáže.

Ing. Lucie Dohnalová

Lucie vystudovala obor Chemie a technologie potravin na Mendelově univerzitě v Brně. Nyní studuje doktorské studium na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové v programu Preventivní medicína a ochrana zdraví. V roce 2013 absolvovala stáž v Německu - DIL (Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik) zaměřenou na moderní metody ošetření potravin.

V minulosti působila na oddělení kvality v nadnárodní společnosti zabývající se pekárenskou a cukrářskou výrobou. Nyní na ČVUT v Praze spolupracuje na projektu, který se zabývá výzkumem a uplatněním nanotechnologií v potravinářství.

Spolupodílela se na získání akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k pořádání vzdělávacího programu "Zdravá výživa dětí a mládeže". Tento program je určen k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.

Je autorkou a spoluautorkou několika vědeckých publikací, které se týkají stanovení mykotoxinů v potravinách rostlinného původu a bezpečnosti potravin. Na webu Jímehlavou píše populárně-naučné články o kvalitě potravin a zdravém životním stylu. Pravidelně se aktivně i pasivně účastní konferencí vztahující se k tématu potravin a výživy.

Zajímá se o alternativní medicínu a cykličnost ženy. Preferuje pohyb v přírodě, ráda si odpočine u dobré knihy, hodiny jógy a astrologie.

V životě se snaží řídit hesly: "Nevím, co mě v životě čeká, ale těším se“ a "Změním se já, změní se okolí".

Mgr. Lenka Strobachová

Lenka je absolventkou pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, oboru Sociální pedagogika se zaměřením na TV a sport a Učitel pro střední školy. Od dětství se závodně věnovala různým druhům sportů (karate, plavání, běh). V současné době pracuje na základní škole. Ve volném čase se věnuje dalšímu sebevzdělávání v oblasti fitness, zdravého životního stylu a výživy. Je držitelkou certifikátů trenér fitness a kondiční kulturistiky, BOSU, fitboxu, sportovní výživy, regeneračních a rekondičních masáží, Dornovy metody a masáží pro psy. V oblasti výživy se zaměřuje na alternativní výživové směry.

Nejraději relaxuje na procházkách v přírodě s manželem a dvěma psy, s nimiž se také aktivně věnuje canisterapii.

Ing. Renáta Svobodová, PhD.

Renáta je výživová poradkyně, sportovkyně, potravinářka a také matka dvou dětí. Vzhledem ke svému vzdělání chce lidi motivovat přirozeným způsobem ke zdravé stravě a zdravému životnímu stylu. „Nic se nemá přehánět a všeho s mírou“. Člověk by měl být zdravě zapálený pro nové výzvy a životní změny. V době internetu mají lidé o potravinách zkreslené a mnohdy i nepravdivé informace, které by měly být vysvětleny a uvedeny na pravou míru. Věří Hippokratovým slovům: „Dovolte potravinám, aby se staly vaším lékem!“

Inženýrský a následně doktorský titul získala na Mendelově univerzitě v Brně v oboru chemie a technologie potravin se zaměřením na mléko a mléčné výrobky. Po studiu pracovala 6 let v mlékárenském průmyslu na pozici manažera kvality. V rámci oboru se účastnila řady odborných konferencí, školení auditorů, školení systémů kvality, přednášela a současně i školila zaměstnance v základech hygieny, sanitace a bezpečnosti potravin.

V současné době je na mateřské dovolené a plně se věnuje výživovému poradenství v Pelhřimově. Sport ji provází celý život. V mládí hrála závodně volejbal a následně se začala věnovat aerobiku. Stala se instruktorkou aerobiku, step aerobiku, bodystylingu a bosu. V Pelhřimově vede lekce kondiční kulturistiky a břišního pekáče. Z její poradny odcházejí lidé nabití energií s velkou chutí dělat změny a schopni vést plnohodnotnější život! 

Kontakt: 

svobodova@nutribalance.cz, tel.: 606 954 555, www.nutribalance.cz

Ing. Šárka Hajská

Ing. Šáka Hajská

Šárka je absolventkou oboru Podniková ekonomika Technické univerzity v Liberci. Otázkou správného stravování se zabývá dlouhodobě již od puberty. Během studií na vysoké škole si udělala cvičitelský kurz a začínala jako cvičitelka aerobiku. Postupně dospěla k poznání, že k pohybu patří neoddělitelně i správný výživový režim a tak absolvovala akreditované studium výživy. V prvních veřejných kurzech, které vedla, snažila skloubit pohyb i výživu. Od r. 2012 pracuje jako výživový specialista ve Světě zdraví. Za tu dobu absolvovala řadu školení a seminářů nejen z oblasti výživy, ale i z oblasti psychologie, s cílem co nejlépe skloubit všechny poznatky s prací poradce. Mezi její klienty patří ženy i muži všech věkových kategorií, děti, dospívající i senioři. Šárka je, na základě svých bohatých zkušeností s klienty, velmi pevně přesvědčená, že každý by měl poznat, co vyhovuje jemu, jeho tělu i jeho zdraví. Apetit a zájem o to co jím, bere jako součást aktivního přístupu k životu. To se snaží lidem předávat, spolu se zkušenostmi z kuchyně. Ráda zkouší nové potraviny, postupy i netradiční suroviny, ale zároveň má ráda jednoduchost, tradici a sezónnost. U sebe i u klientů se snaží nezapomínat ani na relax a celkovou rovnováhu osobnosti. Ráda odpočívá v přírodě a relaxuje i ruční tvorbou, zejména malováním, pěstováním bylinek na vlastní zahrádce, sportem, konkrétně během, ráda tancuje a cestuje. Uspokojuje jí, když má možnost sdílet to, co může někomu jinému pomoct.

Její motto je: Mens sana in corpore sano (Ve zdravém těle zdravý duch)

Markéta Pilařová

Markéta Pilařová

Zdravým životním stylem a vším, co s ním souvisí, se Markéta zabývá již od útlého věku. V roce 2013 absolvovala základní akreditovaný kurz s mezinárodní platností u společnosti Nutris, ještě tentýž rok víkendový seminář Sportovní výživy, následovaný sérií odborných seminářů např. Dětská výživa, Aditiva v potravinách, Prevence rakoviny výživou, Léčebná výživa, včetně psychologických O souvislostech výživy a duše a Supervizního setkání o psychologických a psychosomatických aspektech výživového poradenství s klinickým psychologem. Ačkoli původem ekonomického vzdělání rozhodla se po 10 letech působení v zahraniční firmě na pozici účetní a obchodní asistentky věnovat se plně výživovému a pohybovému poradenství pro děti a dospělé. Na základě úspěšného podnikatelského záměru zahájila svou činnost v listopadu 2014 se sídlem v Děčíně. Od té doby se pravidelně zúčastňuje nejrůznějších vzdělávacích akcí – konferencí, seminářů, workshopů, s cílem dále rozšiřovat svoje znalosti. Dlouhodobě spolupracuje s VZP na jejich preventivních terénních akcích, v rámci vlastního projektu „ Hravá zdravá svačina „ nabízí školám zábavné workshopy s dětmi jako součást výchovy ke zdraví. O letních prázdninách se pravidelně podílí na organizaci sportovních příměstských táborů pro děti se zdravým stravováním a pobytem na čerstvém vzduchu, v průběhu roku pořádá přednášky a besedy pro sportovní kluby o stravě a pitném režimu sportujících dětí a mladistvých, o výživě kojenců a batolat v mateřských a rodinných centrech, kurzy vaření a asistované nákupy. Působí jako nutriční podpora u příspěvkových organizací DSS Háj u Duchcova a Nová Ves v Horách, které se i přes zavedenou standardizaci nutriční péče a ucelený dietní systém dlouhodobě potýkaly s neustále narůstající hmotnosti své klientely. Své poznatky a zkušenosti si neustále doplňuje i samostudiem seriózní, především zahraniční literatury, vědomosti se snaží neustále rozšiřovat i jako lektorka skupinového nebo individuálního cvičení. Jsem držitelkou certifikace na bosu, cvičení pro těhotné a po porodu, stabilizace kyčelního kloubu vč. centrace dolní končetiny a především aktivní vytrvalostní běžkyní s dosaženou metou Jizerské 50ky.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.