0 Kč

Naše ocenění

Certifikát prověřená společnost

Institut zdravého života Welko si při svém založení, nejprve jako fyzická osoba, stanovil jednu z hlavních priorit, kterou je spokojený klient a posluchač. V této filosofii pokračuje i po transformaci na Welko Team s.r.o. Naší poradnou prošli desítky klientů a ani od jednoho nemáme záporný ohlas. Ve stejném duchu vyznívají zpětné vazby od našich posluchačů, z nichž mnozí se k nám, již jako absolventi, vracejí na nástavbové kurzy a s mnohými spolupracujeme na různých projektech ve výživovém poradenství. Jejich spokojenost je pro nás tím největším oceněním, avšak zároveň ji vnímáme jak obrovský závazek nepolevit v úsilí trvalého zkvalitňování jak edukačního procesu, tak i poradenství a nesejít z nastoupené cesty někam do slepé uličky čisté komerce, což je sice lákavé, ale je to cesta po které my jít rozhodně nechceme a nikdy nepůjdeme.

Naši klienti tuto snahu vidí a oceňují, fandí nám, podporují nás, věří nám, naší filosofii a vyjádřením toho je tento certifikát, který je udělován pouze a jen na základě výsledků průzkumů mezi klienty. Nesmírně si toho vážíme a všem, kteří nám pomohli jej získat DĚKUJEME.

Certifikát ověřená společnost

Osvědčení o splnění certifikačních kritérií kvality vzdělávacích institucí

Osvědčení kritéria kvality

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)