0 Kč

Akreditovaný kombinovaný kurz

Výživový poradce

O kurzu

Tento kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR s časovou dotací 150 hodin.

K ukončení tohoto kurzu je podle nové akreditace nezbytné absolvovat profesní zkoušku na profesní kvalifikaci Výživový poradce. Ti, kteří nemají o profesní zkoušku zájem, mají možnost absolvovat rekvalifikační zkoušku a obdrží Osvědčení o rekvalifikaci.

Více o profesní kvalifikaci se dozvíte ZDE

Proč absolvovat náš kurz?

 • Nemusíte nikam cestovat, studujete z pohodlí domova
 • Získáte znalosti z biochemie, fyziologie a pochopíte souvislosti fungování lidského organismu při zpracování potravy
 • Pochopíte, že výživa není jen o hubnutí, ale že je to cesta k primární prevenci zdraví
 • Naučíme Vás sestavit stravovací plány na míru.
 • Naučíte se rozumět svému tělu a také svým klientům.
 • Absolvujete 150 hodin kvalitních přednášek vedených erudovanými a zkušenými lektory.
 • Na praktických lekcích Vás povedou výživové poradkyně a nutriční terapeutky s bohatou praxí.
 • Kurz Vás dokonale připraví na profesní zkoušku a získání profesní kvalifikace Výživový poradce
 • Získáte možnost pracovat jako výživový poradce 

Nejlepší absolventi našich kurzů mohou najít uplatnění v některé z 93 poboček Nutriadapt v ČR výživový specialista(tka)

Co získáte absolvováním našeho kurzu?

 • Nabytých znalostí můžete využít v prospěch svůj a svých blízkých.
 • Možnost pracovat na Živnostenské oprávnění jako Výživový poradce (připravuje se legislativní úprava, kdy se živnost Výživový poradce stane živností vázanou, t.j. k získání živnostenského oprávnění bude nezbytné Osvědčení o profesní kvalifikaci)
 • Cena kurzu odpovídá ceně 3 měsíců poradenství u špičkového poradce pro výživu.
 • Evidovaným nezaměstnaným může kurz zaplatit Úřad práce.

V ceně kurzu mimo jiné získáte:

 • rozsáhlá skripta a množství dalších studijních materiálů
 • školní verzi nutričního software FitLinie, verze Welko Edition, po dobu konání kurzu a zpracování závěrečné práce
 • až 30 % slevu na nákup vyšších verzí špičkového nutričního programu FitLinie
 1. Kurz ukončený profesní zkouškou (v přihlášce jako Výživový poradce - profesní zkouška)

Profesní zkouška se skládá ve stanoveném termínu a skládá se ze dvou částí. První částí je elektronický test obsahující 75 otázek a je na něj vyčleněno 75 minut. Posluchači, kteří jej zvládnou s výsledkem lepším než 80%, postupují k ústní zkoušce před dvučlennou komisí, sestavenou z autorizovaných zástupců Institutu zdravého života Welko. Jejich seznam najdete ZDE. Obsah ústní části profesní zkoušky najdete ZDE. Úspěšní absolventi obdrží   

OSVĚDČENÍ O PROFESNÍ KVALIFIKACI

O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěšného vykonání písemného testu není žadatel připuštěný k ústní zkoušce. Další pokus o zvládnutí zkoušky je možný, avšak je opět zpoplatněný podle ceníku. Pokud žadatel zvládne písemný test s úspěšností minimálně 80% a lepší a následně nezvládne ústní část zkoušky, je mu umožněno ústní část zopakovat v dalším termínu, aniž by musel opakovat písemný test. Další pokus o zvládnutí ústní části zkoušky je však spoplatněný částkou ve výši 4.000,- Kč, splatnou nejpozději do 5 dní před termínem opakované zkoušky.

Každý úspěšný absolvent obou předchozích zkoušek může požádat o členství v Alianci výživových poradců ČR (https://aliancevyziva.cz/)

Profesní zkoušku nelze ze zákona absolvovat distančně, je nezbytná osobní přítomnost v místě konání zkoušky

 1. Kurz ukončený závěrečnou rekvalifikační zkouškou (v přihlášce jako Výživový poradce - rekvalifikační zkouška)

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí. První částí je elektronický test obsahující 50 otázek s časovou dotací 30 minut. Posluchači, kteří jej zvládnou s výsledkem lepším než 80% poté vypracují ve stanoveném termínu závěrečnou práci, jejíž zadání obdrží na posledním víkendu turnusu. Po jejím vyhodnocení komisí a přijetí práce, obdrží tito absolventi 

OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI

O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěchu je náhradní termín domlouván na místě individuálně. První opravný pokus je bezplatný, každý další je zpoplatněný částkou 1.500,- Kč splatnou nejpozději 5 dní před termínem opakované zkoušky.

Na profesní zkoušku se můžou absolventi s rekvalifikační zkouškou přihlásit kdykoliv budoucnu.

Stručný obsah kurzu

 • Základy biochemie, fyziologie, psychologie.
 • Základy anatomie lidského těla.
 • Princip metabolismu živin.
 • Sestavování stravovacích plánů na míru pro všechny skupiny obyvatel.
 • Komunikace s klienty.

podrobný Obsah kurzu

Organizační záležitosti kurzu

Organizačně i lektorsky zajišťuje Institut zdravého života Welko jako Autorizovaná osoba

Podmínky pro přijetí do kurzu

 • Dosažení 18 - ti let věku
 • Zaplacení regtistračního poplatku

Registrace

Zájemci o kurz vyplní přihlášku a po jejím potvrzení uhradí kurzovné nejpozději do termínu 10 dní před zahájením vybraného kurzu. Při nedodržení tohoto termínu bez předchozí domluvy, bude registrace automaticky zrušena. Další podrobnosti jsou uvedeny ve Smluvních podmínkách.

Průběh kurzu

Kurz je kombinací distančního studia a živého online studia. Kurz začíná zpravidla 2 měsíce před první živou přednáškou (viz rozvrh kurzu) a je možné se do něj přihlásit kdykoliv před tímto datem, nejpozději však 3 týdny před uvedenou první živou přednáškou. Distanční část studia spočívá v tom, že posluchači studují postupně jednotlivé kapitoly kurzu. Přístup do těchto kapitol je časově omezený tak, že na studium jednotlivých kapitol mají studenti vyhrazenou dobu mezi živými přednáškami a konsultacemi, jejichž termíny jsou uvedené v rozvrhu kurzu. Na těchto živých přednáškách, vedených lektory a lektorkami, autory jednotlivých přednášek, tito zhrnou podstatné informace k danému tématu a odpoví na případné dotazy studentů. Živých přednášek je celkem 8 a jsou realizovány na aplikaci Zoom v pracovních dnech zpravidla ve středu a to od 17:00 hod. v rozsahu 3 - 4 hodin. Nedílnou součástí kurzu jsou praktické lekce, které se konají v závěru kurzu v rozsahu dvou dnů (2 x 8 hodin), zpravidla o víkendu. Na praktických lekcích posluchači tvoří pod vedením lektorek individuální stravovací plán pro konkrétní osobu ve školní verzi nutričním programu FitLInie, verze Welko Edition, který je v ceně kurzu a všichni studenti obdrží k němu přístupové údaje. V průběhu praktických lekcí vykonávají studenti závěrečný test, který je první částí závěrečné rekvalifikační zkoušky a obdrží také zadání zaávrečné práce, která je další součástí závěrečné rekvalifikační zkoušky. Posluchači, kteří si vybrali kurz ukončený profesní zkouškou se praktickcých lekcí zúčastńují rovněž, avšak vykonání závěrečného testu a zpracování závěrečné práce je pro ně dobrovolné. Pakliže je absolvují obdrží taktéž Osvědčení o rekvalifikaci a následně pak po úspěšném absolvování profesní zkoušky získají Osvědčení o profesní kvalifkaci.

Ukončení kurzu

1. Kurz ukončený profesní zkouškou (v přihlášce jako Výživový poradce - profesní zkouška)

Profesní zkouška se skládá ve stanoveném termínu a skládá se ze dvou částí. První částí je elektronický test obsahující 75 otázek a je na něj vyčleněno 75 minut. Posluchači, kteří jej zvládnou s výsledkem lepším než 80%, postupují k ústní zkoušce před dvoučlennou komisí, sestavenou z autorizovaných zástupců Institutu zdravého života Welko. Jejich seznam najdete ZDE. Obsah ústní části profesní zkoušky najdete ZDE. Úspěšní absolventi obdrží   

OSVĚDČENÍ O PROFESNÍ KVALIFIKACI

O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěšného vykonání písemného testu není žadatel připuštěný k ústní zkoušce. Další pokus o zvládnutí zkoušky je možný, avšak je opět zpoplatněný podle ceníku. Pokud žadatel zvládne písemný test s úspěšností minimálně 80% a lepší a následně nezvládne ústní část zkoušky, je mu umožněno ústní část zopakovat v dalším termínu, aniž by musel opakovat písemný test. Další pokus o zvládnutí ústní části zkoušky je však spoplatněný částkou ve výši 4.000,- Kč, splatnou nejpozději do 5 dní před termínem opakované zkoušky.

Každý úspěšný absolvent obou předchozích zkoušek může požádat o členství v Alianci výživových poradců ČR (https://aliancevyziva.cz/)

Profesní zkoušku nelze za zákona absolvovat online, je nezbytná osobní účast!

1. Kurz ukončený rekvalifikační zkouškou (v přihlášce jako Výživový poradce - rekvalifikační zkouška)

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí. První částí je elektronický test obsahující 50 otázek s časovou dotací 30 minut. Posluchači, kteří jej zvládnou s výsledkem lepším než 80% poté vypracují ve stanoveném termínu závěrečnou práci, jejíž zadání obdrží na posledním víkendu turnusu. Po jejím vyhodnocení komisí a přijetí práce, obdrží tito absolventi 

OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI

O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěchu je náhradní termín domlouván na místě individuálně. První opravný pokus je bezplatný, každý další je zpoplatněný částkou 1.500,- Kč splatnou nejpozději 5 dní před termínem opakované zkoušky.

Každý úspěšný absolvent obou předchozích zkoušek může požádat o členství v Alianci výživových poradců ČR (https://aliancevyziva.cz/)

PROČ DVA TYPY ZKOUŠKY?

Kurz samotný je po obsahové stránce v obou případech stejný, jako takový je akreditovaný a podle akreditace by měl končit profesní zkouškou. Nicméně, ne všichni zájemci o tento kurz mají v plánu zabývat se v budoucnu výživovým poradenstvím profesně a pro ty zájemce jsme ponechali možnost udělat „pouze“ rekvalifikační zkoušku. Pro ty, kdo se chtějí poradenství věnovat profesně, je na místě zkouška profesní zkouška, jelikož živnost Výživový poradce by se měla po připravované novelizaci Živnostenského zákona, stát živností vázanou a tuto nebude možné získat bez Osvědčení o profesní kvalifikaci. Toto má legislativní sílu maturitního vysvědčení, neboť tato profese je v Národní soustavě kvalifikací zapsaná s kvalifikační úrovní č. 5, tj. středoškolské vzdělání. K tomuto osvědčení je vydávaný i Europass, čili je platné i v zahraničí. Profesní zkouška se odehrává před komisí, která je složená z odborníků schválených Ministerstvem zdravotnictví, kteří jsou za tuto činnost samozřejmě honorováni a proto je u kurz ukončeného profesní zkouškou, vyšší cena.

K profesní zkoušce je možné přihlásit se kdykoliv v budoucnu po ukončení kurzu ukončeného rekvalifikační zkouškou

Místo konání

Brno, Veletržní 13, Restaurant Mitrovski - 1. patro 

Servis pro účastníky

Každý zájemce, který uhradí stanovenou cenu, se stává posluchačem kurzu a jako takovému mu bude sděleno heslo, pomocí kterého se dostane do sekce "STUDIJNÍ MATERIÁLY", které si může stáhnout a využít ke svému studiu a přípravě k závěrečné zkoušce. Upozorňujeme, že na šíření těchto materiálů se vztahuje ustanovení zákona o ochraně autorských práv.

Termíny kurzu:

Nejbližší termíny kurzů 

Termíny kurzů

Cena kurzu:

Kurz Výživový poradce - rekvalifikační: 14.900,- Kč (596,- EUR)

/Pro specialisty (i kandidáty) společností Nutriadapt: 13.900,- Kč/

Kurz Výživový poradce - profesní:          19.900,- Kč (796,- EUR)

/Pro specialisty (i kandidáty) společností Nutriadapt: 18.900,- Kč/

* Uvedené ceny platí do 31.8.2023

Kurz můžete i darovat prostřednictvím dárkového poukazu 

Akceptujeme úhradu kurzu poukázkami od firmy Sodexo:

Smart Pass

Fokus Pass

Dárkový Pass

Bonus Pass

Flexi Pass

Flexi Pass Card

V ceně kurzu studijní materiály

Minimální  počet posluchačů: 10

Maximální počet posluchačů: není omezený

Školicí středisko si vyhrazuje právo, v případě nižšího počtu zájemců než je minimální počet, kurz zrušit v souladu se Smluvními podmínkami.

Zajímá vás, jak hodnotili náš kurz účastníci kurzu? Podívejte se na naše reference.

Do kurzu se můžete přihlásit zde

PŘIHLÁŠKA

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)