0 Kč

Rozvrh kurzu Poradce pro výživu

Téma

Počet hodin

Úvod, organizační pokyny

X

Historie výživy v průběhu vývoje lidstva

2

Vliv výživy na zdraví a vývoj člověka, výživové nároky v průběhu života

2

Rozdělení živin

makroživiny, mikroživiny, seminutrienty, nenutriční komponenty výživy - vymezení pojmů

1

Tuky (lipidy)

chemické složení, doporučené dávky, funkce, dělení, zdroje

4

Sacharidy (cukry)

chemické složení, doporučené dávky, funkce, dělení, zdroje

4

Bílkoviny (proteiny)

chemické složení, doporučené dávky, funkce, dělení, zdroje

4

Vitamíny

dělení, funkce, zdroje doporučené denní dávky,

4

Minerální látky

dělení, funkce, zdroje doporučené denní dávky,

4

Trávící soustava

funkce buňky, buněčná membrána, organely, mitochondrie, amorfologie, funkce TS, poruchy

4

Hormonální signalizace

regulační procesy probíhající v trávící soustavě a jejich řízení hormony

4

Metabolismus

základní principy proměny živin na energii, transport živin, anabolismus, katabolismus

2

Metabolismus tuků

2

Metabolismus sacharidů

2

Metabolismus bílkovin

2

Voda a pitný režim

2

Výživové dávky a doporučení

DDD, RDI, potravinové pyramidy, talíře….

2

Suplementy

dělení, funkce, interakce, opodstatnění využití

4

Somatotypy

charakteristika jednotlivých somatotypů, měření, možnost ovlivnění somatotypu, složení svalové tkáně, držení těla

2

Technologie potravin

výroba a složení základních potravin, nutriční hodnota, hygiena potravin, legislativa,….

4

Kulinářské úpravy potravin

vhodné, nevhodné, PAU, akrylamid, nitrosaminy….

2

Etikety na potravinách

co nalezneme, co to znamená, jak s tím pracovat

2

Aditiva v potravinách („Éčka“)

rozdělení, funkce, mýty a fakta, vliv na zdraví, legislativa

4

Specifika výživy některých subpopulací

Ø těhotné a kojící ženy a děti do 6 ti let

4

Ø sportovci (s výjimkou vrcholových)

4

Ø senioři (nad 60 let)

2

Ø duševně pracující

2

Dietní stravovací režimy, omezení při některých onemocněních

diabetes mellitus 2. typu, dna, hypertenze, hyperlipidemie, Crohnova nemoc, dráždivý trakčník, celiakie, nejběžnější intolerance…

4

Psychika a výživa

princip vzniku stresu a fyziologické procesy probíhající v těle vlivem působení stresových faktorů, vliv stresu na fyziologii trávení a další pochody, vliv vyvážené výživy na stresovou odolnost, vliv antidepresiv, další psychické faktory ovlivňující výživu

6

Intoxikace a detoxikace organismu

příčiny a zdroje intoxikace organismu, vymezení pojmu homotoxiny, stupně intoxikace a jejich vliv na organismus, možnosti a způsoby detoxikace

4

Zásady racionální výživy

2

Alternativní výživové směry

makrobiotika, vegetariánství a jeho odnože, veganství a jeho odnože, RAW, tukový metabolismus - klady zápory jednotlivých směrů

4

Současné dietní trendy

přerušované hladovění, paleo, low carb, krevní skupiny, nutriční typologie…

4

Stravování v nestandardních situacích

restaurace, cesty, směnný provoz…

2

Hodnocení stavu výživy klienta

zhodnocení tělesného složení (BMI, WHR, ABSI), metodiky výpočtu BMR, jednoduché funkční testy zdatnosti, záznamy jídelních lístků, antropometrie (kaliper, bioimpedanční přístroje - InBody, teoretické.výpočty,….)

6

Diagnostické metody ve výživě

analýza DNA, vyšetření z kapky krve, vyšetření oční duhovky, analýza biogenních prvků ve vlasech, biochemie krve,…..

4

Práce s klientem

na co se ptát, zjištění motivace, cílů, výživových zvyklostí a preferencí

4

Nutriční SW dostupné pro VP i klienty

porovnání, způsoby využití

4

Stravovací plán

zásady sestavování a praktické sestavování na bázi nutričního softwaru

20

Praxe v reálně fungující poradně

nejlépe vlastní, patřící školícímu zařízení, ev. ve smluvní – v místě působení školícího zařízení

10

BOZP

1

Celkem hodin prezenční formou

140

Závěrečná zkouška

X

Celkem hodinová dotace kurzu

150

 

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)