0 Kč

Seznamte se s odborníky, kteří Vás summitem provedou

                                     Welko summit

Prof. Dr. Václav Větvička, PhD.

Václav Větvička

Profesor Václav Větvička, PhD. je přední světový odborník na glukany, pracuje na oddělení Patologie University of Louisville v Kentucky, USA. Vystudoval Přírodovědeckou Fakultu Univerzity Karlovy v roce 1978, v roce 1983 získal titul PhD. Od roku 1978 pracoval na Mikrobiologickém oddělení Mikrobiologického ústavu ČSAV v Praze v Krči, nejdříve jako studijní pobyt, později jako aspirant a od roku 1983 jako vědecký pracovník.

V letech 1984 - 1985 a 1988 - 1989 pracoval jako Research Associate v laboratoři profesora Kincada v Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City, OK, USA. V roce 1984 byl Akademií věd vyhodnocen jako Vynikající mladý vědecký pracovník.

Profesor Václav Větvička je autorem více než 180 publikací, 6 monografií a 5 patentů. Mezi jeho hlavní zájmy patří role aspartových proteináz a rakoviny prsu a vývoj přírodních imunomodulátorů, především beta glukanu.

Vedle samotné vědecké práce se podílel na propagaci a využití glukanu v řadě zemí včetně USA, Francie, Brazilie, Turecka aj.

RNDr. Petr Ryšávka, PhD.

Petr Ryšávka

Je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor genetika a molekulární biologie. Po dokončení studia a obhájení rigorózní práce získal na Masarykově univerzitě titul RNDr. Pracoval ve společnosti Bioveta na pozici technolog výroby bakteriálních přípravků, vedoucí oddělení bakteriálních přípravků a zástupce výrobního ředitele, kde zodpovídal za výrobu a vývoj bakteriálních vakcín. Současně se intenzivně věnoval problematice využití mikrobiálních lyzátů pro podporu imunitního systému u lidí. Pod jeho vedením byla vyvinuta nová generace probiotik, označovaných jako biofilmová probiotika. Tento unikátní vynález chráněný patentem představuje světovou revoluci v oblasti probiotik. V roce 2018 jako první v rámci celé Evropy uvedl na trh orální probiotika – přátelské bakterie pro dutinu ústní, které cíleně potlačují vznik infekcí v dutině ústní a středouší. Aktivně přednáší na farmaceutických a lékařských kongresech, kde se zaměřuje především na vliv střevní mikroflóry na zdraví člověka. Je autorem několika patentů, z nichž nejznámější je patent na biofilmová probiotika a celé řady užitných vzorů. Podílí se na vývoji probiotik pro onkologické pacienty. Je členem rady Admirevet (Centrum výzkumu Veterinárního ústavu v Brně), členem Rady Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně a konzultantem pro transfer technologií v Centru mezinárodního klinického výzkumu v rámci Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Jako první na světě zavedl termín Prebiotický index potravin. Tento index určuje, jak která potravina podporuje, nebo zabíjí přátelské probiotické bakterie v našem střevě.

Ing. Hana Střítecká, DiS., PhD.

Hanka Střítecká

Po studiu na VŠ Chemicko - technologické v Pardubicích se odklonila od původního oboru a začala se díky zaměření svého tehdejšího nadřízeného dovzdělávat v oblasti fyziologie, výživy člověka a procesní hygieny potravin. Ve své praxi se snaží zvyšovat povědomí běžné populace o problémech spojených s (ne)kvalitní stravou, technologických postupech výroby potravin a orientováním se v jejich nabídce tak, aby si člověk zvolil tu nejkvalitnější a nejzdravější.

Působí jako pedagog na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany a externě na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je ředitelkou a odbornou garantkou občanského sdružení FÉR potravina, z.s., koordinátorkou klinických studií v Centru pro poruchy výživy. je lektorkou Institutu zdravého života Welko, v rámci akreditovaných rekvalifikačních kurzů Poradce pro výživu a navazujících kurzech. Jako lektorka působí také v Alianci výživových poradců, Fit Praha či Nutriadaptu.

Vyjma odborných publikací spolupracuje, v rámci zvyšování povědomí o správné výživě a kvalitě potravin, na portálech Jíme hlavou (projekt PoZdrav-popularizace zdraví, Slimming nebo Potraviny pro tebe). Trvale spolupracuje s Českým rozhlasem, kde je pravidelným hostem Radioporadny v ČRo HK a občasným hostem ČRo 2 – pořadu Káva o čtvrté nebo Dva na Dvojce. Dále spolupracuje s časopisem D-test a pořadem ČT 1 - Černé Ovce. Do ukončení byla velmi častým hostem i v pořadu A Dost!

Ing. Iva Hrnčiříková, PhD.

Iva Hrnčiříková

Vystudovala chemii potravin a doktorát s tématem dětské obezity obhájila na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně. V současnosti pracuje jako odborný asistent na Katedře podpory zdraví, Fakulty sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně. Zde působí jednak jako učitel, ale zároveň jako řešitel nebo spoluřešitel několika projektů. V rámci poradenské činnosti na fakultě pracuje jak s vrcholovými sportovci, reprezentanty ČR v různých sportech, ale také s rekreačními sportovci.  Přednáší také pro širokou laickou i sportovní veřejnost a je konzultantkou výživy v několika sportovních klubech. 

V roce 2020 byla jmenována vedoucí Centra informací a prevence Masarykova onkologického ústavu v Brně, které je pilotním projektem pro řešení problematiky prevence onkologických onemocnění. Tamtéž vede i Poradnu pro zdravou výživu a odvykání kouření. Tuto poradnu zaštiťuje Liga proti rakovině Brno, nezisková organizace, jejíž je předsedkyně od roku 2010. Pracovní zaměření je poradenství o výživě, snižování hmotnosti, dětská obezita. Je spoluautorkou některých publikací například Ečka v potravinách, kterou napsala společně s Ing. Vladimírem Kleschtem a kolegyní Mgr. Lucií Mandelovou, dále cpress publishing a učebních textů. Je také autorizovanou zástupkyní našeho Institutu pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce, kde zasedá ve zkušební komisi.

MUDr. Ondřej Nývlt

Ondřej Nývlt 

Prezident Aliance výživových poradců ČR, člen Společnosti pro výživu, Vědecko-lékařské rady společnosti NUTRIADAPT a Odborné rady společnosti UGO, Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Výživový poradce.
Vystudoval Lékařskou fakultu University Karlovy. Dříve pracoval jako anesteziolog na kardiochirurgické klinice v pražském IKEM. Poté si prošel několikaletou praxí při práci pro farmaceutickou firmu Merck Sharp & Dohme. Problematikou výživy se zabývá více než 25 let a v rámci svého působení spojuje poznatky moderní medicíny s nutričním poradenstvím. Kromě vzdělávání výživových poradců se také věnuje odbornému hodnocení biochemických nálezů, působí jako odborný pedagog na lyceu v Českých Budějovicích, přednáší na JČU v Českých Budějovicích, ve Škole klinické naturopatie v Praze a často také na různých odborných konferencích.

Mgr. Lenka Musilová

Lenka Musilová

Je absolventkou farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Pracovní zkušenosti a lékárenskou praxi získala v lékárnách různého typu (nemocniční, soukromé i řetězcové) s cílem mít co největší přehled o současném lékárenství. Pracovala také v několika farmaceutických firmách, kde využila své odborné, komunikační a organizační dovednosti.

Farmacii s výživou poprvé profesně propojila jako Nutrition specialist ve firmě zabývající se vývojem bioaktivních doplňků stravy Pharma Nord. Díky této pozici se začala zajímat o cílenou buněčnou výživu, vliv mikronutrientů na lidské tělo a kvalitu doplňků stravy. Její zájem se promítl do dalšího vzdělávání v oblasti výživy, které Lenka završila státní zkouškou na profesní kvalifikací Výživový poradce v našem Institutu.
Lenka je spoluzakladatelkou projektu Apatyka Athéna, poradny pro zdravý životní styl, výživu a prevenci s celostním přístupem ke zdraví. Ve své práci s klienty kombinuje znalosti klasické západní medicíny založené na důkazech se zásadami zdravého životního stylu, nutričně vyvážené stravy, prevence a cílené buněčné výživy.

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)