0 Kč

Jakým způsobem probíhají online kurzy?

Naše online kurzy jsou postavené na mezinárodní e-learningové aplikaci Moodle. Fungují tak, že po obdržení přístupových údajů je možné se okamžitě do kurzu přihlásit a začít studovat. U rekvalifkačního, akreditovaného kurzu Výživový poradce, je studijní doba nastavená na 6 měsíců, přičemž tato se počítá od prvního dne měsíce následujícího po měsíci registrace (přihlášení). Kdo se tudíž přihlásí počátkem měsíce, má de facto zbývající dny měsíce k dobru. Minimální doba studia stanovená není a je limitována pouze termíny praktických lekcí, který se musí každý student v průběhu studia zúčastnit jednou - zpravidla ke konci studia, kdy už má prostudovanou a zvládnutou teorii. Kurz obsahuje 140 hodin přednášek a 10 hodin praktických lekcí. ZDE se můžete podívat na obsah tohoto kurzu. Přednášky jsou originál ozvučené lektory, kteří je zpracovali a přednáší je v prezenčních kurzech. Studium je rozděleno na kapitoly a na konci každé je test, sloužící pouze studentovi/studentce ke zjištění, jak si osvojili prostudované informace. Aby bylo možné otevřít další kapitolu, je třeba test zvládnout s úspěšnoszí minimálně 80 %. V opačném případě není možné se do další kapitoly dostat. Test je však možné opakovat bez omezení počtu pokusů, avšak aplikace pokaždé vygeneruje jiný test. Na výsledky těchto testů nebereme při závěrečném hodnocení zřetel, slouží opravdu pro vlastní kontrolu studentům/studentkám. K jednotlivým přednáškám a také ke studijním materiálům je možné se kdykoliv vrátit a otevřít si je znovu, bez omezení počtu otevření. Všechny přednášky a studijní materiály je možné si stáhnout a uložit do svého zařízení pro pozdější použití, t.j. i v době, kdy už student/studentka nemá do kurzu přístup. 

Nedílnou součástí kurzu jsou praktické lekce, jejichž termíny jsou zveřejněné v kurzu, s sekci Sdělení posluchačům a to vždy nejméně na tři měsíce dopředu. Je možné se na ně přihlásit volně mailem na info@welko.cz - žádný formulář k tomu není k dispozici. Praktické lekce se konají formou online živého webináře jednou měsíčne v rozsahu dvou dní, zpravidla víkendových, formou prezenční se konají jednou za tři měsíce a to v Praze a v Brně. Online praktické lekce jsou společné pro všechny studenty, t.j. české, slovenské i jiné zahraniční. V průbehu praktických lekcí vykonávají studenti závěrečný test, který je elektronický, takže je možné jej realizovat i distančně a studenti okamžitě vidí svůj výsledek, stejně tak, jak jej vidí vedoucí lektor praktických lekcí. Závěrečný test obsahuje 50 otázek z celé problematiky kurzu a je na něj časová dotace 30 minut. Ti, kteří zvládnou tento test na 80 % a lépe, pak po skončení praktických lekcí posílají svoje závěrečné práce, jejichž zadání obdrží tamtéž, mailem do 14 dní. Závěrečné práce komise vyhodnotí a závěr sdělí každému individuálně. V případě, že student/studentky splní test a komise přijme jeho/její závěrečnou práci, posíláme Osvědčení o absolvování kurzu rovněž mailem ve formátu pdf. Těm, kteří si přejí Osvědčení zalaminované, posíláme poštou. 

Krátkodobé, specializované kurzy mají stejnou koncepci, liší se pouze počtem hodin (u různých kurzů jsou různé) a také tím, že jejich součástí nejsou praktické lekce a závěrečná zkouška a časová dotace na ně jsou 3 měsíce. Osvědčení o absolvování těchto kurzů zasíláme na vyžádání jak mailem, tak zalaminované poštou.

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)