vlajka czvlajka sk

Akreditovaný online kurz Poradce pro výživu

O kurzu

Co představuje studium on-line?

 • Je to kombinovaná forma studia, kterou u nás realizujeme na mezinárodně uznávané studijní on-line platformě.
 • Kdykoliv, kdy máte čas, máte tuto platformu k dispozici a můžete si studovat podle svých možností a potřeb, protože 85 % studia je realizováno distanční formou.
 • On-line kurz je, podobně jako standardní prezenční kurz, koncipován do jednotlivých na sebe logicky navazujících kapitol.
 • Posluchač on - line kurzu si prostuduje materiály, které jsou v každé kapitole k dispozici a na závěr každé kapitoly je kontrolní test, jehož cílem je zajistit posluchači zpětnou vazbu o tom, jak pochopil probrané téma. Pakliže splní test s úspěšností minimálně 80 %, je mu umožněn přístup do další kapitoly. V případě, že test nesplní na požadovaných 80 %, měl by se k tématům dané kapitoly vrátit a zopakovat si nejasné informace.
 • V případě potřeby může požádat o konsultaci a domluvit si jí na info@welko.cz.

Jaké jsou výhody on-line kurzu?

 • nemusíte nikam jezdit, trávit víkendy účastí na přednáškách
 • studujete si, kdy máte čas a chuť 
 • na studium online kurzu máte k dispozici podstatně větší časový prostor
 • cena on-line kurzu je výrazně nižší než cena kurzu prezenčního

Nejlepším absolventům našich kurzů nabídneme ve spolupráci se Svět zdraví, možnost pracovat jako VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA v některé z 93 poboček po celé ČR..

Průběh kurzu

Teoretické lekce

Online kurz probíhá tak, že máte k dispozici studijní materiály zcela identické s materiály prezenčního kurzu. Při studiu teroie postpujete tak, že si nejprve postupně prostudujete každou kapitolu a po ukončení každé kapitoly si uděláte kontrolní test. Pokud jej vyplníte s úspěšností minimálně 80 %, bude Vám zpřístupněna následující kapitola. Při úspěšnosti testu méně než 80 % Vám bude přístup do další kapitoly odepřen a bude nutno, abyste si problematiku kapitoly prošli znovu a pak se pokusili test opět vyplnit. Počet opakování testu není ohraničený, t.j., můžete mít pokusů, kolik chcete. Test doporučujeme vyplňovat bez jakýchkoliv pomůcek, protože jen tak zjistíte, kolik informací jste si zapamatovali a jak jste jim porozuměli. Předpokládáme, že kurz děláte hlavně pro sebe a jakékoliv obcházení nastavených parametrů by se Vám v budoucnu mohlo negativně vrátit.

Praktické lekce

Termíny nejbližších praktických lekcí jsou pravidelně zveřejňovány ve studijní aplikaci v sekci Sdělení posluchačům kurzu. Praktické lekce v rozsahu jednoho víkendu, se uskuteční, pakliže se přihlásí minimálně 5 posluchačů online kurzu. Jsou zaměřeny na sestavování stravovacího plánu a nelze je realizovat online formou. Jedná se o celý jeden víkend, t.j. sobota i neděle od 08:30 do 17:00 hod. Na těchto lekcích má posluchač možnost rovněž konsultovat případné nejasnosti. Na praktických lekcích obdržíte přístup do nutričního softwaru FitLinie, verze Welko Edition, tak, abyste měli, stejně jako posluchači prezenční formy, stejný nástroj k vytváření stravovacího plánu. Dozvíte se na nich rovněž zadání závěrečné práce, která je součástí závěrečné zkoušky.

Doba trvání kurzu

Doba trvání online kurzu je maximálně 6 měsíců a tato doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byl zájemce registrován jako student. Do doby trvání se počítá i vykonání závěrečné zkoušky. Kurz je možné absolvovat i dříve, kdykoliv v uvedené době 6 ti měsíců. 

Organizační záležitosti kurzu

Jak postupovat když se rozhodnete pro náš on-line kurz?

 1. Vyplňte a odešlete přihlášku
 2. Nejpozději do 24 hodin obdržíte potvrzovací email s pokynem k úhradě registračního poplatku
 3. Po provedení úhrady obdržíte přístupové údaje ke studiu...a můžete začít studovat wink

Ukončení

Po absolvování teorie i praxe může posluchač vykonat závěrečnou zkoušku a po jejím úspěšném vykonání obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Poradce pro výživu.

Cena kurzu

Standardní cena: 6.400,- Kč   (256,- Eur - pro posluchače ze Slovenska)

VYUŽIJTE AKCI

Akční cena: 5.200,- Kč (208,- Eur) + nutriční software pro 5 klientů ZDARMA

(akce platí od 1.4. do 30.6.2018)

Akceptujeme úhradu kurzu poukázkami od firmy Sodexo:

Smart Pass

Fokus Pass

Dárkový Pass

Bonus Pass

Flexi Pass

Flexi Pass Card

Zajímá vás, jak hodnotili náš kurz účastníci kurzu? Podívejte se na naše reference.

Přihlásit do našeho kurzu se můžete pomocí přihlašovacího formuláře.

! Vyplněním a odesláním přihlášky dáváte najevo souhlas se Smluvními podmínkami ! 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.