OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

vlajka czvlajka sk

Akreditovaný online kurz Výživový poradce

PRVNÍ A JEDINÝ AKREDITOVANÝ ONLINE KURZ V ČR !

Proč studovat právě náš kurz?

 • Náš kurz je první a zatím jediný online kurz výživy v České republice, akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.
 • Není to kurz "jednoho člověka" - náš kurz obsahuje 140 hodin vysoce odborných přednášek, které zpracovalo a ozvučilo celkem 11 lektorů - specialistů na daná témata. Všchny přednášky jsou jak v ozvučeném formátu ppt (PowerPoint) tak ve formátu mp4 (video) a rovněž ve fromátu pdf. 
 • Náš kurz dále obsahuje 16 hodin praktických lekcí realizovaných prezenční formou, zaměřených na zpracování vysoce individuálního stravovacího plánu. Tyto lekce vedou lektoři, kterí mají dlouholeté zkušenosti z poradenské činnosti v oblasti výživy.
 • Náš kurz obsahuje celou řadu dalších studijních materiálů, jako jsou například speciálně pro tento kurz vypracovaná skripta v rozsahu 600 stran.
 • Obsah našeho kurz přesně odpovídá akreditačním podmínkám a neobsahuje žádný "balast" v podobě myšlenkových map, her a pod. 
 • Na náš kurz navazují další, spěcializované krátkodobé kurzy.
 • Absolventi našeho kurzu můžou uplatnit slevu při případném nákupu libovolné verze nutričního softwaru FitLinie.
 • Úspěšným absolveůtm, kteří projeví zájem, jsme připraveni nabídnout možnost profesního uplatnění v pobočkách Světa zdraví.
 • Náš kurz je nejlevněší ze všech kurzů tohoto zaměření, nabízených v ČR.

O kurzu

Co představuje studium on-line?

Úvodem se podívejte na malou ukázku

 • Je to akreditovaná forma e - learningového studia, realizovaná na mezinárodně uznávané studijní on-line aplikaci Moodle.
 • Kdykoliv, kdy máte čas, máte tuto aplikaci k dispozici na PC, tabletu nebo mobilu a můžete si studovat podle svých možností a potřeb, protože 85 % studia je realizováno distanční formou.
 • On-line kurz je, podobně jako standardní prezenční kurz, koncipován do jednotlivých, na sebe logicky navazujících kapitol. Obsahuje identické přednášky a studijní materiály, jako kurz prezenční. 
 • Posluchač on - line kurzu si prostuduje materiály, které jsou v každé kapitole k dispozici a na závěr každé kapitoly je kontrolní test, jehož cílem je zajistit posluchači zpětnou vazbu o tom, jak pochopil probrané téma. Pakliže splní test s úspěšností minimálně 80 %, je mu umožněn přístup do další kapitoly. V případě, že test nesplní na požadovaných 80 %, měl by se k tématům dané kapitoly vrátit a zopakovat si nejasné informace.
 • Osvědčení o absolvování kurzu má stejnou platnost, jako Osvědčení o absolvování kurzu prezenčního.
 • V případě potřeby může požádat o konsultaci a domluvit si jí na info@welko.cz.

Jaké jsou výhody on-line kurzu?

 • nemusíte nikam jezdit, trávit víkendy účastí na přednáškách
 • prezenční je pouze jeden víkend věnovaný praktickým lekcím
 • studujete si, kdy máte čas a chuť 
 • na studium online kurzu máte k dispozici podstatně větší časový prostor
 • cena on-line kurzu je výrazně nižší než cena kurzu prezenčního

Nejlepší absolventi našich kurzů mohou najít uplatnění v některé z 93 poboček Nutriadapt v ČR výživový specialista(tka)

Věnujte prosím pozornost tomuto upozornění!

Pokud nemáte ambice stát se přímo výživovým poradcem, nebo výživovým poradenstvím doplnit svoje stávající aktivity a máte zájem pouze se dozvědět o čem skutečně výživa je a naučit se sestavit si vyvážený stravovací plán pro sebe a svoje blízké, nabízíme Vám zkrácenou formu tohoto kurzu pod názvem Sestavte si vyvážený jídelníček sami. Více o tomto kurzu najdete

Průběh kurzu

Teoretické lekce

Online kurz probíhá tak, že máte k dispozici studijní materiály zcela identické s materiály prezenčního kurzu. Při studiu teorie postupujete tak, že si nejprve prostudujete každou kapitolu a po ukončení si uděláte kontrolní test. Pokud jej vyplníte s úspěšností minimálně 80 %, bude Vám zpřístupněna následující kapitola. Při úspěšnosti testu méně než 80 % Vám bude přístup do další kapitoly odepřen a bude nutno, abyste si problematiku kapitoly prošli znovu a pak se pokusili test opět vyplnit. Počet opakování testu není ohraničený, t.j., můžete mít pokusů, kolik chcete. Test doporučujeme vyplňovat bez jakýchkoliv pomůcek, protože jen tak zjistíte, kolik informací jste si zapamatovali a jak jste jim porozuměli. Předpokládáme, že kurz děláte hlavně pro sebe a jakékoliv obcházení nastavených parametrů by se Vám v budoucnu mohlo negativně vrátit.

Praktické lekce

Praktické lekce se konají jednou za měsíc a jejich termíny jsou pravidelně a v dostatečném časovém předstihu (obvykle 3 měsíce předem) zveřejňovány ve studijní aplikaci v sekci Sdělení posluchačům kurzu. Praktické lekce se uskuteční, pakliže se přihlásí minimálně 5 posluchačů online kurzu. Jsou zaměřeny na praktické sestavování stravovacího plánu a nelze je realizovat online formou. Jedná se o celý jeden víkend, t.j. sobota i neděle od 08:30 do 17:00 hod. Na těchto lekcích má posluchač možnost rovněž konsultovat případné nejasnosti. Na praktických lekcích obdržíte přístup do nutričního softwaru FitLinie, verze Welko Edition, tak, abyste měli stejný nástroj k vytváření stravovacího plánu. Dozvíte se na nich rovněž zadání závěrečné práce, která je součástí závěrečné zkoušky. Student se zúčastní praktických lekcí pouze jednou za období svého studia. Na praktických lekcích absolvují posluchači také závěrečný test. Ti, kteří jej zvládnou s úspěšností vyšší než 80 % vypracují svoje závěrečné práce, jejichž zadání obdrží na těchto praktickcýh lekcích a posílají je v elektronické podobě k posouzení zkušební komisí. Termín praktických lekcí si každý student vybere dle svého uvážení a časových možností, doporučujeme však vybírat termín až poté, kdy má posluchač zvládnuté teoretické kapitoly kurzu. Na praktické lekce se studenti přihlásí prostřednictvím mailu na info@welko.cz. Místem konání praktických lekcí je primárně Brno a v případě, že se sejde nejméně 5 zájemců, jsme připraveni je realizovat rovněž v Hradci Králové, v Českých Budějovicích a nově i v Praze.

!!! NOVINKA !!!

pro posluchače ze Slovenska jsme spustili projekt

(www.vyzivaonline.sk

Cena kurzu

Standardní cena: 8.600,- Kč   (340,- Eur - pro posluchače ze Slovenska)

"Speciální cena po dobu nouzového stavu v ČR"

5.900,- Kč (235,- Eur)

Cena platí od 22:00 hod. 12.3.2020 do odvolání nouzového stavu v ČR (Akční cena neplatí pro úhradu kurzu Úřadem práce).

Akceptujeme úhradu kurzu poukázkami od firmy Sodexo:

Smart Pass

Fokus Pass

Dárkový Pass

Bonus Pass

Flexi Pass

Flexi Pass Card

Zajímá vás, jak hodnotili náš kurz účastníci kurzu? Podívejte se na naše reference.

Chcete-li se do našeho kurzu přihlásit a absolvovat jej, použijte prosím tento přihlašovací formulář