OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

vlajka czvlajka sk

Akreditovaný online kurz Výživový poradce

PRVNÍ ONLINE KURZ V ČR PODLE NOVÉ AKREDITACE MŠMT ! - spuštěný dne 1.10.2018

Proč studovat právě náš kurz?

 • Náš kurz je první a zatím jediný online kurz výživy v České republice, akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.
 • Není to kurz "jednoho člověka" - náš kurz obsahuje 140 hodin vysoce odborných přednášek, které zpracovalo a ozvučilo celkem 11 lektorů - specialistů na daná témata. Všchny přednášky jsou jak v ozvučeném formátu ppt (PowerPoint) tak ve formátu mp4 (video) a rovněž ve fromátu pdf. 
 • Náš kurz dále obsahuje 16 hodin praktických lekcí, zaměřených na zpracování vysoce individuálního stravovacího plánu. Tyto lekce vedou lektoři, kterí mají dlouholeté zkušenosti z poradenské činnosti v oblasti výživy.
 • Náš kurz obsahuje celou řadu dalších studijních materiálů, jako jsou například speciálně pro tento kurz vypracovaná skripta v rozsahu 600 stran.
 • Obsah našeho kurz přesně odpovídá akreditačním podmínkám a neobsahuje žádný "balast" v podobě myšlenkových map, her a pod. 
 • Na náš kurz navazují další, spěcializované krátkodobé kurzy.
 • Absolventi našeho kurzu můžou uplatnit slevu při případném nákupu libovolné verze nutričního softwaru FitLinie.
 • Úspěšným absolveůtm, kteří projeví zájem, jsme připraveni nabídnout možnost profesního uplatnění v pobočkách Světa zdraví.
 • Náš kurz je nejlevněší ze všech online kurzů tohoto zaměření, nabízených v ČR.

O kurzu

Co představuje studium on-line?

Úvodem se podívejte na malou ukázku

 • Je to akreditovaná forma e - learningového studia, realizovaná na mezinárodně uznávané studijní on-line aplikaci Moodle.
 • Kdykoliv, kdy máte čas, máte tuto aplikaci k dispozici na PC, tabletu nebo mobilu a můžete si studovat podle svých možností a potřeb, protože 85 % studia je realizováno distanční formou.
 • On-line kurz je, podobně jako standardní prezenční kurz, koncipován do jednotlivých, na sebe logicky navazujících kapitol. Obsahuje identické přednášky a studijní materiály, jako kurz prezenční. 
 • Posluchač on - line kurzu si prostuduje materiály, které jsou v každé kapitole k dispozici a na závěr každé kapitoly je kontrolní test, jehož cílem je zajistit posluchači zpětnou vazbu o tom, jak pochopil probrané téma. Pakliže splní test s úspěšností minimálně 80 %, je mu umožněn přístup do další kapitoly. V případě, že test nesplní na požadovaných 80 %, měl by se k tématům dané kapitoly vrátit a zopakovat si nejasné informace.
 • Osvědčení o absolvování kurzu má stejnou platnost, jako Osvědčení o absolvování kurzu prezenčního.
 • V případě potřeby může požádat o konsultaci a domluvit si jí na info@welko.cz.

Jaké jsou výhody on-line kurzu?

 • nemusíte nikam jezdit, trávit víkendy účastí na přednáškách
 • studujete si, kdy máte čas a chuť 
 • na studium online kurzu máte k dispozici podstatně větší časový prostor
 • cena on-line kurzu je výrazně nižší než cena kurzu prezenčního

Nejlepší absolventi našich kurzů mohou najít uplatnění v některé z 93 poboček Svět zdraví v ČR výživový specialista(tka)

Průběh kurzu

Teoretické lekce

Online kurz probíhá tak, že máte k dispozici studijní materiály zcela identické s materiály prezenčního kurzu. Při studiu teorie postupujete tak, že si nejprve prostudujete každou kapitolu a po ukončení si uděláte kontrolní test. Pokud jej vyplníte s úspěšností minimálně 80 %, bude Vám zpřístupněna následující kapitola. Při úspěšnosti testu méně než 80 % Vám bude přístup do další kapitoly odepřen a bude nutno, abyste si problematiku kapitoly prošli znovu a pak se pokusili test opět vyplnit. Počet opakování testu není ohraničený, t.j., můžete mít pokusů, kolik chcete. Test doporučujeme vyplňovat bez jakýchkoliv pomůcek, protože jen tak zjistíte, kolik informací jste si zapamatovali a jak jste jim porozuměli. Předpokládáme, že kurz děláte hlavně pro sebe a jakékoliv obcházení nastavených parametrů by se Vám v budoucnu mohlo negativně vrátit.

Praktické lekce

Praktické lekce se konají jednou za dva měsíce a termíny nejbližších praktických lekcí jsou pravidelně zveřejňovány ve studijní aplikaci v sekci Sdělení posluchačům kurzu. Praktické lekce se uskuteční, pakliže se přihlásí minimálně 5 posluchačů online kurzu. Jsou zaměřeny na praktické sestavování stravovacího plánu a nelze je realizovat online formou. Jedná se o celý jeden víkend, t.j. sobota i neděle od 08:30 do 17:00 hod. Na těchto lekcích má posluchač možnost rovněž konsultovat případné nejasnosti. Na praktických lekcích obdržíte přístup do nutričního softwaru FitLinie, verze Welko Edition, tak, abyste měli stejný nástroj k vytváření stravovacího plánu. Dozvíte se na nich rovněž zadání závěrečné práce, která je součástí závěrečné zkoušky.

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška se pro jejich účastníky koná zpravidla týden po praktických lekcích, ale je možné ji vykonat kdykoliv v průběhu trvání kurzu (6 měsíců). Skládá se ze dvou částí. První částí je písemný test, druhou pak obhajoba závěrečné práce, jejíž zadání obdrží posluchači na praktických lekcích. Úpěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování kurzu, které je opravňuje vykonávat praxi výživového poradce.

Doba trvání kurzu

Doba trvání online kurzu je maximálně 6 měsíců a tato doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byl zájemce registrován jako student. Do doby trvání se počítá i vykonání závěrečné zkoušky. Kurz je možné absolvovat i dříve, kdykoliv v uvedené době 6 ti měsíců. 

Organizační záležitosti kurzu

Jak postupovat když se rozhodnete pro náš on-line kurz?

 1. Vyplňte a odešlete přihlášku
 2. Nejpozději do 24 hodin obdržíte potvrzovací email s pokynem k úhradě registračního poplatku
 3. Po provedení úhrady obdržíte přístupové údaje ke studiu...a můžete začít studovat. 

Ukončení

Po absolvování teorie i praxe může posluchač vykonat závěrečnou zkoušku a po jejím úspěšném vykonání obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Poradce pro výživu.

Cena kurzu

Standardní cena: 8.400,- Kč   (336,- Eur - pro posluchače ze Slovenska)

"Startovací cena"

6.900,- Kč (276,- Eur) 

(akce platí na přihlášky zaslané od 1.10. do 31.12.2018)

Cena v akci HAPPY WEEK (19. - 25.11.2018)

- 50 %, t.j. 4.200,- Kč (138,- EUR)

Akceptujeme úhradu kurzu poukázkami od firmy Sodexo:

Smart Pass

Fokus Pass

Dárkový Pass

Bonus Pass

Flexi Pass

Flexi Pass Card

Zajímá vás, jak hodnotili náš kurz účastníci kurzu? Podívejte se na naše reference.

Přihlásit do našeho kurzu se můžete pomocí přihlašovacího formuláře.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.